Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.

Uppdaterat 19.9.2022 kl. 11.03.

Utbytesstuderande i Åbo: Vänligen bekanta dig med den Q&A som Åbo universitet upprätthåller.

Innehåll

Undervisningsarrangemang

 • Prorektors riktlinjer gällande distansdeltagande under läsåret 2022-2023 finns på intranätet.
 • Det är allas enskilda ansvar att se till att vi håller tillräckliga säkerhetsavstånd mellan varandra.
 • Kom inte till campus om du har förkylnings- eller influensasymptom.
 • För fakulteternas egna arrangemang och lösningar på praktiska problem vänligen vänd er till er egen fakultetskoordinator eller direktör.
 • Digimentorerna förser den undervisande personalen med anvisningar på vad lärare ska tänka på vid undervisning på distans och i hybridkurser. Här är länk till mer information på intra.
 • Kursanmälan är obligatorisk till alla kurser. Läraren ska försäkra sig om att studerandena är anmälda till kursen och ska godkänna anmälningarna i Peppi. På grund av det rådande läget är det extra viktigt med kursanmälan bl.a. med tanke på ev. smittspårning.
 • Desinficeringsflaskor är utplacerade i byggnaderna och desinficeringsmedel finns i auditorier och andra utrymmen för att putsa datorer och kopiatorer. Var och en gör detta själv.
 • Studierådgivning och handledning sker med tidsbokning och i första hand på distans. Kontakta din studierådgivare/handledare för att komma överens om en tid.

Ansiktsmasker

 • Lärarna tilldelas, om de så önskar, visir för att hålla undervisning.
 • På nödvändiga arbetsresor får anställda ett tillräckligt antal masker av arbetsgivaren. För resor till och från arbetsplatsen bekostar arbetstagaren själv eventuella masker.

När du besöker campus

 • Håll säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Vi rekommenderar att de som tillhör en riskgrupp använder munskydd på campus.
 • Tvätta händerna med tvål.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk.

Om du testat positivt

  • Den som testats positivt uppmanas hålla sig från campus antingen:
   • Enligt smittskyddsmyndigheternas direktiv (om testats positivt efter officiellt test), eller
   • Om smittskyddsmyndigheterna inte varit i kontakt, eller om testat positivt enligt s.k. hemtest, minst under fem veckodagar från dagen för det positiva testsvaret, dock så att personen också varit symptomfri i två dagar.

Studier

Arbete

 • Inom stödfunktionerna piloteras en arbetsmodell för hybridarbete, för närmare anvisningar se intranätet.
 • Undervisande och forskande personal arbetar utifrån ramarna för totalarbetstid och kan komma överens med sin närmaste chef om eventuellt arbete utanför campus.

Bibliotek

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor är tillåtna, men rekommendationen är att överväga distansdeltagande för att eventuellt minska på resor överlag. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade resor inom landet är tillåtna, men rekommendationen är att överväga distansdeltagande för att eventuellt minska på resor överlag. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Studieresor inom landet kan göras med dekanens godkännande, studerandes kontaktperson är läraren.
 • Nationella rekommendationer för resor finns på THL:s, och Utrikesministeriets sidor. För information om reseregler inom EU kan du besöka den här sidan.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Den som arrangerar annan verksamhet än undervisning eller forskning inomhus eller utomhus på campus i Åbo eller Vasa på vardagar efter kl. 18, på veckoslut eller på helger ska göra en skild anmälan om evenemanget. Mera information på intranätet.

Utbytesstudier och internationella mastersprogram

 • Utresande utbytesstuderande/utlandspraktik: enligt UKM:s kategorisering av säkerhetsläget i respektive land och enligt gällande myndighetsdirektiv.
 • Inresande utbytesstuderande: enligt myndigheters direktiv om inresa till landet – streaming är ett alternativ om internationella studerande inte har inresemöjlighet.

Hjälp och stöd

Det finns många som kan hjälpa dig om du upplever coronaoro eller inte vet hur du ska hantera situationen.

Ta hand om hälsan

  • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården (010 4140 666) kontaktas för råd.
  • Du kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion i Omaolo-tjänsten www.omaolo.fi.
  • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
  • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga infektioner av olika slag.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).

Åbo stads information om coronaviruset, på svenska.
Vasa stads information om coronaviruset, på svenska.

De enskilda sjukvårdsdistrikten informerar också om hur situationen utvecklar sig: