Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – pro gradu

Konstvetenskap – pro gradu

Aalto-Granberg, Andrea: Loja Saarinen (1879-1968) – ”An artist in her own right”, 2013.

Aittomaa, Sofia: Alexander I:s kolossalbyst. En symbol för kejserlig närvaro respektive frånvaro i Finland, 2009.

Aminoff, Elisabet: Edvard, Ferdinand och Oskar Elenius : tre bröder i hantverks- och konsthantverksvärldens Helsingfors 1900-1930, 2012.

Andersson, Katarina: Arkitekten Alfred Wilhelm Stenfors (1866-1952), 1994.

Andersson, Laura Lotta: Ett bortglömt arkiv. Byggnadskommittén i Åbo 1828-1843, 2013.

Andersson, Pamela: Kammarherre Hjalmar Linder, konstsamlare och donator, 2007.

Antikainen, Monika: ”En klädnad önskar jag mig uti färgen av körsbärsblomman.” De japanska färgträsnitten i museet ”Ett hem”, 2014.

Arell, Berndt: Karl Hedman. Konstsamlare, konstpolitiker och donator, 1987.

Backman, Marie-Sofie: Som turist i Spanien. Om finländska bildkonstnärers studieresor till Spanien under 1800-talet fram till modernismens genombrott 1910, 1991.

Bergh, Erik: Severin Falkman. Hans liv och verksamhet i Paris och Rom intill 1870, 1954.

Bergholm, Synnöve: Chiewitz arkitektur i Lovisa, 1988.

Björklund, Susann: Brunns- och badorterna i Finland under 1800-talet. En arkitekturstudie, 1993.

Björkqvist, Leena: Åbo-realismen på 1970-talet, 1996.

Bruun, Helena: Profilportättet i Italiens måleri under quattrocento, 1951.

Bruun, Johanna: Avantgarde i limbo – konstnärsnamnet som diskursiv funktion i försfalskningsskandalen kting utställningen Ympyrä-Viiva-Piste på Wäinö Aaltonens konstmuseum år 2009, 2017.

Dahlberg, Lena: Offentlig skulptur i Åbo 1864-2005, 2007.

Dahlén, Christel: Ragnar Ekelund – Statisk konst mellan måleri och lyrik, 1994.

Ehnwall, Marita: Torben Grut i Jakobstad, 1987.

Ehrström, Anna: Hantverksmålaren Gabriel Pryckthen, 1998.

Enberg, Alexandra: Vägen från Entartete Kunst till konstkanon. Internationell uppvärdering av naziregimens nedvärderade konstnärer i konsthistoriska översiktsverk, 2017.

Enholm, Freja: En kamp om hållbarhet i ett konsumtionssamhälle. En granskning av två läroanstalter byggda på 1960-talet i Åbo och deras användningsvärde på 2010-talet, 2017.

Enckell, Ulla: Alvar Aalto och naturen, 1997.

Eriksson, Pernilla: Blicken och rummet. En studie av kvinnan hos Helene Schjerfbeck och Vilhelm Hammershøi, 2002.

Eriksson, Solveig: Amatörkonstnär Uno Donner – en analys av bildkonstruktion, 1998.

Esselström, Lee: Paula Blåfield – en skapelseberättelse, 2001.

Essen-Höglund, Charlotte von: Vörå kyrkas senmedeltida altarskåp – en dokumentation, 1995.

Fagerlund, Emmi-Lotta: Bildkrig i Åbo – Nikolai Kaario och hans omstridda bildfynd, 2007.

Flander, Outi: Huvilat ja kartanot Jarl Ekelundin arkkitehtuurissa, 1984 (TY).

Forsström, Jutta: Finlands glasmuseum – Tapio Wirkkalas vision av ett glasmuseum, 2006.

Frankenhaeuser, Peggy: Arvid Liljelund, 1985.

Frankenhaeuser-Henry, Helen: MOWA – Museum of Web Art, 2003.

Frenckell, Claire von: Fagerviks kineserier, 2003.

Förnäs, Mia: Hilda Hongell – Finlands första kvinnliga byggmästare, 2004.

Granbacka, Camilla: Konstnären Yngve Bäck. Nutidsmänniskan i nutidsmiljö och strävan att – med bibehållet föreställande motiv – förverkliga ett dynamiskt rum, 1998.

Granholm, Tiinaliisa: Albert Edelfelts illustrationer till J.L. Runebergs Fänrik Ståhls sägner 1898-1900, 1988.

Grägg, Ulrika: Erik Bryggmans Chemicum – ett laboratorium vid Åbo Akademi, 1999.

Gräsbeck, Bianca: Eureka – ett servicehus för kvinnor i 1920-talets Helsingfors, 2008.

Gustafsson, Roger: Kari Juhani Jylhäs konstnärsskap, 2007.

Gyllenberg, Petra: Förstörelse av byggnadsverk i finska städer, genom brand, rivning och ombyggnad, 1998.

Hamrin, Minna: Konst för barn – offentliga konstutsmyckningar i Åbo skolor och daghem 1937-2009, 2009.

Hartvik, Pia: Övermarks kyrka. En byggnadshistorisk dokumentation av en österbottnisk träkyrka, 2008.

Heikinheimo, Märta: Björneborgska borgarhem 1852-1914, 1983.

Hermansson, Hanna: Bryggmans festsal i Societetshuset möter Aaltos teaterrestaurang Itämeri – i brytningsskedet mellan klassicism och funktionalism i 1920-talets Åbo, 2008.

Hinders, Zara: ”Forum för agitation och debatt”. En konstsociologisk undersökning av Moderna Museets i Stockholm filial 1971-73, 2010.

Hintsala, Anna: Det feminina i Hildegards av Bingen illuminerade verk Scivias, 1996.

Hoffman, Christian: Willy Baers konstindustriella byggnadsornamentik 1902-1915, 1989.

Holländer, Tove: Tove Janssons illustrationer till muminböckerna, 1982.

Holm, Dan: Mellan kaos och klarhet. Motivistiskt dubbeltydiga bilder från förhistorisk tid till våra dagar med särskild hänsyn till deras förekomst i psykologin, 1976.

Holmén, Laila: Friluftsmåleriets genombrott i Finlands 1800-tals konst, 1953.

Horner, Andrew: Akseli Gallen-Kallela. Huvudgestalten inom den finländska bildkonsten, 1986.

Hovi, Pia: Konstnären Kiba Lundberg, ”en vandrande särling” – analys av etnicitet, självidentitet och etnisk identitet i hennes bildkonst, 1998.

Hulkki, Malin: Naivismen, surrealismen och mystiken i Alpo Jaakkolas 1950- och 1960-talskonst, 2000.

Humina, Katarina: Onni Okkonens europeiska samling i Joensuu konstmuseum, 1996.

Hunter, Pia: Labyrinten i nordisk medeltid – med fokus på hantverkarmålningarna, 2005.

Häggblom, Sara: Tauno Timosaari (1925-2007) – en studie av konstnärsskap i Österbotten, 2008.

Hällström, Catherine af: Surrealism och nyrealism i Åbo 1928-1960, 1988.

Höglund, Jessica: Hilma af Klint och hennes ställning i konsthistorien, 2004.

Ingo, Erika: Mentalsjukhusen i Finland på 1800-talet. En arkitekturhistorisk granskning, 2011.

Jakala, Toni: Mellan nyklassicism och realism – det antika arvet i skulptören Johannes Takanens (1849-1885) konst, 2017.

Johansson, Eva: Alvar Aaltos centrumplan, 2003.

Jordas, Lillemor: Keramikern Alfred William Finch, 2001.

Juusela, Pirjo: Alexandra Frosterus-Såltin, 1983.

Jägerholm, Eva: Oy Taito Ab och Paavo Tynell. Finsk armaturdesign med fokusering på Helsningfors stadshus ca 1930-1950, 2003.

Jämbäck, Margareta: Guldsmedsaffären Alm och Jugend metallsmide, 1995.

