Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – pro gradu

Konstvetenskap – pro gradu

2022

Andersson, Milena: Entering the Imaginary Museum : Comparing André Malraux’s Theory of Aesthetics with the Google Arts & Culture online Platform

Backman, Alexandra: Drawing and Chill – Hur den psykiska automatismen remedieras i Peter Deligdischs (f. 1990) direktsändningar på webbplatsen Twitch 

Kuumola, Leena: Konstnärlig integritet : Konstnärskap av Denise Ziegler, Marja Kanervo och Seppo Renvall från början av 1990-talet i Helsingfors

2021

Holmlund, Anna: Är allt normalt för queerkaraktärer i Neidestams serievärld? En semiotisk utredning av stereotypiska uttryck för sexuella minoriteter i Zelda

Lignell, Edith: Beräknande förnuftets konst : En komparativ textanalys av Gustaf Strengells (1878–1937) skrifter om arkitektur 1900–1930

Salo, Vilja: Hjältar och hjältinnor? : Den kvinnliga arkitektens synlighet inom allmänna finländska arkitekturtävlingar 1998–2018

Simelius, Sofia: ”Men interiören är ju människan själv!” : Representationer av rum i Karoliina Hellbergs (f. 1987) interiörporträtt

2019

Gustafsson, Cecilia: Att uppleva historia : Historiesyner i stilinteriörer i Åbo slotts förborg

Krause, Jeannette: Om fladdrande kappor och barnkära farbröder: En ikonografisk och stilkritisk analys av hur kitsch framkommer i den nordkoreanska ledaren Kim Il-Sungs (1946–1994) porträtt.

Nyman, Frida: Konsthantverksavdelningen – för samtiden och framtiden. En analys av inköpta konsthantverk till Nationalmuseum i Stockholm 1945 – 1966

2018

Schleutker, Camilla: Från laxflygplan till fågelfrimärken – en ikonografisk och innehållsanalytisk granskning av Erik Bruuns (1926-) naturmotiv i bruksgrafik.

Tuulonen, Evelina: An Art World in Change : Developing Mobility within Finnish Contemporary Art Internationalization in 2018.

Wallenius, Milia: Konstrummet bortom den vita kuben. En analys av Mobile Art Productions ideologi och verksamhet utanför de traditionella konstrummen i Sverige 2007-2012.

2017

Bruun, Johanna: Avantgarde i limbo – konstnärsnamnet som diskursiv funktion i försfalskningsskandalen kting utställningen Ympyrä-Viiva-Piste på Wäinö Aaltonens konstmuseum år 2009

Enberg, Alexandra: Vägen från Entartete Kunst till konstkanon. Internationell uppvärdering av naziregimens nedvärderade konstnärer i konsthistoriska översiktsverk.

Jakala, Toni: Mellan nyklassicism och realism – det antika arvet i skulptören Johannes Takanens (1849-1885) konst.

Långvik, Katja: En egen vrå i ett delat hem – hållbara lösningar för ökad trivsel i Erik Bryggmans (1891-1955) Tavasthem (1950)

Nilsson, Ida-Maria: Från fabrik till campus. En jämförande analys av fabriksarkitekturen som återanvänts i Åbo Akademis campusområden under 2000-talet.

Wahlström, Johanna: Gallerierna Oksasenkatu11, SIC, Sorbus och Third Space – konstnärsaktivism och institutionell kritik vid hyresfria gallerier i Helsingfors 2008-2016.

Westerholm, Maria: Symbol och betydelse i Jan van Eycks Arnolfinis bröllop (1434). Erwin Panofskys (1892-1968) tolkning och dess efterverkningar.

Victorzon, Mereca: Japan på världsutställningarna i Europa 1862-1900. De japanska paviljonerna som exotiska representationer för Det Andra.

2016

Enholm, Freja: En kamp om hållbarhet i ett konsumtionssamhälle. En granskning av två läroanstalter byggda på 1960-talet i Åbo och deras användningsvärde på 2010-talet.

Järn, Ann-Chanette: Ser du vad där står? Antireklam, visuell läskunnighet och symboliskt ägarskap.

Skult, Anna: ”Welcome to a new medium” – om sekventiell konst och hur Madfires digitala motion books remedierar element från tidigare medier.

Tanttinen, Marianne: Konstnärinnan som konstnär. Konstkritiken i Hufvudstadsbladet 1880-1899 och 1980-1999 ur ett genusperspektiv.

2015

Liljelund, Maria: ”Främmande fågel” – Birger Kaipiainen (1915-1988) som förgrundsfigur för den finländska keramikkonsten under åren 1958-2013.

Svarvar, Julia: Konstkritikern som folkbildare. Närläsning och diskursanalys av Erik Kruskopfs texter om offentlig konst 1955-2006.

2014

Antikainen, Monika: ”En klädnad önskar jag mig uti färgen av körsbärsblomman.” De japanska färgträsnitten i museet ”Ett hem”.

Lindroos, Jenni: Vägen till en egen arkitektur. Åbobiograferna under stumfilmstiden 1905-1929.

Lolax, Caroline: I grevens svid. Dräktens funktion i Walter Runebergs Per Brahe-staty i Åbo.

Mannevaara, Anni: Borgerligt konstsamlande i Åbo vid sekelskiftet 1900. Utformningen av Alfred och Hélène Jacobssons konstsamling i museet ”Ett hem”.

Perälä, Anna: ”Hans blommor bråkar med betraktaren”. Maskulina diskurser i kritiken av Heikki Marilas (1966) konst 1993-2012.

Sirén, Janna: Skulptören Tea Helenelund-Suominen (1917-2010), en aktör på konstfältet i Vasa.

2013

Aalto-Granberg, Andrea: Loja Saarinen (1879-1968) – ”An artist in her own right”.

Andersson, Laura Lotta: Ett bortglömt arkiv. Byggnadskommittén i Åbo 1828-1843.

Rökman, Paulina: Byggmästaren Gustaf Welander (1867-1951) – en arkitekturanalys av arbetarbostäderna i 1920-talets Hangö.

Soveri, Martta: Galerie Forsblom, Galerie Anhava och Helsinki Contemporary – Den centrala rollen av sociala nätverk

Zetter, Marika: ”Negrer och naket” – Birger Carlstedts (1907-1975) afrikabilder.

2012

Aminoff, Elisabet: Edvard, Ferdinand och Oskar Elenius : tre bröder i hantverks- och konsthantverksvärldens Helsingfors 1900-1930.

2011

Ingo, Erika: Mentalsjukhusen i Finland på 1800-talet. En arkitekturhistorisk granskning.

2010

Hinders, Zara: ”Forum för agitation och debatt”. En konstsociologisk undersökning av Moderna Museets i Stockholm filial 1971-73.

Laurent, Maria: Provocerande kvinnomotiv och sublima landskap. Förhållandet mellan presentation och reception i Heli Rekulas fotokonst.

Lindroos, Magdalena: Viljo Revells yrkesskola för krigsinvalider i Libelits – en stilkritisk studie av 1940-talets åsidosatta arkitektur.

2009

Aittomaa, Sofia: Alexander I:s kolossalbyst. En symbol för kejserlig närvaro respektive frånvaro i Finland.

Hamrin, Minna: Konst för barn – offentliga konstutsmyckningar i Åbo skolor och daghem 1937-2009.

Kullström, Teresa: Jakten efter Kalevala – Monumentens roll i den tecknade Disney-serien av Don Rosa.

Küttner, Marie-Christine: Det konstruerade porträttet av lidande – en historiografisk granskning av myten om Frida Kahlo mellan 1980- och 2000-talen.

Lindén, Joanna: Den hundraåriga maktkampen om Machu Picchu – inkaruin, nationalsymbol och turistmagnet 1911-2009.

Meurman-Ramstedt, Freija: Takashi Murakamis konstruktion och tillämpning av Superflat.

Paajes, Jenny: Imagemakeing. En bildsemiotisk undersökning av hur Fazer skapat en image kring produkten Fazer Blå.

Risberg, Andreas: Från rabulist till nazist. En källkritisk analys av tolkningen av Josef Strzygowski inom den moderna konstvetenskapens historiografi, 1994-2007.

Weckman, Harriet: ”Kvinnospår” – Helena Westermarck, målarinna och skriftställarinna med socialt engagemang.

2008

Gräsbeck, Bianca: Eureka – ett servicehus för kvinnor i 1920-talets Helsingfors.

