Kirjoita tähän hakemasi!

Åbo Akademin auditointi 2022

Åbo Akademin auditointi 2022

Åbo Akademi on sopinut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) kanssa auditoinnista vuonna 2022. Auditointi tehdään Karvin auditointikäytännön (Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024 (pdf)) ja Åbo Akademin auditointisopimuksen (p. 21.4.2021) mukaisesti.

Auditointisopimuksen mukaisesti Åbo Akademi valitsee itse arviointialueen, jota auditointiryhmä tarkastelee ja josta se antaa kehittämispalautetta. Åbo Akademi on valinnut erityisteeman Koulutusohjelmien työelämälähtöisyys.

Auditointisopimukseen sisältyy myös vertaisoppimishanke. Åbo Akademi on valinnut teeman Opiskelijarekrytointi. Hanke toteutetaan Högskolan Dalarnan kanssa. Vertaisoppimisen tavoitteena on saada palautetta omasta toiminnastaan ja oppia toisen organisaation hyvistä käytännöistä.

Auditointia valmistelee auditointitiimi, jota johtaa Lena Nybond, koulutuspalveluiden johtaja. Rehtori Mikael Lindfeltin johtamalla ohjausryhmällä on kokonaisvastuu auditoinnista.

Päivitetty 9.2.2022