Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – kandidatavhandlingar

Konstvetenskap – kandidatavhandlingar

2020

Engman, Michelle: En mörk fantasi eller ond verklighet. Salvator Rosas (1615-1673) häxmålningar berättar om 1500- och 1600-talens Italien.

Öhberg, Amanda: Androgynitet i helgonavbildning. Androgyna element i El Grecos (ca 1541-1614) målningar föreställande bebådelsen.

2019

Augustsson, Emilia: Mjuka textilier, hårda budskap. Textilkonst som politiska uttryckssätt i Sverige och USA mellan 1960 och 1979.

Djupsjö, Elias: In Memoriam Impi Marjatta Gallén – avspegling av dottern Marjattas död i Akseli Gallen-Kallelas (1835-1931) grafikkonst under åren 1895-1897.

Lindholm, Kajsa: Pennan som vapen mot de dåraktiga diktatorerna – en analys av Tove Janssons konst i form av karikatyrer i tidskriften Garm 1938-1945.

2018

Andersson, Milena: Nazistiska influenser inom den finländska konsten 1920-1944.

Bäckman, Iris: Tradition som readymade – konstnären Ai Weiwei (f. 1957) och det förflutna som material. En ikonografisk analys av Ai Weiweis readymade-verk från åren 1994-2015.

Lignell, Edith: Gustaf Strengells (1878-1937) och byggnadskonstens uttrycksmedel – en komparativ analys av verken Staden som konstverk (1922) och Byggnaden som konstverk (1928).

Lundsten, Fanny: Nakenporträtt och älskarinnor: kvinnor och sexualitet som objekt för den manliga blicken i François Bouchers (1703-1770) och Jean-Honoré Fragonards (1732-1806) rokokokonst.

Röntynen, Dora: Terroristkonstnären Riiko Sakkinens (f. 1976) konceptuella bomber – en studie i hur turborealism förverkligas i sju av hans verk.

Ståhlberg, Sophia: Swisch, swasch – en komparativ formanalys av avbildningen av hastighet i nordamerikanska Stålmannenserier, från år 1938 och år 2013.

2017

Nyman, Frida: Wilhelm Bolin (1861-1934) – Mötet mellan det ryska och västeuropeiska. En stilkritisk analys och jämförelse av Henrik Conrad och Wilhelm Bolins produktioner.

2016

Backman, Alexandra: Ruisrocks representation genom tiderna – en stilkritisk analys av festivalaffischernas utformning mellan åren 1970 och 1999.

Salo, Vilja: Nationalromantisk villaarkitektur i det efterkrigstida Finland. En källkritisk analys av Alvar(1898-1976) och Aino(1894-1949) Aaltos roller i planeringen av Villa Kauppi(1945-1048).

Söderlund, Felicia: Modet i Gunnar Berndtsons (1854-1895) konst. En stilkritisk bildanalys av dräktens historiska och kulturella sammanhang i Berndtsons sena 1800-talsmålningar.

2015

Mäkela, Mikaela: ”Din skönhet går aldrig förlorad” – Ilona-tvålreklamer som representationer av kvinnobilden under andra halvan av 1920-talet.

Neovius, Peik: Fernand Léger (1881–1955) och Arteks galleriverksamhet. Ett samarbete i konstkritikens brytningsskede från 1930-talet till 1950-talet.

Schleutker, Camilla: 1930-talets arbetarideal uttryckta i Tapio Tapiovaaras linoseumsnitt till Arvo Turtiainens roman Rautakourat.

Törnroth, Sandra: Den hatade örnen. Stigmatiserande processer i tolkningen av Carl Milles (1875–1955) Flygarmonument (1931).

2014

Enberg, Alexandra: Rivningen av ett kulturarv – en analys av användningen av kulturarvsargumentet i kampen kring Hamburger Börs i Åbo.

Gustafsson, Cecilia: Kalevalas skildrare. Nationalistiska undertoner i framställnandet av Akseli Gallen-Kallela i finländsk konstlitteratur 1936-2011.

Haglund, Anne-Lie: Hantverkets hus Loftet, ett kulturarv av Carl Axel Setterberg i ”det Vasa som lever”.

Jakala, Toni: Somero samskola – en modern byggnad som kulturarv. En diskursanalys av attityder i diskussionen om skolans bevarande i lokaltidningen Somero 2012-2013.

Krause, Jeannette: Guld, glitter och sotiga ögon – en stilkritisk analys av art decons återspegling i kvinnomodet i Åbo Svenska Teaters scenkläder under 1920-talet.

Kronberg, Mia: ”Naturligtvis Pauligs” – en bildanalys av Paula-flickans imageskapande funktion i företaget Pauligs tidningsreklamer under 1950-talet.

Poutiainen, Ella: Zen och affekt. En jämförande analys av Daitsetz Teitaro Suzukis och Gilles Deleuzes strävan efter en ickerepresentationalistisk uppfattning om konst.

Tanttinen, Marianne: Ett frieri till skogsfolket. En textanalytisk undersökning av artiklar och insändare i Helsingin Sanomat om Guggenheim Helsingfors.

Westerholm, Maria: ”En kärlek som intill döden likt Guds ängel övervakar, och fordrar intet, men allt försakar”. Änglar och änglalika figurer på gravmonument på Åbo gamla begravningsplats under 1800-talet.

Victorzon, Mereca: Japanism i det finländska landskapsmåleriet kring sekelskiftet 1900. Formanalys och stilkritik av Albert Edelfelts, Akseli Gallen-Kallelas och Pekka Halonens verk.

2013

Andersson, Kasimir: ”Mötet i Åbo 1812” – en analys av debatten kring Andrei Kovalchuks skulptur vid Aura ås strand.

Lax, Christina: Alice i underlandet 1865 och 1966 – Visuell analys av förändring i barnboksillustrationer.

Tuulonen, Eveliina: Behandlingen av konstnären Helene Schjerfbeck i två finländska dagstidningar under jubileumsåret 2012.

Valkealahti, Pekka: Från mörker till ljus – begravningens arkitektoniska ramar på Åbo begravningsplats 1877-1967.

Wallenius, Milia: Finlandsbilden i Marimekkos reklambilder i Look at Finland under 1960-1970-talen.

2012

Wahlström, Johanna: Diskussionen kring Pauno Pohjolainens Den sista nattvarden i Åbo domkyrka.

2011

Lindroos, Jenni: Pärlan vid Biskopsgatan återställs till sitt forna skick. Restaureringen av interiören i Humanisticum 2003-2005.

Rökman, Paulina: Ritnings- och byggnadsbyrån Veljekset Thomander (1909-1914) – Trähusarkitektur i Åbo.

Skult, Anna: Den meningsfulla laman – en analys av tre modifierade bilder på webforumet deviantART.

Småros, Anna: Signe Tandefelts (1879-1943) kritiska bedömning av Aino Allis (1879-1958) konst.

Soveri, Martta: En diskursanalys av den mediala diskussionen om Mari Rantanens (f. 1956) konst.

Svarvar, Julia: Den botaniska trädgården i Åbo. Pehr Kalms (1716-1779) och C.F. Adelcrantz (1716-1796) bidrag till trädgårdskonsten.

2010

Andtbacka, Malin: Receptionen av Berndt Lindholms (1841-1914) impressionism i samtida finländsk utställningskritik mellan 1867 och 1876.

Henriksson, Linda-Marie: Grelsby Kungsgård och den karolinska planlösningen – en byggnadshistorisk analys under tiden 1695-1749.

Sirén, Janna: Hilda Flodin (1877-1958) – en grafikers möte med de stora mästarnas konst.

Väre, Sarah: Brunbergska utlandsstereotyper. En ikonografisk och seminotisk analys av karamellpapper med utlandet som tema från åren 1900-1930.

2009

Basilier, Andrea: Planeringen och utförandet av Åbo konstmuseum nya logotyp 2008.

Holmberg, Anne-Mari: Minnen från det förflutna – amatörkonstnären Ida Finnes (1872-1957) syn på det Gamla Ekenäs.

Hovi, Tina: ”Homoerotikens våldsamma bilder” – den uteblivna debatten kring The Robert Mapplethorpe Retrospective i Åbo.

Höglund, Lotta: I gränslandet mellan naturalism och modernism. Konstnären Johannes Paavola (1894-1961) och fem porträtt av hans fru.

Ingo, Erika: Själö hospital – sjukhuset som förblev ett dårhus. En stilkritisk analys av arkitekturen på 1800-talet.

Liljelund, Maria: Döden och fan på duken – en historiografisk analys av Hugo Simbergs (1873-1917) konst.

Mannevaara, Anni: ASA-tomtens första byggnadsskede – tidig manufakturarkitektur.

Zetter, Marika: Birger Carlstedts (1907-75) resa till Nordafrika 1938 – Mwamba Goor, Leila Lalahoom och andra fantasier.

2008

Aalto, Andrea: Kritik med karaktär. En historiografisk undersökning av konstkritiken kring Håkan Brunbergs utställningar på Amos Andersons konstmuseum 1969 och 2005.

Fellman, Irina: Konstnär eller helgon? En historiografisk analys av Helene Schjerfbecks konstnärsskap.

Heinonen, Jessica: Strandmagasinen i dalsbruk – från förvaringsplats till träffpunkt.

Hinders, Zara: ”Det oavslutade betraktandets måleri”. En historiografisk analys av synen på August Stindbergs (1849-1912) måleri.

Jansén, Maria: Jägarbacken i Ekenäs. Ett 1970-tals bostadsområde mellan vision och verklighet.

Ojasti, Liisa: Konstnärlig utsmyckning i sjukhusmiljöer – målsättningar och kriterier vid anskaffningen av konst till ÅUCS T-sjukhus.

Risberg, Andreas: Kritikens polemik – en studie i den moderna beskrivningen av konsthistorikern Josef Strzygowski.

Åkerberg, Jenny: Carl-Gustaf Lilius S:t Michels skyddsängel. Ett tävlingsbidrag för ett hjältegravsmonument.

2007

Aittomaa, Sofia: Ilja Glazunovs Kekkonenporträtt i ljuset av den finländska utrikespolitiken.

Gustafsson, Barbro: Tre Kungaporträtt i Österled. Konst och politik i Sverige och Finland.

Küttner, Marie-Christine: Museet för nutidskonst Kiasma – ett kulturcentrum och en allmän mötesplats med hälsofrämjande funktion.

Mikkola Muhrmann, Maria: Tid og minne – prosentkunst i Åbo Stadsbibliotek.

Suni, Nina: Posankka är pop! Posankka; representant för popkonst och publicitet.

Waris, Otto: Harry Kivijärvis minnesmärke över A.I. Arwidsson – den abstrakta skulpturens lämplighet som minnesmärke.

2006

Hamrin, Minna: Konstnärliga utsmyckningar i skolan – en redogörelse för Simo Helenius verk Nyfiken och Flitiga bokmalar.

Hydén, Teresa: Katt-Alli och Katt-Kallu – en ikonografisk studie av två offentliga skulpturer i Åbo.

Laurent, Maria: Från en humbug till ett målargeni. Röster om Sigrid Hjertén.

Lindén, Joanna: Fotografins intåg i konsthistorien – en 100-årig process via piktorialism och modernism.

Lindroos, Magdalena: Kari Juvas Arbetet skapar vårt Åbo – från tävlingsbidrag till monument.

Lolax, Caroline: Kunskapens Tecken – ett gränsöverskridande monument. Problematiken kring dess förverkligande och funktion.

Meurman-Ramstedt, Freija: Västerländska perspektiv på japansk konst.

Paajes, Jenny: Helene Schjerfbeck – skillnader och likheter i biografers sätt att lyfta fram självporträtten.

Sandelin, Matilda: Statyn över vänskapen mellan Leningrad och Åbo – bilden som berättare.

Sjöholm, Outi: Jack Helen Brut och ”Illumination” av Jack Helen Brut.

Weckman, Harriet: Från dilettant till jämbördig konstnär? Finländska målarinnor födda på 1800-talet i allmänna konsthistoriska översikter i Finland 1900-2005.

 

-2004

Biese, Marianne: Mausoleet vid Dulwich Picture Gallery. En tillkomsthistoria, 2004.

Casagrande, Daniela: S. Francesco-basilikan i Assisi – restaureringen av takmålningarna i övre kyrkan efter jordbävningen den 26 september 1997, 2000.

Skogster, Terttu: Grafiska drömvärldar – en studie i Axel Galléns, Hugo Simbergs och Outi Heiskanens grafik, 2004.

 

Uppdaterad 22.1.2021