Skriv här det du söker efter!

Forskningsstrategiska rådet (FoR)

Forskningsstrategiska rådet (FoR)

Ordförande: prof. Reko Leino

Ordinarie medlemmar:

 • Prof. Viveka Lyberg Åhlander
 • Prof. Antti Laato
 • Prof. Ronald Österbacka
 • Prof. Ivan Porres Paltor
 • Prof. Jan Saarela
 • Prof. Siv Björklund
 • Prof. Kim Strandberg
 • Prof. Elina Pirjatanniemi
 • Prof. Nina Tynkkynen
 • Doktorand Karolina Andersdotter
 • Akademilektor Mika Helander

Föredragande: Direktör för forskningsservice Mats Lindfelt
Sekreterare: Områdeschef Pia-Maria Kallio

Uppdaterad 8.9.2022