Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronaepidemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet och med undervisnings- och kulturministeriet.

Uppdaterat 26.5.2020 kl. 16.15.

Åbo Akademi fortsätter att gradvis och kontrollerat öppna upp verksamheten.

Studier

 • Studier och undervisning fortsätter i huvudsak på distans, också under höstterminen under period 1 (31.8–23.10). Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik.
 • Första årets studerande inleder sina universitetsstudier på plats på campus i Åbo och Vasa från och med studieorienteringen med start den 24 augusti.
 • All närundervisning ordnas så att studenternas och personalens hälsa och säkerhet tryggas, i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.
  Senast i början av september tas beslut om hur studierna arrangeras i period 2 (26.10–18.12).
 • Studerande som på grund av sina avhandlingsarbeten behöver tillgång till t.ex. specialutrustning eller utrymmen på campus ombes kontakta sin handledare.

Forskning

Forskningen fortsätter huvudsakligen på distans. Arbete i labb eller i motsvarande gemensamma utrymmen kan i viss mån genomföras enligt anvisningar från dekanen.

Arbete

 • Åbo Akademis anställda fortsätter arbetet huvudsakligen på distans.
 • Dekanerna, direktören för CLL, överbibliotekarien, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och ledande juristen beslutar om tillgång till arbetsrum och andra utrymmen.
 • Åbo Akademi har tecknat en tilläggsförsäkring för distansarbete för sina arbetstagare.

Bibliotek

 • Åbo Akademis bibliotek kommer under sommarmånaderna att hålla Arkens bibliotek i Åbo öppet. Öppettiderna är:
  • 1–30.6 måndag–fredag kl. 9–10 för personer som tillhör någon riskgrupp, och kl. 10–16 för övriga. Hemlån kan returneras till Arken, och alla beställningar avhämtas därifrån.
  • 1–10.7 måndag–fredag kl. 13–15.
  • 11–31.7 stängt.
  • 1–9.8 måndag–fredag kl. 9–10 för personer som tillhör någon riskgrupp, och kl. 10–16 för övriga.
 • Boktornets läsesal håller också öppet, och studerande i behov av en plats där kan reservera en sådan. Se mera information på bibliotekets egna sidor.
 • I Vasa håller Tritonia öppet 1.6–14.8 måndag kl. 11–17 och tisdag–torsdag kl. 11–16. För eventuella förändringar vänligen se Tritonias webbsidor.
 • För information om Donnerska institutets bibliotek, se den här sidan.

Resor

 • Arbetsrelaterade resor utomlands kräver tillsvidare rektors godkännande.
 • Arbetsrelaterade resor inom landet är tillåtna med närmaste chefens godkännande. Studieresor inom landet kan göras med dekanens godkännande, studerandes kontaktperson är läraren.
 • Om du återvänder från utlandet, oavsett land, ska du vara i karantän i 14 dagar. Detta gäller alla.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Tillsvidare ordnas inga externa evenemang på campus. Akademins egna möten och tillställningar ordnas huvudsakligen på distans.
 • Disputationer ordnas fortsättningsvis på distans.
 • Utomstående besök på campus tillåts tillsvidare inte.

Utbytesstudier

 • Åbo Akademi har kallat hem alla egna utbytesstuderande och utlandspraktikanter. Stipendier och studiepoäng reds upp i efterhand. Åtgärderna ska inte föranleda orimliga kostnader för dessa studerande.
 • Du får behålla utbytesstipendiet även om du kommer hem. Erasmusstuderande måste dock fylla i en blankett (inloggning krävs). Regeln om att man måste studera minst 20 sp/termin under utbytet läggs på undantag denna termin.
 • Åbo Akademi avråder från internationellt studentutbyte under höstterminen.

Ta hand om hälsan

 • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården  (010 4140 666) eller studenthälsan (Åbo:  046 710 1050 / Vasa:  046 710 1097)  kontaktas för råd.
 • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga smittor av olika slag.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).