Skriv här det du söker efter!

Nämnden för forskning och forskarutbildning

Nämnden för forskning och forskarutbildning

Ordförande: vicerektor, professor Stefan Willför

Ordinarie medlemmar:

 • Prof. Antti Laato
 • Prof. Saara Haapamäki
 • Prof. Kristina Ström
 • Prof. Lisbeth Fagerström
 • Prof. Matti Skoog
 • Prof. Carsten Anckar
 • Prof. Kid Törnquist
 • Prof. Johan Lilius
 • Doktorand Mikael Manngård
 • Doktorand Annika Pastuhov
 • Doktorand Minja Westerlund
 • Doktorand Mika Mård
Suppleanter:

 • Prof. Peter Nynäs
 • Prof. Matti Laine
 • Prof. Liselott Forsman
 • Prof. Jan Saarela
 • Prof. Anssi Öörni
 • Prof. Wilhelm Barner-Rasmussen
 • Prof. Johan Bobacka
 • Prof. Paavo Salminen
 • Doktorand Jan Kronqvist
 • Doktorand Sarah Åkerman
 • Doktorand Jenny Lindgren
 • Doktorand Carolina Stubb

 

Föredragande: Direktör för forskning och utbildning Mats Lindfelt

Sekreterare:  Områdeschef Pia-Maria Kallio

Uppdaterad 3.5.2019