Skriv här det du söker efter!

Delaktighet en grund för positiv förändring

BILDER: Mårten Björkgren

Då en miljö ska genomgå förändringar har det generellt positiva förtecken att involvera dem som ska använda den. Det säger Johan Ångerman, ordförande i byggnads- och miljönämnden i Vasa.

Om man är delaktig i planeringen kan förändringen kännas mer positiv än om man står utanför processen.

– Egentligen ser jag inga nackdelar med att involvera invånare i stadsplaneringen, men de bör känna till och förstå bakgrunden till olika åtgärder och vad dessa förändringar kan föra med sig. Det gäller att kunna blicka framåt 5, 10 eller 20 år och ofta ännu längre utan att tappa greppet om helhetsperspektivet, säger Johan Ångerman.   

Staden ordnar olika typer av presentationer för allmänheten under planeringens gång. Men vissa upplever att planerna läggs fram för sent och att det leder till att allmänheten har svårt att kunna påverka dem. Ångerman upplever dock att planerna läggs fram i tid, men håller med om att sena presentationer ska undvikas.

– Om invånarna hörs i ett sent skede stämmer det att det är svårare att beakta deras åsikter. Det betyder givetvis att planläggningen bör beakta tidpunkten för när användarna hörs. Det är planläggningen som är proffs på processen och skall tajma frågeställningen så att åsikterna kan beaktas, säger han.

Kunde stadsborna få mer inflytande i planeringen än idag? 

– Jag vet inte om inflytande är rätt ordval, men definitivt insyn och möjlighet att påverka. Det gäller även att vara insatt i frågorna för att kunna påverka på rätt sätt. Det kunde vara en fråga för skolorna och andra organ att utbilda stadens medborgare i frågeställningar som gäller stadsplanering. 

När det gäller förslagen från kursen ”Studentlab Deliberative Walks” ledde de inte till förändringar i planeringen av området. Det beror enligt Ångerman på att de kom i ett skede av planläggningen där de inte längre kunde beaktas.

– Men jag ser kursen som ett viktigt tillskott till åsikterna beträffande förändringar i vår miljö. Dessutom är det viktigt att höra studerandes åsikter i frågor som berör miljön i studiestaden, speciellt om vi vill etablera en stadsmiljö som attraherar studerade från såväl regionen som från andra delar av världen.