Skriv här det du söker efter!

Materialinsamling

Materialinsamling

Intervjuer, frågelistinsamling, deltagande observation eller nätnografi? Om du är osäker på vilken eller vilka metoder du ska använda så kan du bekanta dig med dem här. Här hittar du också information om hur du gör distansintervjuar, riktlinjer för transkribering och dylikt.

Uppdaterad 18.6.2021