Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

För besökare: Rekommendation om coronaviruset

WHO klassar spridningen av coronaviruset som en pandemi. Åbo Akademi följer kontinuerligt med läget med coronaviruset och vidtar åtgärder för att bromsa virusspridning och trygga de studerandes och personalens säkerhet och hälsa.

Information för alla besökare vid Åbo Akademi:

Inga tillställningar hålls på Åbo Akademis campus tillsvidare. Arrangörerna har ombetts att antingen skjuta upp sitt evenemang, arrangera för distansdeltagande eller inhibera.

– Disputationer ordnas endast virtuellt.

– Vi berättar mera om flyttade evenemang här.

Information för utländska besökare vid Åbo Akademi i Vasa eller Åbo:

– Var i kontakt med din kontaktperson vid Åbo Akademi om du planerar ett besök från utlandet.

– Den aktuella situationen i Finland uppdateras kontinuerligt på THL:s webbsida: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

– Om sjukdomen bryter ut under ditt besök i Finland, var vänlig och följ THL:s anvisningar för resenärer till Finland. Du får också information om hur du ska gå tillväga via:

  • Nationell Jourhjälp, tfn: 116 117.
  • Åbo: Ring stadens telefonrådgivning om coronaviruset, tfn +358 2 266 2715 (öppet fr.o.m. den 4 mars), eller allmänna jour, tfn +358 2 313 8800.
  • Vasa: Ring centralsjukhusets akutpoliklinik på tfn +358 6 213 1310 under kontorstid (må–to 8.00–16.00 och fr 8.00–14.15), och tfn +358 6 213 1001 utanför kontorstid.
  • Finländska personer uppmanas ta kontakt med sin lokala hälsovårdsstation. Ring alltid hälsovården först för att få närmare instruktioner.

Några allmänna tips för att hindra spridning av Coronaviruset:

  1. Tänk på handhygienen: tvätta händerna ordentligt med rikligt med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon.
  2. Håll dig uppdaterad via THL:s webbsidor.
  3. Tänk efter om du verkligen behöver resa – går det att delta på annat sätt?

ÅA-studerande och personal

Är du studerande, forskare eller anställd vid Åbo Akademi? Vi har våra anvisningar på den här sidan: https://www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/