Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi ordnar paneldiskussion om pandemins demokratiska följder på Finlandsarenan

Vilka konsekvenser har coronaviruspandemin haft på politiken, demokratin och den individuella friheten? Bland annat de här frågorna kommer man att diskutera under den paneldiskussion som Åbo Akademi och Institutet för samhällsforskning ordnar på Finlandsarenan i juli.

Då coronaviruspandemin blossade upp under våren 2020 förändrades världen på bara några veckor. Ländernas myndigheter reagerade olika på de hot det hittills okända viruset förde med sig. I Finland valde man att införa begränsningar exempelvis gällande medborgarnas möjligheter till resor, rekreation och hobbyverksamhet, en majoritet av all undervisning och arbete flyttade ut på distans och en stor del både privata och offentliga utrymmen stängdes tillfälligt ned för allmänheten.

Vilka konsekvenser kan vi tänka oss att pandemin haft på politiken? Kan betoningen på nationella lösningar bidra till ett försvagat EU-samarbete? Kan det till och med vara så att nationalistiska politiska rörelser drar nytta av det nya läget? Bland annat de här frågeställningarna kommer man att diskutera under paneldebatten.

– Vad händer med liberala demokratier då man tar till sådana här åtgärder? Kan man säga att våra individuella friheter är i farozonen och att demokratins grundvalar rentav är hotade, eller vittnar vi enbart om en tillfällig fas i väntan på att befolkningen vaccinerats, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

I panelen sitter, förutom Grönlund, även Anu Koivunen, medieforskare och professor i genusvetenskap vid Tammerfors universitet och Mika Salminen, direktör och professor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionen leds av programledaren och journalisten Baba Lybeck.

Paneldiskussionen ordnas på salutorget i Björneborg i samband med Finlandsarenan 13.7.2021, kl. 15–15.45. Tillfället är öppet för allmänheten och kommer även att streamas. Diskussionen förs på svenska.

Mera information:
Albert Weckman, projektkoordinator vid Institutet för samhällsforskning
Telefon: 050 345 5599
E-post: albert.weckman@abo.fi