Skriv här det du söker efter!

Forskningsstrategiska rådet (FoR)

Forskningsstrategiska rådet (FoR)

Ordförande: prof. Reko Leino

Ordinarie medlemmar:

 • Prof. Viveka Lyberg Åhlander
 • Prof. Antti Laato
 • Prof. Ronald Österbacka
 • Prof. Ivan Porres Paltor
 • Prof. Jan Saarela
 • Prof. Siv Björklund
 • Prof. Kim Strandberg
 • Prof. Elina Pirjatanniemi
 • Prof. Nina Tynkkynen
 • Doktorand Karolina Andersdotter
 • Akademilektor Mika Helander

Föredragande: Direktör för forskningsservice Mats Lindfelt
Sekreterare: Områdeschef Pia-Maria Kallio

 

FoR:s stipendieutskott (bedömning av doktorand-/forskarstipendieansökningar)

FHPT

 • Prof. Viveka Lyberg Åhlander, prof. Antti Laato
 • Prof. Taru Leppänen (vikarieras ht 2023 av prof. Marcus Moberg), bitr. prof. Jason Finch

FNT

 • Prof. Ronald Österbacka, prof. Ivan Porres Paltor
 • Prof. Lea Sistonen, prof. Ron Zevenhoven

FPV

 • Prof. Jan Saarela, prof. Siv Björklund
 • Docent Charlotta Hilli (tjänstledig; vikarieras ht 2023 av docent Fredrik Rusk och vt 2024 av docent Heidi Höglund), docent Fredrica Nyqvist

FSEJ

 • Prof. Kim Strandberg, prof. Elina Pirjatanniemi
 • Prof. Thomas Carrington, prof. Henrik Ringbom

Uppdaterad 15.1.2024