Hartvik, Pia: Övermarks kyrka. En byggnadshistorisk dokumentation av en österbottnisk träkyrka.

Hermansson, Hanna: Bryggmans festsal i Societetshuset möter Aaltos teaterrestaurang Itämeri – i brytningsskedet mellan klassicism och funktionalism i 1920-talets Åbo.

Häggblom, Sara: Tauno Timosaari (1925-2007) – en studie av konstnärsskap i Österbotten.

Kostiainen, Sinikka: Den första järnvägsstationen i Åbo 1875-1939 – en byggnad och ett samhälleligt rum

Lehtomäki, Minna: Sankta Katarina av Alexandria. Medeltida framställningar i Ålands och Egentliga Finlands kyrkliga konst.

Mäki-Hokkonen, Pia: Konstinköpen under Victor Westerholms tid som intendent för Konstföreningen i Åbo 1891-1919.

Nyström-Puska, Lena: Tellina, Thalatta och Maija – tre representanter för villaarkitektur i Hangö från slutet av 1800-talet.

Simula, Jaana: Turku – The European Sculpture City. Ett internationellt konstprojekt i Åbo.

Svenfors-Furu, Susanne: Sakristiornas tillkomst i medeltida kyrkor på Gotland, Åland och Öland.

Tenlenius, Hanna: ”Färgklickar i omgivningen” – gymnasisters attityd till offentlig konst i Åbo och Århus.

Venho, Leena: Howard Smith – konstnärens väg till den finländska konstvärlden.

2007

Andersson, Pamela: Kammarherre Hjalmar Linder, konstsamlare och donator.

Dahlberg, Lena: Offentlig skulptur i Åbo 1864-2005.

Fagerlund, Emmi-Lotta: Bildkrig i Åbo – Nikolai Kaario och hans omstridda bildfynd.

Gustafsson, Roger: Kari Juhani Jylhäs konstnärsskap.

Karjalainen, Maria: Decorum, antiksvärmeri och Pompeji – en ikonografisk studie av det pompeijanska rummets bidprogram i herrgården Brinkhall.

Lostedt, Mikaela: Esbo stads konstsamling och samlingsprocessen mellan 1955 och 2006 – Pedagogik, utsmyckning, konstpolitik och subjektivitet

Nyman, Ulrika: Carl-Gustaf Lilius under 1968. Verklighet möter utopi i sviterna Solmyten och Ockupationssviten.

2006

Forsström, Jutta: Finlands glasmuseum – Tapio Wirkkalas vision av ett glasmuseum.

Markkula, Saara: Hemmet som konstverk: Axel Haartmans konstnärshem i Nådendal.

2005

Hunter, Pia: Labyrinten i nordisk medeltid – med fokus på hantverkarmålningarna.

Lindén-Lamoureux, Pia: Vägen till Pavel Korin : en fallstudie om svårigheten i att tolka 1900-talets ryska konsthistorieskrivning.

Lindström, Klara: Låtsasvetenskaplig konst – två fallstudier. Sandor Válys fiktiva utgrävningar Talazüek och Ilkka Halsos serie Kaivauksia – Excavations.

2004

Förnäs, Mia: Hilda Hongell – Finlands första kvinnliga byggmästare.

Höglund, Jessica: Hilma af Klint och hennes ställning i konsthistorien.

Nylund, Ulrika: Inredningsarkitekt Karin Bryggman – utveckling och etablering 1940-1960.

Wiksten Desjardins, Susan: The city centre and the suburb. City planning during the 1950s and 1960s in Stockholm and Helsinki.

Sjöberg, Pia: Lars Soncks arkitektur i Mariehamn.

2003

Frankenhaeuser-Henry, Helen: MOWA – Museum of Web Art.

Frenckell, Claire von: Fagerviks kineserier.

Johansson, Eva: Alvar Aaltos centrumplan.

Jägerholm, Eva: Oy Taito Ab och Paavo Tynell. Finsk armaturdesign med fokusering på Helsningfors stadshus ca 1930-1950.

Moore, Vera: Två skånska altarskåp med svart bolus.

Wiik, Jenny: Provokation. Om konst som upprör.

