Skriv här det du söker efter!

Anvisningar för Åbo Akademis personal och studerande

Anvisningar för Åbo Akademis personal och studerande

Situationen kring coronaviruset förändras dagligen. Åbo Akademi följer kontinuerligt med läget och vidtar åtgärder för att bromsa virusspridning och trygga studerandes och personalens säkerhet och hälsa.

Uppdaterat 7.4.2020 kl. 16.17.

I och med att regeringen utlyst undantagstillstånd stänger Åbo Akademi sina campus och övergår till distansstudier och distansarbete. Från och med 18.3 ska inga studerande och ingen personal vistas på campus i Åbo, Vasa, vid Husö eller vid Korpoström. Detta gäller till 13.5, så länge undantagstillstånd pågår. Distansundervisningen pågår till slutet av period fyra.

Vi följer de nationella anvisningarna och informerar mera när nya beslut tas.

På Åbo Akademis intranät finns nu en omfattande lista med praktiska frågor och svar för studerande, forskare och personal gällande verksamheten vid Akademin under coronaepidemin, samt råd om informationssäkerhet och dataskydd vid undantagstillstånd

Följande direktiv gäller Åbo Akademis personal och studerande från och med 17.3.2020:

Distansstudier

 • All undervisning sker på distans, även forskarutbildning samt labb- och fältundervisning. Lärarna kommer att vara i kontakt med studerande med direktiv över hur studierna ska skötas under tiden. Distansundervisningen pågår till slutet av period fyra.
 • Studerande ska inte vistas på campus. Studerandenas nyckelrättigheter till campus har avaktiverats från och med 18.3. Om du har personliga ägodelar eller viktigt jobbrelaterat material kvar på campus som du behöver få tillgång till, läs närmare anvisningar här.
 • Gällande obligatorisk praktik informerar fakulteterna de studerande om specialarrangemang.
 • Biblioteken i Åbo: Alla bibliotek stängs från och med 18.3. Service via e-post och i form av e-resurser via Alma kvarstår. Också institutbiblioteken stänger. Studerande som jobbar på sina avhandlingar har möjlighet att låna ut ett begränsat antal böcker. För att låna böcker ska du fylla i en blankett som du når via intranätet. För information om Donnerska institutets bibliotek, se den här sidan.
 • Biblioteket i Vasa: Biblioteket är stängt från och med 18.3. Studerande som jobbar på sina avhandlingar har möjlighet att låna ut ett begränsat antal böcker. För att låna böcker ska du fylla i en blankett som du når via intranätet.
 • Åbo Akademi går in för examination som kan ske på distans, t.ex. uppsats, övningsuppgifter, rapporter, portfölj eller annan motsvarande skriftlig eller muntlig uppgift som görs enligt lärarens instruktioner. Inga allmänna tentamenstillfällen eller kurstentamina ordnas i period 4.

Distansarbete

 • Distansarbete gäller för alla från och med 18.3, fram till 13.5, så länge undantagstillstånd pågår. Personalen ska inte vistas på campus och nycklarna har avaktiverats från och med den 20 mars 2020. Undantag ges för vissa kritiska lednings- och stödfunktioner, enligt rektors beslut. Om du har personliga ägodelar eller viktigt jobbrelaterat material kvar på campus som du behöver få tillgång till, läs närmare anvisningar här.
 • Ledningen har tagit ställning till vilken forskningsverksamhet av kritisk natur som kan fortgå på campus. Berörda parter har underrättats.
 • Åbo Akademi har tecknat en tilläggsförsäkring för distansarbete för sina arbetstagare.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Inga tillställningar hålls fram till 13.5, så länge undantagstillstånd pågår. Arrangörerna ombeds att antingen skjuta upp sitt evenemang, arrangera för distansdeltagande eller inhibera.
 • Disputationer ordnas virtuellt. Specialarrangemang på plats sköts av fakulteten.
 • Om du är arrangör för ett evenemang som påverkas av dessa regler vänligen ta kontakt med din dekanus, fakultetskoordinator eller direktör om du har frågor.

Egna utbytesstudier

 • Åbo Akademi har kallat hem alla egna utbytesstuderande och utlandspraktikanter. Stipendier och studiepoäng reds upp i efterhand. Åtgärderna ska inte föranleda orimliga kostnader för dessa studerande.
 • Du får behålla utbytesstipendiet även om du kommer hem. Erasmusstuderande måste dock fylla i en blankett (inloggning krävs). Regeln om att man måste studera minst 20 sp/termin under utbytet läggs på undantag denna termin.
 • Inga utbytesstudier och ingen utlandspraktik får inledas i det här skedet.

Resor

 • Om du återvänder från utlandet, oavsett land, ska du vara i karantän i 14 dagar. Detta gäller alla.
 • Från och med 12.3.2020 har Åbo Akademi förbjudit alla arbets- och studierelaterade resor till utlandet. Detta gäller till och med 31.5.2020 om inget annat meddelas.
 • Alla arbets- och studierelaterade resor också inom Finland inhiberas eller skjuts upp. Detta gäller även resor mellan campus.
 • Eftersom läget förändras snabbt har resande personal ett eget ansvar för att följa med situationen och myndigheternas rekommendationer (t.ex. THL, Utrikesministeriet). Om du ännu befinner dig på arbetsresa och är utomlands kan du också vända dig till försäkringsbolagets nödtjänst för råd (24/7) +358 800 13 800.
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) har meddelat att man slutar klassa vissa områden som epidemiområden, eftersom situationen i Nordamerika och Europa förändras snabbt. Enligt THL kan man kan bli smittad i ett flertal länder och risken har ökat överallt.

Besök från utlandet

 • Planerade besök från samarbetspartners och gäster från utlandet avbokas tillsvidare.

Om du misstänker smitta

 • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården  (010 4140 666) eller studenthälsan (Åbo:  046 710 1050 / Vasa:  046 710 1097)  kontaktas för råd.

Ta hand om hygienen

 • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga smittor av olika slag.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).