Kirjoita tähän hakemasi!

Farmasia

Farmasia

Farmasia

Lääkkeiden käyttö koskettaa meitä kaikkia sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnan tasolla. Farmasia tarkastelee lääkkeiden kehitystä, valmistusta ja käyttöä sekä lääkkeiden vaikutusta ihmisen elimistössä. Opintojen aikana perehdytään farmasian eri osa-alueisiin, kuten lääkeaineiden ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden kehitykseen ja valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, biotieteisiin, lääkehoitoihin sekä sosiaalifarmasiaan. Opiskelijat syventyvät mielenkiintoisiin kysymyksiin, kuten lääkeaineiden ominaisuuksiin, vaikutusmekanismeihin ja tehoon, lääketeollisuuden tuotantoprosesseihin, ravitsemus- ja tautioppiin, toksikologiaan, hoitomuotoihin ja biogeenisiin lääkeaineisiin.

Farmasian opintojen päätteeksi suoritat farmaseutin tutkinnon ja saat itsellesi ammatin. Farmasian opinnot ovat myös luonteva tieteellinen pohja niille, jotka haluavat jatkaa opintoja maisteriohjelmassa (lääkekehitys ja lääketieteen tekniikka) tai jotka tähtäävät proviisorin koulutukseen. Farmaseutin ammatti-identiteetti rakentuu jo aineopintojen aikana ja se vahvistuu entisestään kuusi kuukautta kestävän työharjoittelujakson aikana. Työharjoittelussa oppimasi pääaineen teoria yhdistyy käytännön työhön apteekissa tai sairaala-apteekissa. Suorittamalla valinnaisia kursseja voit erikoistua edelleen ja opiskella luonnontieteellisiä tai kauppatieteellisiä aineita tai viestintää ja psykologiaa. Voit valita muita kursseja koko Åbo Akademin kurssitarjonnasta ja tukea niillä farmaseutin uraasi.

Åbo Akademissa farmaseuttisen tutkimuksen painopistealueita ovat lääkkeiden suunnittelu ja kehitys. Tutkimus keskittyy suurelta osin farmaseuttiseen teknologiaan ja lääkekehityksen eri osa-alueisiin sekä uusiin valmistus- ja formulointiteknologioihin. Kiinnostavia osa-alueita ovat mm. materiaalia lisäävä valmistus (3D-tulostus), lääkeaineiden antotavoissa sovellettavat mikrofluidistiikka ja nanoteknologia sekä diagnostiikka (nanolääkkeet).

 

 

Useimmat farmaseutit soveltavat farmasian osaamistaan asiakaspalvelutyössä yksityisissä apteekeissa tai sairaala-apteekeissa, mutta voit työskennellä myös lääke-esittelijänä lääketeollisuudessa. Lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa on myös muita monipuolisia työtehtäviä esimerkiksi tuotekehityksen ja laadunvalvonnan parissa. Farmasian opinnot auttavat sinua ymmärtämään lääkealan merkityksen yksilön ja yhteiskunnan kannalta, ja voit työllistyä myös mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin viranomaisten, kuten Kelan tai Fimean (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) palveluksessa. Farmasian asiantuntemusta tarvitaan myös tutkimus-, opetus- ja tuotekehitystehtävissä yliopistoissa ja pienemmissä lääke- ja biotekniikka-alan yrityksissä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Biocity 3. kerros
Tykistökatu 6
20520 Turku

Postiosoite

Farmaci/Åbo Akademi
Tykistökatu 6
20520 Turku