Skriv här det du söker efter!

Nämnden för forskning och forskarutbildning

Nämnden för forskning och forskarutbildning

Ordförande: Prorektor, professor Stefan Willför

Ordinarie medlemmar:

 • Prof. Viveka Lyberg Åhlander
 • Prof. Claes Ahlund
 • Prof. Mia Porko-Hudd
 • Prof. Lisbeth Fagerström
 • Prof. Anette Hallin
 • Prof. Mikko Lagerspetiz
 • Prof. Ronald Österbacka
 • Prof. Jan Westerholm
 • Doktorand Linda Karlsson
 • Doktorand Marina Näsman
 • Doktorand Johanna Lindström
 • Doktorand Ida Ålanko
Suppleanter:

 • Prof. Saara Haapamäki
 • Prof. Antti Laato
 • Prof. Siv Björklund
 • Prof. Jan Saarela
 • Prof. Matti Skoog
 • Prof. Gunilla Widén
 • Prof. Martti Toivakka
 • Prof. Erik Bonsdorff
 • Doktorand Niklas Antonsson
 • Doktorand Jenny Haagensen
 • Doktorand Janette Huttunen
 • Doktorand Ida Mattsson

 

Föredragande: Direktör för forsknings- och utbildningsservice Mats Lindfelt

Sekreterare:  Områdeschef Pia-Maria Kallio

Uppdaterad 26.3.2020