Skriv här det du söker efter!

Hållbar forskning

Hållbar forskning

Hållbar forskning

Vi vill bidra till samhället genom kompetens, bildning och innovation, därför är det viktigt för oss att vår forskning bedrivs på ett ansvarsfullt och transparent sätt och att våra vetenskapliga resultat är allmänt tillgängliga.

Vår utgångspunkt är att all forskning vid Åbo Akademi ska vara etisk, hållbar och evidensbaserad, oberoende av disciplin eller vetenskaplig inriktning. Det här ger våra forskare förutsättningar att arbeta obegränsat på en hög internationell nivå.

Genom högkvalitativ forskning skapar vi mänsklig kunskap och holistiskt välbefinnande genom hela livscykeln, från tidig barndom till ålderdom.

Våra värderingar grundar sig på mångfald, forskningsfrihet och nyfikenhet. Genom vetenskaplig forskning och gränsöverskridande samarbeten skapar vi genom våra fyra profilområden, våra forskningsinstitut och spetsforskningsenheter en kunskapsbas som omfattar samhällets olika skikt.

Databasen AboCris innehåller information om alla våra forskare och deras publikationer.

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig med dina tankar, frågor och förslag kring hållbarhet till e-postadressen sustainability@abo.fi.

Du kan också vara i kontakt direkt till direktören för hållbarhet och säkerhet, Stefan Willför.

Uppdaterad 30.4.2024