2002

Eriksson, Pernilla: Blicken och rummet. En studie av kvinnan hos Helene Schjerfbeck och Vilhelm Hammershøi.

Nybom, Jenny: Saloskulptören Matti Nummelin i den finländska konstvärlden.

Selin, Bengt: Skeppets ikonografi i medeltida finska kyrkor.

Träskman, Tomas: Den är humoristisk, tre ord följda av 67078 ord. Med tiden upplöses humor, fantasi och uppfinningsrikedom i förstånd, moral och stora idéer.

Wolff-Helminen, Pia: Aspects of Inigo Jones’s architecture in his early masque designs, 1605-1608: a discussion based on four studies.

Zilliacus, Nina: Manstypen Dandy sedd genom tre nordiska konstnärers ögon.

2001

Esselström, Lee: Paula Blåfield – en skapelseberättelse.

Jordas, Lillemor: Keramikern Alfred William Finch.

Lahti, Sofia: Åborelikvariet – en bild av ett huvud och en halshuggning. En studie av ett broderat kultföremål från Åbo domkyrka.

Peevo, Susanna: Arkitekt Albert Richardtson och fem av hans Partek-byggnader.

Swanljung, Henrik: Tidiga 1800-talsporträtt i Åbo landskapsmuseum.

Westerholm, Sabina: Kvinnan i Carl-Gustaf Lilius konst, en feministisk läsning.

Wulff, Erika: Jagets många ansikten: Carl-Gustaf Lilius och hans självporträtt.

2000

Hulkki, Malin: Naivismen, surrealismen och mystiken i Alpo Jaakkolas 1950- och 1960-talskonst.

Kaurinkoski, Mitro: Kulmination och upplösning i kärleken. En läsning av Konstantin Somovs pendanger Den förlöjligade kyssen (1908) Vinter: Skridskobanan (1915).

Nybonn, Nina: Offentliga skulpturer och minnesmärken i Borgå stad 1885-1999.

Pettersson, Susanne: Gerda Thesleff, orientalismen, fauvismen och dess influenser i hennes keramik.

Siltavuori, Katarina: Det nya konstmuseet. Kiasma, Helsingfors; Moderna Museet, Stockholm; Arken, Ishöj.

Söderlund, Annika: Formgivaren Kaj Franck, hans glasproduktion, och en kort inblick i den finländska formgivningens uppkomst.

Tuuli, Leila: Olavi Turtiainens konstsamling. Om personen och om konstens upphängning.

Valtonen, Anna: Finnish Industrial Designers in Theory and Practice.

-1999

Andersson, Katarina: Arkitekten Alfred Wilhelm Stenfors (1866-1952), 1994.

Arell, Berndt: Karl Hedman. Konstsamlare, konstpolitiker och donator, 1987.

Backman, Marie-Sofie: Som turist i Spanien. Om finländska bildkonstnärers studieresor till Spanien under 1800-talet fram till modernismens genombrott 1910, 1991.

Bergh, Erik: Severin Falkman. Hans liv och verksamhet i Paris och Rom intill 1870, 1954.

Bergholm, Synnöve: Chiewitz arkitektur i Lovisa, 1988.

Björklund, Susann: Brunns- och badorterna i Finland under 1800-talet. En arkitekturstudie, 1993.

Björkqvist, Leena: Åbo-realismen på 1970-talet, 1996.

Bruun, Helena: Profilportättet i Italiens måleri under quattrocento, 1951.

Dahlén, Christel: Ragnar Ekelund – Statisk konst mellan måleri och lyrik, 1994.

Ehnwall, Marita: Torben Grut i Jakobstad, 1987.

Ehrström, Anna: Hantverksmålaren Gabriel Pryckthen, 1998.

Enckell, Ulla: Alvar Aalto och naturen, 1997.

Eriksson, Solveig: Amatörkonstnär Uno Donner – en analys av bildkonstruktion, 1998.

Essen-Höglund, Charlotte von: Vörå kyrkas senmedeltida altarskåp – en dokumentation, 1995.

Flander, Outi: Huvilat ja kartanot Jarl Ekelundin arkkitehtuurissa, 1984 (TY).

Frankenhaeuser, Peggy: Arvid Liljelund, 1985.

