Skriv här det du söker efter!

Komma igång

Komma igång

Hur hittar jag informanter? Var får jag tag i en diktafon? Passar en frågelista bättre för min forskning eller borde jag göra intervjuer? Hur går jag etiskt tillväga med deltagande observation på nätet?

Keep calm and ask your archivist! Här är dina första steg på vägen.

1. Kontakta arkivet
Ett tvärsäkert första steg i materialinsamlingen—efter att du talat med din handledare—är att ta kontakt med arkivpersonalen. Vi finns här för att besvara alla dina frågor angående insamling och bearbetning av forskningsmaterialet, och vi gör det gärna.

Berätta vad du planerar att göra och varför (”Hej! Jag är kandidatskribent i kulturanalys och skriver om Fastlaskiainen. Jag tänker göra några intervjuer, hur går jag tillväga?”) så möter vi dig på vägen. På det här sättet kan du vara säker på att materialet du samlar in är av god kvalitet för såväl forskning som bevaring.

2. Välj insamlingsmetod(er)
Intervjuer eller frågelista, eller både och? Etnografi på nätet eller deltagande observation? Vilken eller vilka insamlingsmetod/er som lämpar sig bäst beror långt på undersökningens tema. På kandidat- och magisternivå lönar det sig att försöka hålla sig till en (1) insamlingsmetod, annars finns det en risk att mängden material blir för stor och överväldigande.

Också på licentiat- och doktorsnivå och uppåt lönar det sig att noggrant överväga huruvida man behöver använda fler än en insamlingsmetod eller inte. Det är däremot vanligt att kombinera intervjuer med en frågelistinsamling eller intervjuer med deltagande observation, exempelvis, och kan vara fruktbart om man ser att de kombinerade metoderna medför ett mervärde till undersökningen.

Osäker på vilken metod som lämpar sig bäst för din undersökning? Tala med din handledare, och vänd dig sedan till arkivet!

Om du är kandidat-, magister- eller licentiatskribent kan du nu gå vidare och bekanta dig med de olika insamlingsmetoderna. OBS! Doktorander och post doc-forskare, ni har en tredje punkt!

3. Dataskyddsplan och etikprövning
Kommer materialet du samlar in att innehålla uppgifter om levande personer eller personer som dött för mindre än 70 år sedan? Då måste du göra upp en dataskyddsplan och med stor säkerhet etikpröva den och din forskningsplan. Dataskyddsplaner kan göras i http://dmptuuli.fi/ där det finns noggranna instruktioner för vad planen ska innehålla. Om du behöver hjälp med planen, vänd dig till arkivet så hjälper vi dig vidare.

Uppdaterad 8.6.2021