Skriv här det du söker efter!

Personalen vid hälsovetenskaper

Personal hälsovetenskap

Lisbeth Fagerström
Professor, ämnes- och utbildningsansvarig

Anna Forsman
Akademilektor, i hälsovetenskaper

Camilla Koskinen
Akademilektor, i vårdvetenskap

Regina Santamäki-Fischer
Akademilektor, i vårdvetenskap

Jessica Hemberg
Universitetslärare, i vårdvetenskap

Linda Nyholm
Universitetslärare, i vårdvetenskap

Yvonne Näsman
Universitetslärare, i hälsovårdsadministration

Britt-Marie Storbacka
Studierådgivare, vårdvetenskapliga instiutionen

Lillemor Östman
Projektassisten, i ungdomsvetenskap

Johanna Nordmyr
Doktorand, i hälsovetenskaper

Heli Vaartio-Rajalin
Universitetsforskare, i vårdvetenskap, särskilt klinisk vårdvetenskap

Stina Wallin
Doktorand, i vårdvetenskap (Utbildningslinjen för hälsovetenskaper)

Monika Koskinen
Doktorand, vårdvetenskap

 

 

 

 

Uppdaterad 11.4.2019