Skriv här det du söker efter!

Nämnden för forskning och forskarutbildning

Nämnden för forskning och forskarutbildning

Ordförande: tf prorektor, professor Stefan Willför

Ordinarie medlemmar:

 • Prof. Viveka Lyberg Åhlander
 • Prof. Claes Ahlund
 • Prof. Mia Porko-Hudd
 • Prof. Lisbeth Fagerström
 • Prof. Anette Hallin
 • Prof. Mikko Lagerspetz
 • Prof. Ronald Österbacka
 • Prof. Jan Westerholm
 • Doktorand Niklas Antonsson
 • Doktorand Marina Näsman
 • ED Johanna Lindström
 • Doktorand Ida Mattsson
Suppleanter:

 • Prof. Saara Haapamäki
 • Prof. Antti Laato
 • Prof. Siv Björklund
 • Prof. Jan Saarela
 • Prof. Matti Skoog
 • Prof. Gunilla Widén
 • Prof. Martti Toivakka
 • Prof. Erik Bonsdorff
 • Ingen suppleant
 • Doktorand Jenny Haagensen
 • Doktorand Janette Huttunen
 • Ingen suppleant

 

Föredragande: Direktör för forskningsservice Mats Lindfelt

Sekreterare:  Områdeschef Pia-Maria Kallio

Uppdaterad 4.11.2021