Järn, Ann-Chanette: Ser du vad där står? Antireklam, visuell läskunnighet och symboliskt ägarskap, 2016

Kajala, Riitta: Jac. Ahrenberg, byggnadsarkitekt, 1988.

Karivieri, Arja: Eksynyt. Akseli Gallen-Kallelan varhais-realistisen teoksen analysointia, 1989.

Karjalainen, Maria: Decorum, antiksvärmeri och Pompeji – en ikonografisk studie av det pompeijanska rummets bidprogram i herrgården Brinkhall, 2007.

Kaurinkoski, Mitro: Kulmination och upplösning i kärleken. En läsning av Konstantin Somovs pendanger Den förlöjligade kyssen (1908) Vinter: Skridskobanan (1915), 2000.

Kiiski, Päivi: Kopioiden muuttuvia tehtäviä autonomian ajan Suomessa, 1984.

Koski, Janne: Picasson vaikutus Suomen taiteessa 1920-luvulta 1950-luvulle, 1984 (TY).

Kostiainen, Sinikka: Den första järnvägsstationen i Åbo 1875-1939 – en byggnad och ett samhälleligt rum, 2008.

Kotkavaara, Kari: Den avklädda ikonen, 1985.

Kullström, Teresa: Jakten efter Kalevala – Monumentens roll i den tecknade Disney-serien av Don Rosa, 2009.

Kupias, Eila: G.A. Petreliuksen lahjoitusrahasto ja sen muistomerkit, 1994.

Küttner, Marie-Christine: Det konstruerade porträttet av lidande – en historiografisk granskning av myten om Frida Kahlo mellan 1980- och 2000-talen, 2009.

Käld, Maria: La Bataille d’Arbelles. En jämförande undersökning av Charles Le Bruns tapet och målning, 1992.

Laaksonen, Tarja Tuulikki: Fritjof Strandell ja Turun Jugend vuoteen 1808, 1979 (TY).

Lahti, Sofia: Åborelikvariet – en bild av ett huvud och en halshuggning. En studie av ett broderat kultföremål från Åbo domkyrka, 2001.

Lampinen, Maria: Eila Hiltunens Sibeliusmonument 1961-67. Tävling – tillkomst – mottagande, 1992.

Laurent, Maria: Provocerande kvinnomotiv och sublima landskap. Förhållandet mellan presentation och reception i Heli Rekulas fotokonst, 2010.

Larjatie, Veikko: Seitsemän veljeksen kuvitukset, 1972(?) (TY).

Lehtomäki, Minna: Sankta Katarina av Alexandria. Medeltida framställningar i Ålands och Egentliga Finlands kyrkliga konst, 2008.

Lehtonen, Kaarin: Kaupunkisuunnittelu Turussa 1818-1919. Insinöörien mittatilaustyötä vai arkkitehtien kaupunkitaiteellisesti painottunutta suunnittelua, 1991 (TY).

Lehtonen, Susanna: Uppkomsten av bildkonstkritik i Finlands tidningspress, 1840-66, 1986.

Lempa, Nina: Suomalaisen taidekoulutuksen alkuvaiheet Turussa, 1976 (TY).

Lindberg, Bo: Blakes Job, 1962.

Lindén, Joanna: Den hundraåriga maktkampen om Machu Picchu – inkaruin, nationalsymbol och turistmagnet 1911-2009, 2009.

Lindén-Lamoureux, Pia: Vägen till Pavel Korin : en fallstudie om svårigheten i att tolka 1900-talets ryska konsthistorieskrivning, 2005.

Lindqvist, Viveca: Sigrid Granfelt, 1976.

Lindroos, Jenni: Vägen till en egen arkitektur. Åbobiograferna under stumfilmstiden 1905-1929, 2014.

Lindroos, Jenny: Axel Haartman som porträttmålare, 1996.

Lindroos, Magdalena: Viljo Revells yrkesskola för krigsinvalider i Libelits – en stilkritisk studie av 1940-talets åsidosatta arkitektur, 2010.

Lindström, Klara: Låtsasvetenskaplig konst – två fallstudier. Sandor Válys fiktiva utgrävningar Talazüek och Ilkka Halsos serie Kaivauksia – Excavations, 2005.

