Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronaepidemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.

Uppdaterat 6.8.2020 kl. 11.25.

Åbo Akademi fortsätter att gradvis och kontrollerat öppna upp verksamheten. Personal och studerande ska ännu följa tidigare tagna beslut om studier och jobb på distans.

När du besöker campus

 • Använd din egen nyckel vid inträde, detta möjliggör spårning av eventuell smitta.
 • Se till att dörren stängs bakom dig.
 • Tvätta händerna med tvål.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra människor.

Studier

 • Studerandenas nycklar aktiveras från och med 1.8.2020. Studerande får närvara på campus från 1.8.2020, men rekommendationen är att studier och undervisning i huvudsak fortsätter på distans under period 1 (31.8–23.10). Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik.
 • Första årets studerande inleder sina universitetsstudier på plats på campus i Åbo och Vasa från och med studieorienteringen med start den 24 augusti.
 • All närundervisning ordnas så att studenternas och personalens hälsa och säkerhet tryggas, i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.
  Senast i början av september tas beslut om hur studierna arrangeras i period 2 (26.10–18.12).
 • Föreningsverksamhet tillåts på campus under förutsättning att nationella rekommendationer följs.
 • Bokningsbara datorklasser, grupparbetsrum och föreläsningssalar för småskaliga grupparbeten öppnar under period 1.

Forskning

Forskningen fortsätter huvudsakligen på distans. Arbete i labb eller i motsvarande gemensamma utrymmen kan i viss mån genomföras enligt anvisningar från dekanen.

Arbete

 • Åbo Akademis anställda fortsätter arbetet huvudsakligen på distans.
 • Dekanerna, direktören för CLL, överbibliotekarien, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och ledande juristen beslutar om tillgång till arbetsrum och andra utrymmen.
 • Åbo Akademi har tecknat en tilläggsförsäkring för distansarbete för sina arbetstagare.

Bibliotek

 • Åbo Akademis bibliotek kommer under sommarmånaderna att hålla Arkens bibliotek i Åbo öppet. Öppettiderna är:
  • 1–30.6 måndag–fredag kl. 9–10 för personer som tillhör någon riskgrupp, och kl. 10–16 för övriga. Hemlån kan returneras till Arken, och alla beställningar avhämtas därifrån.
  • 1–10.7 måndag–fredag kl. 13–15.
  • 11–31.7 stängt.
  • 1–9.8 måndag–fredag kl. 9–10 för personer som tillhör någon riskgrupp, och kl. 10–16 för övriga.
 • Boktornets läsesal håller också öppet, och studerande i behov av en plats där kan reservera en sådan. Se mera information på bibliotekets egna sidor.
 • I Vasa håller Tritonia öppet 1.6–14.8 måndag kl. 11–17 och tisdag–torsdag kl. 11–16. För eventuella förändringar vänligen se Tritonias webbsidor.
 • För information om Donnerska institutets bibliotek, se den här sidan.

Resor

 • Studierelaterade utlandsresor är från och med 1.7.2020 tillåtna med dekanens godkännande. Studerandes kontaktperson är läraren. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade utlandsresor är från och med 1.7.2020 tillåtna med dekanens, CLL-direktörens, överbibliotekariens, förvaltningsdirektörens, ekonomidirektörens, ledande juristens eller ledande rektors för Vasa övningsskola godkännande. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade resor inom landet är tillåtna med närmaste chefens godkännande. Studieresor inom landet kan göras med dekanens godkännande, studerandes kontaktperson är läraren.
 • Alla ska följa de nationella rekommendationerna för eventuell självkarantän innan man kommer till campus.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Tillsvidare ordnas inga externa evenemang på campus. Akademins egna möten och tillställningar ordnas huvudsakligen på distans.
 • Disputationer ordnas fortsättningsvis på distans.
 • Utomstående besök på campus tillåts tillsvidare inte.

Utbytesstudier och internationella mastersprogram

 • Åbo Akademi avråder studerande från att åka på internationella studentutbyten under höstterminen, och råder att studentutbyten skjuts upp till vårterminen 2021 eller senare. Studerande som väljer att fullfölja studentutbyten under höstterminen 2020 gör det på eget ansvar.
 • Personer som har antagits för utbytesstudier vid Åbo Akademi uppmuntras och erbjuds möjlighet att i stället komma vårterminen 2021 eller senare. För utbytesstuderande som väljer att komma till Åbo Akademi höstterminen 2020 gäller de bestämmelser om inresemöjligheter som är i kraft i Finland. Utbytesstuderande som kommer till Åbo eller Vasa studerar enligt det utbud och de former som gäller under höstterminen.
 • Personer som antagits till Åbo Akademis internationella mastersprogram erbjuds undervisning enligt en hybridmodell med dels närstudier och dels onlinestudier för de studenter som inte kan närvara.

Ta hand om hälsan

 • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården  (010 4140 666) eller studenthälsan (Åbo:  046 710 1050 / Vasa:  046 710 1097)  kontaktas för råd.
 • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga smittor av olika slag.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).