Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi lediganslår 29 avlönade doktorandplatser

Har du tänkt doktorera? Åbo Akademi lediganslår 29 avlönade doktorandplatser som inleds tidigast den 1 augusti 2022. Ansökningstiden utgår den 14 april 2022, kl. 15.00, finsk tid.

21 platser fördelar sig över de fyra fakulteterna. Närmare information om fakulteternas doktorandplatser här:

Därutöver allokeras åtta doktorandbefattningar till Åbo Akademis profilområden med en fördelning på två finansierade befattningar per område. Dessa doktorandbefattningar utlyses via fakulteterna så att de riktar sig mot den forskning som bedrivs inom profilområden. Här hittar du närmare information om våra profilområden:

Anhållan om studierätt sker via en separat process. Då anställningen inleds bör doktoranden vara antagen till ett doktorandprogram. Se här för närmare instruktioner om hur man söker till ett doktorandprogram.