Granbacka, Camilla: Konstnären Yngve Bäck. Nutidsmänniskan i nutidsmiljö och strävan att – med bibehållet föreställande motiv – förverkliga ett dynamiskt rum, 1998.

Granholm, Tiinaliisa: Albert Edelfelts illustrationer till J.L. Runebergs Fänrik Ståhls sägner 1898-1900, 1988.

Grägg, Ulrika: Erik Bryggmans Chemicum – ett laboratorium vid Åbo Akademi, 1999.

Gyllenberg, Petra: Förstörelse av byggnadsverk i finska städer, genom brand, rivning och ombyggnad, 1998.

Heikinheimo, Märta: Björneborgska borgarhem 1852-1914, 1983.

Hintsala, Anna: Det feminina i Hildegards av Bingen illuminerade verk Scivias, 1996.

Hoffman, Christian: Willy Baers konstindustriella byggnadsornamentik 1902-1915, 1989.

Holländer, Tove: Tove Janssons illustrationer till muminböckerna, 1982.

Holm, Dan: Mellan kaos och klarhet. Motivistiskt dubbeltydiga bilder från förhistorisk tid till våra dagar med särskild hänsyn till deras förekomst i psykologin, 1976.

Holmén, Laila: Friluftsmåleriets genombrott i Finlands 1800-tals konst, 1953.

Horner, Andrew: Akseli Gallen-Kallela. Huvudgestalten inom den finländska bildkonsten, 1986.

Hovi, Pia: Konstnären Kiba Lundberg, ”en vandrande särling” – analys av etnicitet, självidentitet och etnisk identitet i hennes bildkonst, 1998.

Humina, Katarina: Onni Okkonens europeiska samling i Joensuu konstmuseum, 1996.

Hällström, Catherine af: Surrealism och nyrealism i Åbo 1928-1960, 1988.

Juusela, Pirjo: Alexandra Frosterus-Såltin, 1983.

Jämbäck, Margareta: Guldsmedsaffären Alm och Jugend metallsmide, 1995.

Kajala, Riitta: Jac. Ahrenberg, byggnadsarkitekt, 1988.

Karivieri, Arja: Eksynyt. Akseli Gallen-Kallelan varhais-realistisen teoksen analysointia, 1989.

Kiiski, Päivi: Kopioiden muuttuvia tehtäviä autonomian ajan Suomessa, 1984.

Koski, Janne: Picasson vaikutus Suomen taiteessa 1920-luvulta 1950-luvulle, 1984 (TY).

Kotkavaara, Kari: Den avklädda ikonen, 1985.

Kupias, Eila: G.A. Petreliuksen lahjoitusrahasto ja sen muistomerkit, 1994.

Käld, Maria: La Bataille d’Arbelles. En jämförande undersökning av Charles Le Bruns tapet och målning, 1992.

Laaksonen, Tarja Tuulikki: Fritjof Strandell ja Turun Jugend vuoteen 1808, 1979 (TY).

Lampinen, Maria: Eila Hiltunens Sibeliusmonument 1961-67. Tävling – tillkomst – mottagande, 1992.

Larjatie, Veikko: Seitsemän veljeksen kuvitukset, 1972(?) (TY).

Lehtonen, Kaarin: Kaupunkisuunnittelu Turussa 1818-1919. Insinöörien mittatilaustyötä vai arkkitehtien kaupunkitaiteellisesti painottunutta suunnittelua, 1991 (TY).

Lehtonen, Susanna: Uppkomsten av bildkonstkritik i Finlands tidningspress, 1840-66, 1986.

Lempa, Nina: Suomalaisen taidekoulutuksen alkuvaiheet Turussa, 1976 (TY).

Lindberg, Bo: Blakes Job, 1962.

Lindqvist, Viveca: Sigrid Granfelt, 1976.

Lindroos, Jenny: Axel Haartman som porträttmålare, 1996.

Lukala, Marianne: Juhani Linnovaara. Konstverk ifrån fem årtionden, 1998.

Luostarinen, Laura: Muuttuva mitali. Kauko Räsäsen mitalitaide vuosina 1951-77, 1987 (TY).

Mattson, Ingvar: Joel Pettersson. Människan och konstnären, 1984.

Merikanto-Timonen, Maria: Suomen Taideyhdistyksen Helsingin piirustuskoulun vaellusvuodet 1848-1888, 1979 (TY).

Nikkilä, Seija: Postmodernistiska stildrag i Kaj Stenvalls produktion, 1996.

Nummelin, Rolf: Expressionism och ”nordism”. Terminologi och teori, samt Munchs och Gallen-Kallelas inflytande på ”die Brückes” stil åren 1906-1909, 1972.

Nyman, Lena: Skatans byggnadshistoria (Jakobstad), 1992.

Parantala, Peter: Sveaborgs kyrka. En fästningskyrka på papper och i sten, 1995.

Pfäffli, Heidi: Käsityöläismaalari Daniel Hjulström, 1989 (TY).

Remmer, Christina: Prästgårdar på Åland, 1985.

Ringbom, Sixten: Halvfigursgruppen. Ett kompositionsmotiv i 1400-1500-talens måleri, 1958.

Ringbom, Åsa: Societetshusen i Finland före 1850. De enskilda inrättningarna, deras arkitektoniska och kulturhistoriska ursprung och deras allmänna betydelse, 1980.

Rossipal, Eva: Skolbyggnader i Stockholm ritade av Paul Hedqvist, 1996.

Saari, Lars: Clemens VIII:s badrum i Castel Sant’Angelo, 1979.

Salin, Susanne: Valter Jungs Jugenddekor och -konsthantverk, 1992.

Sandelin Ann-Mary: Den unge Wäinö Aaltonen. Hans liv och konst 1910-1925, 1973.

Schalin, Monica: Konstnären Ellen Thesleff. Teknik och uttryck åren 1890-1930, 1998.

Schulman, Johan: Helene Schjerfbeck som populärkonstnär. Mönstret bakom hennes renässans på 1980-talet. En analytisk överblick 1917-1990, 1992.

Sederholm, Jan: Det musicerande sällskapet. En motivkrets i holländskt interiörmåleri på 1600-talet, 1958.

Seppälä, Ulla: De finländska metallrörsmöblerna på 1930-talet, 1994.

Siltavuori, Emilia: Outi Heiskanens bildvärld, 1999.

Smith, Anna-Kaarina: Ögats språk. Walter Cranes konst- och designteori, 1990.

Soiri, Helena: Juselius-mausoleumin rakunnushistoria, 1974 (TY).

Springert, Margaretha: Dürers och Rembrandts berättande grafik, 1954.

Strandman-Suontausta, Pia: Karjalankannas huvila asutusalueena ja ns. terijokelaishuvila, 1987.

Suna, Eija: Jac. Ahrenberg som konstkritiker, 1985.

Suoranta, Outi: Taiteilija ja taivaanrannan maalari. Karl Gustaf Wetterstrand (1855-1923) ura Ruotsissa ja hänen koristemalauksensa Suomessa, 1994 (TY).

Svedlin, Andrea: Harro Koskinens svinserie 1960. Dess bakgrund, innehåll och mottagnde, 1989.

Syrjänen, Mervi: Suomalaisten teollisesti valmistettujen paperitapettien historia ja niiden tyylipiirteitä 1860-1960, 1993 (TY).

Säteri, Riitta: Från hantverk till industriell produktion. Hemslöjden och dess marknadsföring som språngbräda för den konstindustriella formgivningen i Finland (1900-1930), 1995.

Tommila, Susanna: Kvinnobilder i John Bauers sagoillustrationer, 1995.

Waenerberg, Annika: Konstverket som organism. Naturanalogiernas användning i konstteori och konst från Goethe till Jugend, 1978.

Vaurio, Riikka: Turun tuomiokirkon muinaismuistojen uusimiskomitean toimikunta vuosina 1865-1894, 1977 (TY).

Weurlander, Mikaela: Ars -61 och den informella konstens genombrott i Finland, 1990.

Wilhelmsson, Pia: Träkyrkorna i Lovisa, 1977.

Willner, Margareta: Folkets hus i Egentliga Finland. En byggnadshistorisk undersökning av arbetarföreingshus i Egentliga Finland byggda före 1930, 1978.

Vuori, Tuija: Pyhää Erasmusta esittävä kalkkimaalaus Kalannin kirkossa. Näkyvä ja näkymätön kertomus, 1993 (TY).

Uppdaterad 5.10.2022