Skriv här det du söker efter!

Meddelande från rektor 17.3.2020

Meddelande från rektor 17.3.2020

Bästa medarbetare och studenter!

Moira von Wright

Jag skriver till er för att meddela att regeringens beslut att stänga utbildningsinstitutioner innebär att Åbo Akademi kommer att stänga sina dörrar: Våra fysiska campus i Åbo och Vasa stängs, likaså Husö, Korpoström och andra enheter, och all kontaktundervisning upphör från och med onsdagen den 18 mars 2020.

Inga studerande och ingen personal ska vistas på campus. Bibliotek, föreläsningssalar, seminarierum, laboratorier m.m. låses. Lärare, forskare och övrig personal som inte hunnit ta med sig det de behöver för att bedriva verksamhet på distans, uppmanas att under tisdagen den 17 mars från sina arbetsplatser hämta det som behövs – så gott det går. Undvik dock kontakt med varandra.

Viss forskningsverksamhet kommer att kunna fortgå i laboratorier. Likaså kommer centrala funktioner att upprätthållas för att sköta säkerheten och tillgången till webben och andra digitala lösningar. Vad det innebär och vem som omfattas av detta undantag kommer krisledningsgruppen att ge detaljerad information om snart (den läggs efterhand ut på hemsidan).

De som av överenskommen anledning besöker våra lokaler och utför sitt arbete på plats i Åbo Akademis utrymmen uppmanas att strikt följa de anvisningar som ges för att minimera smittorisken: Håll er på minst två meters avstånd från varandra, ät inte och drick inte kaffe tillsammans, sköt er handhygien, och följ även i övrigt de anvisningar som ges på vår hemsida.

Er som eventuellt drabbas av coronan önskar jag snabbt tillfrisknande, och er som nu arbetar och studerar under krångliga omständigheter önskar jag gott mod!

Moira

Moira von Wright, rektor
Åbo Akademi