Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.

Uppdaterat 18.1.2022 kl. 11.14.

Utbytesstuderande i Åbo: Vänligen bekanta dig med den Q&A som Åbo universitet upprätthåller.

Innehåll

Undervisningsarrangemang

 • Anvisningar för period 3, läsåret 2021–2022, är publicerade på Åbo Akademis intranät.
 • Det är allas enskilda ansvar att se till att vi håller tillräckliga säkerhetsavstånd mellan varandra.
 • Kom inte till campus om du har förkylnings- eller influensasymptom.
 • För anställda eller studerande som tillhör riskgrupper (eller har personer som tillhör riskgrupp i samma hushåll) rekommenderar vi distansstudier och -jobb så långt som möjligt.
 • Det är på de enskilda studerandenas ansvar att meddela (inget läkarintyg behövs) läraren om hen eller någon i hens närmiljö (t.ex. rumskompis, barn) hör till en riskgrupp (THL:s information). Läraren beslutar om alternativa undervisningsarrangemang i dessa situationer.
 • För fakulteternas egna arrangemang och lösningar på praktiska problem vänligen vänd er till er egen fakultetskoordinator eller direktör.
 • Digimentorerna förser den undervisande personalen med anvisningar på vad lärare ska tänka på vid undervisning på distans och i hybridkurser. Här är länk till mer information på intra.
 • Kursanmälan är obligatorisk till alla kurser. Läraren ska försäkra sig om att studerandena är anmälda till kursen och ska godkänna anmälningarna i Peppi. På grund av det rådande läget är det extra viktigt med kursanmälan bl.a. med tanke på ev. smittspårning.
 • Desinficeringsflaskor är utplacerade i byggnaderna och desinficeringsmedel finns i auditorier och andra utrymmen för att putsa datorer och kopiatorer. Var och en gör detta själv.
 • Studierådgivning och handledning sker med tidsbokning och i första hand på distans. Kontakta din studierådgivare/handledare för att komma överens om en tid.

Ansiktsmasker

 • Vi förutsätter att alla som rör sig på campus använder ansiktsmask.
 • Åbo Akademi förser anställda och studerande med ansiktsmasker när arbetet eller studierna så kräver. Fastighetsservice sköter distribueringen av maskerna.
 • Lärarna tilldelas, om de så önskar, visir för att hålla undervisning.
 • På nödvändiga arbetsresor får anställda ett tillräckligt antal masker av arbetsgivaren. För resor till och från arbetsplatsen bekostar arbetstagaren själv eventuella masker.
 • Om du inte kan använda mask då situationen så kräver bör du avlägsna dig och komma överens med din chef eller lärare om hur uppgifterna ska skötas istället.
 • Utbildningsservice informerar lärarna om användning av masker för t.ex. laborationskurser.
 • Genom att klicka på denna länk når du en instruktionsvideo, på finska, om hur du ska använda ansiktsmasker.

När du besöker campus

 • Vi förutsätter att alla som rör sig på campus använder ansiktsmask.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Tvätta händerna med tvål.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk.
 • Vi önskar att studerande som besökt campus och som testat positivt för COVID-19 informerar sin egenlärare om saken.

Studier

Arbete

 • Inom stödfunktionerna piloteras en arbetsmodell för hybridarbete, för närmare anvisningar se intranätet.
 • Undervisande och forskande personal arbetar utifrån ramarna för totalarbetstid och kan komma överens med sin närmaste chef om eventuellt arbete utanför campus.

Bibliotek

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor är tillåtna, men rekommendationen är att överväga distansdeltagande för att eventuellt minska på resor överlag. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade resor inom landet är tillåtna, men rekommendationen är att överväga distansdeltagande för att eventuellt minska på resor överlag. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Studieresor inom landet kan göras med dekanens godkännande, studerandes kontaktperson är läraren.
 • Nationella rekommendationer för resor finns på THL:s, och Utrikesministeriets sidor. För information om reseregler inom EU kan du besöka den här sidan.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Tillsvidare ordnas inga externa evenemang på campus. Akademins egna möten och tillställningar ordnas huvudsakligen på distans.
 • Disputationer ordnas på distans under period 3.
 • Den som arrangerar annan verksamhet än undervisning eller forskning inomhus eller utomhus på campus i Åbo eller Vasa på vardagar efter kl. 18, på veckoslut eller på helger ska göra en skild anmälan om evenemanget. Mera information på intranätet.

Utbytesstudier och internationella mastersprogram

 • Utresande utbytesstuderande/utlandspraktik: enligt UKM:s kategorisering av säkerhetsläget i respektive land och enligt gällande myndighetsdirektiv.
 • Inresande utbytesstuderande: enligt myndigheters direktiv om inresa till landet – streaming är ett alternativ om internationella studerande inte har inresemöjlighet.

 

Hjälp och stöd

Det finns många som kan hjälpa dig om du upplever coronaoro eller inte vet hur du ska hantera situationen.

Ta hand om hälsan

 • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården (010 4140 666) kontaktas för råd.
 • Du kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion i Omaolo-tjänsten www.omaolo.fi.
 • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga infektioner av olika slag.
 • Åbo Akademi och Finlands universitetsrektorers råd UniFi rekommenderar alla studerande och all personal att ta i bruk smittspårningsappen Coronablinkern. Klicka här för att läsa mera om appen.
 • Vad ska du göra om Coronablinkern meddelar att du blivit utsatt?
  • Följ appens instruktioner.
  • Detta gäller endast dig som Coronablinkern varnat. Övriga personer i din näromgivning ska följa de gällande anvisningarna som finns på den här sidan.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).

Åbo stads information om coronaviruset, på svenska.
Vasa stads information om coronaviruset, på svenska.

De enskilda sjukvårdsdistrikten informerar också om hur situationen utvecklar sig: