Kirjoita tähän hakemasi!

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustiede pääaineena

Nykyajalle on tunnusomaista nopea muutos ja kehitys, joten joudumme jatkuvasti kohtaamaan uusia asioita. Aikuiskasvatustiede auttaa aikuisia ymmärtämään ja kohtaamaan aikuisuuden ja aikuiselämän haasteita ja mahdollisuuksia eri rooleissa sekä työssä että vapaa-ajalla. Aikuiskasvatustieteen opintojen kautta opit ymmärtämään itseäsi ihmisenä sekä kehittymään kohtaamisissa muiden ihmisten kanssa. Opit tukemaan ryhmiä ja organisaatioita tavoitteellisissa kehitysprosesseissa. Aikuiskasvattaja hallitsee aikuiskasvatustieteen käsitteet ja menetelmät ja pystyy kyseenalaistamaan asioita ja saamaan muut ihmiset punnitsemaan ajatuksiaan ja muuttamaan käsityksiään. Voit profiloitua ajankohtaisiin yhteiskunnan ilmiöihin (aktiivinen kansalaisuus, sosiaaliset liikkeet ja aktivismi) ja työelämän kehityskohteisiin (työssä oppiminen, osaamisen kehittäminen ja ammatillinen kehittyminen).

Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat voivat laajentaa ja vahvistaa osaamistaan varsin vapaasti sivuaineiden ja valinnaisten opintojen kautta. Tuleville aikuiskasvattajille hyödyllisiä sivuaineita ovat mm. pedagoginen johtaminen, sosiaalipolitiikka, julkishallinto sekä yrityshallinto ja johtaminen. Voit rakentaa uniikin ammatillisen profiilin opiskelemalla itseäsi eniten kiinnostavia sivuaineita ja valitsemalla mielenkiintoisen harjoittelupaikan. Aikuiskasvatustiede on hyödyllinen sivuaine yhteiskunta- ja terveystieteiden opiskelijoille tai kenelle tahansa, joka haluaa laajentaa osaamistaan ja edistää kehitystä.

Arbetsmarknaden börjar mer och mer se nyttan i pedagogisk verksamhet och utbildning, jag tror precis som ”den”, att fler pedagoger behövs i arbetslivet och då även pedagoger som inte är kopplade till en traditionell lärarroll.

Sekä kandidaatti- ja maisterivaiheen lopputöissä että maisterintutkinnon suorittamisen jälkeisen jatkokoulutuksen tutkimuksessa painotetaan ihmisten välisiä suhteita organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Tutkimustyössä käsitellään pedagogisiin peruskysymyksiin ja ajankohtaiseen koulutus- ja kehitysproblematiikkaan liittyviä ilmiöitä. Etusijalla ovat kysymykset, jotka koskevat johtajuutta ja oppimista kansalaisyhteiskunnassa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan oppiaineen tutkimushankkeisiin yhteistyössä Åbo Akademin henkilökunnan ja väitöskirjatutkijoiden kanssa. Pyrimme harjoittamaan tutkimusta yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen.

Aikuiskasvatustieteen tutkinnon suorittaneiden ammatillinen kenttä on laaja julkisella sektorilla, elinkeinoelämässä, organisaatioiden ja yhdistysten palveluksessa sekä vapaan kasvatustyön parissa. Monet aikuiskasvattajat työskentelevät ammattikoulutuksen, täydennyskoulutuksen, kansalaisopistojen ja kansanopistojen kehitys-, suunnittelu- ja arviointitehtävissä. Osa toimii HR-tehtävissä ja henkilöstöhallinnossa yrityksissä ja organisaatioissa. Voit työskennellä myös koulutussuunnittelijana, projektisuunnittelijana, integraationeuvojana, koordinaattorina, ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun opettajana, verkko-opintojen koordinaattorina, verkkokouluttajana tai IT-kouluttajana. Monia ovia avaa erityisesti tutkinto, jossa aikuiskasvatustieteeseen on yhdistetty IT-taitojen ja sähköisten oppimisympäristöjen osaamista.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa