Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Att använda arkivmaterial

Hemsmidd nyckel.

Att använda arkivmaterial

Vill du använda existerande arkivmaterial för din undersökning? Då är det bara att kontakta arkivpersonalen. Om du har ett ämne du vill skriva om hjälper vi dig söka fram och hitta material. Om du inte ännu har bestämt dig kan du exempelvis bekanta dig med våra tidigare frågelistor för att få inspiration.

För att använda arkivmaterialet kommer du att fylla i och underteckna ett användaravtal med arkivet (se Blanketter). OBS, forskare! I undantagsfall, då det gäller känsligt material, kan arkivet kräva att få se en datahanteringsplan (Data Management Plan) för att se hur du ämnar använda materialet och informationen. Det är annars också god forskningspraxis att ha en uppdaterad datahanteringsplan tillhanda före, under och efter ett forskningsprojekt.

HÄNVISA TILL ARKIVMATERIAL
I källförteckningar (exempel):

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi
KIVÅ B 4235
IF mgt 2015/006

I brödtext, beroende på referenssystem (exempel):
Cultura/KIVÅ B 4235
Cultura/IF mgt 2015/006, s. 6
ELLER
KIVÅ B 4235
IF mgt 2015/006, s. 6

Välj ett och var konsekvent!

Uppdaterad 9.9.2022