Skriv här det du söker efter!

Arkiv och museer

Arkiv och museer

Vid Åbo Akademi finns arkiv- och museiverksamhet inom fakulteterna, under olika ämnen och vid fristående institutioner. Även Stiftelsen för Åbo Akademi har arkiv- och museiverksamhet på ÅA:s campus i Åbo. Bekanta dig gärna med dessa kulturskatter!

Museernas och arkivens samlingar representerar olika aspekter av den finlandssvenska kulturen. Samlingarna omfattar också ett jämförande nationellt material; museiföremål och arkivalier som belyser vardagslivet också på finska orter, samt konstföremål och -dokument som även beskriver den nationella bild- och tonkonsten.

Det kulturhistoriska materialet ger inblick i skiftande kulturella sedvänjor och livsformer inom de agrara, maritima och borgerliga samhällssektorerna samt de konstnärliga uttryck som skapats inom dessa särkulturer.

Via Finna kan det digitaliserade materialet sökas och en bråkdel av materialet är sökbart via de olika enheternas egna databaser. Upphovsrättsskyddat material kan inte nås via externa sökningar. Arkivens och samlingarnas personal ger information om dylikt material samt material som ännu inte är digitaliserat.

 

Uppdaterad 1.3.2024