Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nordens största samhällsvetenskapliga miljökonferens samlar 300 forskare till Åbo

Ett djupare samarbete mellan miljö- och samhällsforskning är avgörande för att få större förståelse och hitta lösningar på dagens komplexa utmaningar inom hållbarhet, och för att säkerställa en trygg och livskraftig framtid för kommande generationer.

Genom att förena tvärvetenskapliga perspektiv och expertis kan vi bättre förutse och förstå konsekvenserna av mänsklig aktivitet på miljön, och utveckla innovativa strategier för att främja hållbarhet och välbefinnande globalt.

Den nordiska konferensen för samhällsvetenskaplig miljöforskning, NESS Nordic Environmental Social Science Conference, arrangerad av Åbo Akademi i samarbete med Åbo Universitet, samlar 300 miljö- och samhällsvetenskapliga forskare till Åbo den 4–6 juni 2024 för att diskutera aktuella utmaningar.

– Att lösa dagens många och svåra miljöproblem kräver samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner, och en ständig dialog med samhällsaktörer, medborgare och beslutsfattare. När vi vet vad som är möjligt att åstadkomma och hur, ökar vi chanserna att nå ambitiösa miljö- och hållbarhetsmål, säger Marko Joas, prorektor för samverkan vid Åbo Akademi.

– Jag ser fram emot att träffa 300 hängivna forskare från hela Europa som specialiserar sig på samhällsvetenskaplig miljöforskning. Konferensens tema – samproduktion av kunskap för hållbarhet – är något vi på Åbo Akademi har arbetat med länge, särskilt inom havsforskningen som är ett viktigt fokus på ÅA. Formatet för konferensen möjliggör djupgående diskussioner, vilket ofta leder till gemensamma publikationer och projektidéer i olika nordiska och europeiska forskarnätverk, berättar Nina Tynkkynen, professor i miljöstyrning och policy och ordförande för arrangörskommittén.

Bland talarna finns bland annat Josie Chambers, biträdande professor vid Utrecht universitet, Dr. Jasper Montana från Oxfords universitet, professor Markku Ollikainen från Helsingfors universitet, Mikaela Vasstrøm från universitetet i Agder, och Christina Voigt från Oslo universitet.

Utöver konferensens huvudtalare innehåller programmet många arbetsgrupper som från olika synvinklar och genom tvärvetenskapliga sessioner undersöker hur forskning tillsammans med andra aktörer kan skapa ny och mer effektfull kunskap. Samarbete (co-creation) mellan forskare från olika discipliner och samhällsaktörer är ett centralt tema både för huvudtalarna och inom arbetsgrupperna.

Läs mer om konferensprogrammet: ness2024.fi

Representanter för medierna är varmt välkomna att delta i konferensen på torsdagen kl 10–15 då programmet är koncentrerat till Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Nina Tynkkynen och Marko Joas berättar gärna mera om betydelsen av samverkan mellan miljö- och samhällsforskning, och konferensens tema. Läs mera om torsdagens program här.

För mera information, kontakta:

Professor Nina Tynkkynen, ordförande för arrangörskommittén, Åbo Akademi
nina.tynkkynen@abo.fi
+358 50 440 0406

Professor Marko Joas, prorektor för samverkan, Åbo Akademi
marko.joas@abo.fi
+358 400 726 125