Kirjoita tähän hakemasi!

Biokemia

Biokemia

Biokemia

Jotta voisimme kehittää uusia lääkkeitä ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, pitää ymmärtää niitä kemiallisia mekanismeja, jotka vaikuttavat biologisten prosessien ja sairauksien taustalla. Biokemia tutkii elämää molekyylitasolla. Biokemian opinnoissa perehdytään biomolekyylien rakenteeseen, toimintoihin, metaboliaan ja yhteisvaikutukseen elävissä organismeissa. Lisäksi tarkastellaan ihmisen solujen koostumusta ja biokemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi sitä, miten ravintoaineet muuttuvat soluissa energiaksi ja miten immuunivaste suojaa meitä viruksilta ja bakteereilta.

Biokemian tuntemuksesta on hyötyä myös muilla tieteenaloilla, kuten solubiologiassa, lääketieteessä, genetiikassa, kehitysbiologiassa, mikrobiologiassa ja ympäristötieteessä. Kun olet suorittanut solu- ja molekyylibiotieteen kandidaattiopinnot, voit valita biokemian maisteriopintojesi pääaineeksi. Biokemia on monipuolinen oppiaine, joka pitää sisällään sekä teoreettisia että käytännöllisiä elementtejä. Voit poimia omiin opintoihisi sinua itseäsi kiinnostavia osasia valinnaisista kursseista ja muiden oppiaineiden opintokokonaisuuksista. Molecular Cell Biology -yhteistyöprojektin puitteissa voit suorittaa kursseja myös Turun yliopistossa. Muiden aineiden pääaineopiskelijat voivat opiskella biokemiaa sekä pitkänä että lyhyenä sivuaineena.

Åbo Akademissa biokemian tutkimuksen painopistealueita ovat rakenteellinen bioinformatiikka ja tietokonepohjainen molekyylien vuorovaikutuksen mallintaminen, lipidien ja proteiinien toiminta erilaisissa biologisissa kalvoissa, lipidien kuljetusmekanismit soluissa, solujen proteiinihomeostaasi solustressitilanteissa sekä syanobakteerien (sinilevien) toksiinien analysointi.

 

Biokemian opiskelu avaa monia ovia niille, jotka haluavat työskennellä yliopistomaailmassa ja teollisuudessa. Yliopistossa voit toimia esimerkiksi tutkijana, yliopistonlehtorina, professorina tai koordinaattorina, kun taas lääketeollisuudessa, biotekniikka-alalla ja elintarviketeollisuudessa biokemistejä työskentelee tutkimuksen, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, markkinoinnin ja projektikoordinoinnin tehtävissä. Voit toimia myös sairaalakemistinä tai -analyytikkona, asiantuntijana jossain EU:n asiantuntijaorganisaatiossa tai projektiarvioijana rahasto- ja investointiyhtiössä. Biokemisteille on tarjolla paljon mielenkiintoisia työtehtäviä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Biocity, 3. kerros
Tykistökatu 6
20520 Turku

Postiosoite

Biokemi
Åbo Akademi
Tykistökatu 6
20520 Turku