Liljelund, Maria: ”Främmande fågel” – Birger Kaipiainen (1915-1988) som förgrundsfigur för den finländska keramikkonsten under åren 1958-2013, 2015.

Lolax, Caroline: I grevens svid. Dräktens funktion i Walter Runebergs Per Brahe-staty i Åbo, 2014.

Lostedt, Mikaela: Esbo stads konstsamling och samlingsprocessen mellan 1955 och 2006 – Pedagogik, utsmyckning, konstpolitik och subjektivitet, 2007.

Lukala, Marianne: Juhani Linnovaara. Konstverk ifrån fem årtionden, 1998.

Luostarinen, Laura: Muuttuva mitali. Kauko Räsäsen mitalitaide vuosina 1951-77, 1987 (TY).

Långvik, Katja: En egen vrå i ett delat hem – hållbara lösningar för ökad trivsel i Erik Bryggmans (1891-1955) Tavasthem (1950), 2017.

Mannevaara, Anni: Borgerligt konstsamlande i Åbo vid sekelskiftet 1900. Utformningen av Alfred och Hélène Jacobssons konstsamling i museet ”Ett hem”, 2014

Markkula, Saara: Hemmet som konstverk: Axel Haartmans konstnärshem i Nådendal, 2006.

Mattson, Ingvar: Joel Pettersson. Människan och konstnären, 1984.

Merikanto-Timonen, Maria: Suomen Taideyhdistyksen Helsingin piirustuskoulun vaellusvuodet 1848-1888, 1979 (TY).

Meurman-Ramstedt, Freija: Takashi Murakamis konstruktion och tillämpning av Superflat, 2009.

Moore, Vera: Två skånska altarskåp med svart bolus, 2003.

Mäki-Hokkonen, Pia: Konstinköpen under Victor Westerholms tid som intendent för Konstföreningen i Åbo 1891-1919, 2008.

Nikkilä, Seija: Postmodernistiska stildrag i Kaj Stenvalls produktion, 1996.

Nilsson, Ida-Maria: Från fabrik till campus. En jämförande analys av fabriksarkitekturen som återanvänts i Åbo Akademis campusområden under 2000-talet, 2017.

Nummelin, Rolf: Expressionism och ”nordism”. Terminologi och teori, samt Munchs och Gallen-Kallelas inflytande på ”die Brückes” stil åren 1906-1909, 1972.

Nybom, Jenny: Saloskulptören Matti Nummelin i den finländska konstvärlden, 2002.

Nybonn, Nina: Offentliga skulpturer och minnesmärken i Borgå stad 1885-1999, 2000.

Nylund, Ulrika: Inredningsarkitekt Karin Bryggman – utveckling och etablering 1940-1960, 2004.

Nyman, Lena: Skatans byggnadshistoria (Jakobstad), 1992.

Nyman, Ulrika: Carl-Gustaf Lilius under 1968. Verklighet möter utopi i sviterna Solmyten och Ockupationssviten, 2007.

Nyström-Puska, Lena: Tellina, Thalatta och Maija – tre representanter för villaarkitektur i Hangö från slutet av 1800-talet, 2008.

Paajes, Jenny: Imagemakeing. En bildsemiotisk undersökning av hur Fazer skapat en image kring produkten Fazer Blå, 2009.

Parantala, Peter: Sveaborgs kyrka. En fästningskyrka på papper och i sten, 1995.

Peevo, Susanna: Arkitekt Albert Richardtson och fem av hans Partek-byggnader, 2001.

Perälä, Anna: ”Hans blommor bråkar med betraktaren”. Maskulina diskurser i kritiken av Heikki Marilas (1966) konst 1993-2012, 2014.

Pettersson, Susanne: Gerda Thesleff, orientalismen, fauvismen och dess influenser i hennes keramik, 2000.

Pfäffli, Heidi: Käsityöläismaalari Daniel Hjulström, 1989 (TY).

Remmer, Christina: Prästgårdar på Åland, 1985.

