Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi stänger campus och inhiberar evenemang

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset har Åbo Akademi stängt sina fastigheter och övergått till distansstudier och distansjobb. Sedan den 18 mars vistas inga studerande och ingen personal på campus i Åbo och Vasa, eller vid Husö eller vid Korpoström.

Åbo Akademi börjar gradvis och kontrollerat återanpassa verksamheten till coronaepidemin, men än så länge ordnas inga tillställningar på campus. Arrangörerna har ombetts antingen skjuta upp sina evenemang, arrangera för distansdeltagande eller inhibera. Se Åbo Akademis evenemangskalender för evenemang som ordnas online eller planeras längre fram.

Disputationer hålls enligt planer, men kan endast följas via videolänk.

Också Åbo Akademis bibliotek håller stängt: