Skriv här det du söker efter!

Samarbeta med Havet

Samarbeta med Havet

Kom och ta del av vårt Levande Laboratorium, tillsammans hittar vi lösningarna!


Samarbete


Gemensamt skapande är en central del av vår forskningsmetodik och vårt arbete inom Havet. Detta innebär att vi försöker engagera, informera och konsultera med diverse intressenter för att hitta vetenskapsbaserade lösningar på våra lömska marina problem (eng. Wicked problems). Vårt intressentgemenskap sträcker sig från offentliga- och privata sektorer till den vanliga medborgaren, statliga institutioner, kommuner och städer, havsbaserade företag och sjöfartsindustri, vetenskapliga institutioner och medarbetare, beslutsfattare, icke-statliga organisationer, stiftelser och andra sociala grupper.


En cirkel med två pilar som går i cirkel, som är instängd av 5 segment
Arbetet inom Havet är centrerat till nära samarbete, gemensamt skapande och dialog med flera intressenter av det marina och maritima livet. Dessa berör myndighetskroppar och institutioner, små- och storskaliga företag, akademiska- och forskningssamarbetaren, beslutsfattaren och en bred uppsättning av sociala grupper från den vanliga medborgaren till skärgårdssamhällena, stadsinvånarna, icke-statliga organisationer, stiftelser, förvaltaren, finansieringsorgan

Att samarbeta med oss i vårt Levande Laboratorium (eng. A Living Lab) kan innebära att du arbetar med oss på ett visst ämne via ett av våra forskningsprojekt, eller att vi tillsammans påbörjar arbete på ett specifikt havsrelaterat problem som är viktigt för dig.

 

Vetenskapligt råd till samhället


Havet erbjuder också vetenskapligt baserad, oberoende rådgivning gällande marina och maritima-relaterade problem, via till exempel uttalanden, publikationer, presentationer och möten.

 

Ta del av vårt Levande Laboratorium


Ifall du har ett havsrelaterat problem, söker vetenskapsbaserad rådgivning eller helt enkelt intresserad av att ta del av vårt Levande Laboratorium, kontakta oss!

Uppdaterad 1.9.2022