Ringbom, Sixten: Halvfigursgruppen. Ett kompositionsmotiv i 1400-1500-talens måleri, 1958.

Ringbom, Åsa: Societetshusen i Finland före 1850. De enskilda inrättningarna, deras arkitektoniska och kulturhistoriska ursprung och deras allmänna betydelse, 1980.

Risberg, Andreas: Från rabulist till nazist. En källkritisk analys av tolkningen av Josef Strzygowski inom den moderna konstvetenskapens historiografi, 1994-2007, 2009.

Rossipal, Eva: Skolbyggnader i Stockholm ritade av Paul Hedqvist, 1996.

Rökman, Paulina: Byggmästaren Gustaf Welander (1867-1951) – en arkitekturanalys av arbetarbostäderna i 1920-talets Hangö, 2013.

Saari, Lars: Clemens VIII:s badrum i Castel Sant’Angelo, 1979.

Salin, Susanne: Valter Jungs Jugenddekor och -konsthantverk, 1992.

Sandelin Ann-Mary: Den unge Wäinö Aaltonen. Hans liv och konst 1910-1925, 1973.

Schalin, Monica: Konstnären Ellen Thesleff. Teknik och uttryck åren 1890-1930, 1998.

Schleutker, Camilla: Från laxflygplan till fågelfrimärken – en ikonografisk och innehållsanalytisk granskning av Erik Bruuns (1926-) naturmotiv i bruksgrafik, 2017.

Schulman, Johan: Helene Schjerfbeck som populärkonstnär. Mönstret bakom hennes renässans på 1980-talet. En analytisk överblick 1917-1990, 1992.

Sederholm, Jan: Det musicerande sällskapet. En motivkrets i holländskt interiörmåleri på 1600-talet, 1958.

Selin, Bengt: Skeppets ikonografi i medeltida finska kyrkor, 2002.

Seppälä, Ulla: De finländska metallrörsmöblerna på 1930-talet, 1994.

Siltavuori, Emilia: Outi Heiskanens bildvärld, 1999.

Siltavuori, Katarina: Det nya konstmuseet. Kiasma, Helsingfors; Moderna Museet, Stockholm; Arken, Ishöj, 2000.

Simula, Jaana: Turku – The European Sculpture City. Ett internationellt konstprojekt i Åbo, 2008.

Sirén, Janna: Skulptören Tea Helenelund-Suominen (1917-2010), en aktör på konstfältet i Vasa, 2014.

Sjöberg, Pia: Lars Soncks arkitektur i Mariehamn, 2004.

Skult, Anna: ”Welcome to a new medium” – om sekventiell konst och hur Madfires digitala motion books remedierar element från tidigare medier, 2016.

Smith, Anna-Kaarina: Ögats språk. Walter Cranes konst- och designteori, 1990.

Soiri, Helena: Juselius-mausoleumin rakunnushistoria, 1974 (TY).

Soveri, Martta: Galerie Forsblom, Galerie Anhava och Helsinki Contemporary – Den centrala rollen av sociala nätverk, 2013.

Springert, Margaretha: Dürers och Rembrandts berättande grafik, 1954.

Strandman-Suontausta, Pia: Karjalankannas huvila asutusalueena ja ns. terijokelaishuvila, 1987.

Suna, Eija: Jac. Ahrenberg som konstkritiker, 1985.

Suoranta, Outi: Taiteilija ja taivaanrannan maalari. Karl Gustaf Wetterstrand (1855-1923) ura Ruotsissa ja hänen koristemalauksensa Suomessa, 1994 (TY).

Swanljung, Henrik: Tidiga 1800-talsporträtt i Åbo landskapsmuseum, 2001.

Svarvar, Julia: Konstkritikern som folkbildare. Närläsning och diskursanalys av Erik Kruskopfs texter om offentlig konst 1955-2006, 2015.

Svedlin, Andrea: Harro Koskinens svinserie 1960. Dess bakgrund, innehåll och mottagnde, 1989.

Svenfors-Furu, Susanne: Sakristiornas tillkomst i medeltida kyrkor på Gotland, Åland och Öland, 2008.

