Kirjoita tähän hakemasi!

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka pääaineena

Jokaisella on oikeus omaan kehittymiseen ja oppimiseen koulussa. Erityispedagogiikka käsittelee niitä kasvatustieteen sovelluksia ja tukitoimia, joita käytetään erilaisissa koulutusjärjestelmissä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen mahdollistamiseksi. Opintojen aikana tutustutaan tavallisimpiin toiminnanvajavuuksiin, niiden syihin ja ilmenemismuotoihin, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttaviin seurauksiin sekä siihen, miten erityispedagogisia tukitoimia hyödynnetään koulussa. Opit tunnistamaan ja kartoittamaan lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeuksia ja saat perusvalmiudet tunnistaa psyykkisten sairauksien riskitekijöitä. Opinnot antavat sinulle työkaluja, joiden avulla pystyt erityspedagogiikan näkökulmasta tarkastelemaan ihmisten kohtaamista, ihmiskäsityksiä sekä kouluympäristön eettisiä kysymyksiä. Tutustut ajankohtaiseen tutkimukseen ja saat tietoa inkluusiosta opetuksessa sekä voimassa olevasta lainsäädännöstä ja koulumaailmaa koskevista kansallisista ja kansainvälisistä ohjausasiakirjoista.

Tulevat erityisopettajat opiskelevat erityispedagogiikkaa pääaineena. Pääaineopintojen lisäksi opiskelet peruskoulun oppiaineita, ainekokonaisuuksia ja ainedidaktiikkaa sekä kasvatustieteen opintoja ja suoritat työharjoittelun. Voit vaikuttaa ammatilliseen profiiliisi perehtymällä tarkemmin erilaisiin toiminnanvajavuuksiin ja erityispedagogiikan työskentelytapoihin. Erityispedagogiikkaa voi opiskella myös sivuaineena. Erityisesti luokanopettajaksi opiskeleville on hyödyllistä täydentää opintojaan erityispedagogiikan opinnoilla.

Erityispedagogiikan alalla harjoitettava tutkimus jakautuu neljään painopistealueeseen:

  • Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeudet
    • Erityisopettajan professio
    • Ohjaus ja yhteistyö
    • Opintojen keskeytyminen ja syrjäytyminen

Erityispedagogiikkaa pääaineena opiskelevat valmistuvat erityisopettajaksi, jolla on laaja-alainen kelpoisuus eri tehtäviin. Voit toimia perusopetuksen piirissä erityisopettajana, erityisluokanopettajana ja luokanopettajana, mutta sinulla on lisäksi kelpoisuus toimia toisen asteen oppilaitoksissa (esim. lukioissa ja ammattioppilaitoksissa) erityisopettajan tehtävissä. Voit toimia asiantuntijatehtävissä esimerkiksi viranomaisten tai kuntien palveluksessa tai työskennellä kuntoutuksen parissa vammaisjärjestöissä ja -yhdistyksissä. Voit perehtyä erityispedagogiikan kysymyksiin myös tutkijan ammatissa. Koulumaailmassa ja yhteiskunnassa esiintyvä fyysinen, henkinen, sosiaalinen, kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus on sinulle tuttua, ja voit olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta monille ihmisille.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa