Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – doktorsavhandlingar

Konstvetenskap – doktorsavhandlingar

Lahti, Sofia: Silver Arms and Silk Heads : Medieval Reliquaries in the Nordic Countries, 2019

Aittomaa, Sofia: Fyra kejserliga monument i Finland : Tillkomst, mottagande och bemötande, 2019

Hamrin, Minna: Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian post-Tridentine Imagery, 2018.

Johansson, Eva: Drömmen som gick i kras : Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959-1972 : bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext, 2018.

Åkerfelt, Mia: För fremlingarnes trefnad – byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet. 2011.

Lundström, Marie-Sofie: Travelling in a Palimpsest: Finnish Nineteenth-Century Painters’ Encounters with Spanish Art and Culture, 2007

Linder, Marja-Liisa: Ihmisen kuva Tyko Sallisen muotokuvissa 1905-1919, 2005.

Tuhkanen, Tuija: ”In memoriam sui et suorum posuit”: lahjoittajien muistokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle, 2005.

Schalin, Monica: Målarpoeten Ellen Thesleff. Teknik och konstnärligt uttryck, 2004.

Willner-Rönnholm, Margareta: Konsten eller livet. Elever inskrivna vid Åbo ritskola 1950, deras levnadsberättelser och bildvärld, 2001.

Kotkavaara, Kari: Progeny of the Icon. Emigré Russian Revivalism and the Vicissitudes of the Eastern Orthodox Sacred Image, 1999.

Waenerberg, Annika: Urpflanze und Ornament: planzenmorphologishe Anregungen in der Kunsttheorie und Kunst von Goethe bis zum Jugendstil, 1992.

Ringbom, Åsa: Societetshusen i storfurstendömet Finland,1988.

Lindberg, Bo: William Blake’s Illustrations to the Book of Job,1973.

Ringbom, Sixten: Icon to Narrative. The Rise of the Dramatic Close-up in Fifteenth-Century Devotional Painting, 1965.

Gardberg, Carl Johan: Åbo Slott under den äldre Vasatiden. En byggnadshistorisk undersökning, 1959.

Ringbom, Lars-Ivar: Kampen om illusionen i måleriet, Åbo 1931.

Uppdaterad 5.10.2022