Syrjänen, Mervi: Suomalaisten teollisesti valmistettujen paperitapettien historia ja niiden tyylipiirteitä 1860-1960, 1993 (TY).

Säteri, Riitta: Från hantverk till industriell produktion. Hemslöjden och dess marknadsföring som språngbräda för den konstindustriella formgivningen i Finland (1900-1930), 1995.

Söderlund, Annika: Formgivaren Kaj Franck, hans glasproduktion, och en kort inblick i den finländska formgivningens uppkomst, 2000.

Tanttinen, Marianne: Konstnärinnan som konstnär. Konstkritiken i Hufvudstadsbladet 1880-1899 och 1980-1999 ur ett genusperspektiv, 2016.

Tenlenius, Hanna: ”Färgklickar i omgivningen” – gymnasisters attityd till offentlig konst i Åbo och Århus, 2008.

Tommila, Susanna: Kvinnobilder i John Bauers sagoillustrationer, 1995.

Träskman, Tomas: Den är humoristisk, tre ord följda av 67078 ord. Med tiden upplöses humor, fantasi och uppfinningsrikedom i förstånd, moral och stora idéer, 2002

Tuuli, Leila: Olavi Turtiainens konstsamling. Om personen och om konstens upphängning, 2000.

Waenerberg, Annika: Konstverket som organism. Naturanalogiernas användning i konstteori och konst från Goethe till Jugend, 1978.

Wahlström, Johanna: Gallerierna Oksasenkatu11, SIC, Sorbus och Third Space – konstnärsaktivism och institutionell kritik vid hyresfria gallerier i Helsingfors 2008-2016, 2017.

Wallenius, Milia: Konstrummet bortom den vita kuben. En analys av Mobile Art Productions ideologi och verksamhet utanför de traditionella konstrummen i Sverige 2007-2012, 2017.

Valtonen, Anna: Finnish Industrial Designers in Theory and Practice, 2000.

Vaurio, Riikka: Turun tuomiokirkon muinaismuistojen uusimiskomitean toimikunta vuosina 1865-1894, 1977 (TY).

Weckman, Harriet: ”Kvinnospår” – Helena Westermarck, målarinna och skriftställarinna med socialt engagemang, 2009.

Venho, Leena: Howard Smith – konstnärens väg till den finländska konstvärlden, 2008.

Westerholm, Maria: Symbol och betydelse i Jan van Eycks Arnolfinis bröllop (1434). Erwin Panofskys (1892-1968) tolkning och dess efterverkningar, 2017.

Westerholm, Sabina: Kvinnan i Carl-Gustaf Lilius konst, en feministisk läsning, 2001

Weurlander, Mikaela: Ars -61 och den informella konstens genombrott i Finland, 1990.

Victorzon, Mereca: Japan på världsutställningarna i Europa 1862-1900. De japanska paviljonerna som exotiska representationer för Det Andra, 2017.

Wiik, Jenny: Provokation. Om konst som upprör, 2003.

Wiksten Desjardins, Susan: The city centre and the suburb. City planning during the 1950s and 1960s in Stockholm and Helsinki, 2004.

Wilhelmsson, Pia: Träkyrkorna i Lovisa, 1977.

Willner, Margareta: Folkets hus i Egentliga Finland. En byggnadshistorisk undersökning av arbetarföreingshus i Egentliga Finland byggda före 1930, 1978.

Wolff-Helminen, Pia: Aspects of Inigo Jones’s architecture in his early masque designs, 1605-1608: a discussion based on four studies, 2002.

Wulff, Erika: Jagets många ansikten: Carl-Gustaf Lilius och hans självporträtt, 2001.

Vuori, Tuija: Pyhää Erasmusta esittävä kalkkimaalaus Kalannin kirkossa. Näkyvä ja näkymätön kertomus, 1993 (TY).

Zetter, Marika: ”Negrer och naket” – Birger Carlstedts (1907-1975) afrikabilder, 2013.

Zilliacus, Nina: Manstypen Dandy sedd genom tre nordiska konstnärers ögon, 2002.

Uppdaterad 28.5.2018