Kirjoita tähän hakemasi!

Englannin kieli ja kirjallisuus

Englannin kieli ja kirjallisuus

Englannin kielen asiantuntijuus pitää sisällään paljon enemmän kuin vain kyvyn ilmaista itseään sujuvasti englanniksi. Englannin kielen ja kirjallisuuden opiskelijat perehtyvät myös kielitieteeseen sekä tutustuvat kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Lingvistiikan peruskäsitteiden avulla pystyt ymmärtämään ja kuvaamaan englannin kieltä ja sen ilmiöitä. Opintoihin sisältyy monenlaisia kielenkäytön, kielivariaatioiden ja -asenteiden sekä kielen oppimisen ja englannin kielen historian näkökulmia. Kirjallisuuden opinnot kartuttavat englanninkielisen kirjallisuuden ja kirjallisuushistorian tuntemustasi ja tutustuttavat sinut kirjallisuustieteen ja -kritiikin menetelmiin ja terminologiaan. Kulttuurintuntemuksen opinnoissa tutustut lähinnä Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen arvomaailmaan, elämäntyyliin, mediaan ja poliittisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin sekä opit ymmärtämään kielen ja kulttuurin tiivistä suhdetta.

Kandidaattivaiheessa englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot ovat kaikille samat. Maisteriopinnoissa on valittavana neljä eri linjaa. Kieliasiantuntijalinjalla opiskellaan lähes pelkästään englanniksi ja valinnanvapaus on suurta. Monialaisen asiantuntijan linjalla opiskellaan lisäksi yhtä sivuainetta tai suoritetaan osa tutkinnosta valinnaisina opintoina, joista voi muodostaa monenlaisia yhdistelmiä. Aineenopettajalinjalla sivuaineena on kasvatustiede, ja pääaineopintoihin sisältyy kielen oppimisen erikoiskurssi. Viestinnän ammattilaisen suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan englanninkieliseen organisaatioviestintään, ja tutkintoon sisältyy kauppatieteiden kursseja. Kaikki opiskelijat suorittavat kieliharjoittelun, joko vaihto-opiskeluna tai työskentelemällä jossain englanninkielisessä maassa.

Opetuksen tapaan myös tutkimuksessa pureudutaan englannin kielen rakenteen, funktioiden, variaatioiden ja muuttumisen eri näkökulmiin. Keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset tekstityypit, puhuttu kieli ja murteet, kieli suhteessa sukupuoleen tai ikään, kielivähemmistöt ja monikielisyys, kielen historiallinen kehitys, ammattikieli, verkkoympäristössä käytettävä kieli, kielen oppiminen ja kielellinen kehitys sekä kaunokirjallinen kieli. Kirjallisuudentutkimus tarkastelee englanninkielisen kaunokirjallisuuden lajityyppejä ja eri aikakausien ja maantieteellisten alueiden tekstejä. Tutkimuksen kohteena voi olla kaunokirjallinen kieli tai tietyn kirjailijan koko kirjallisen tuotannon tai yksittäisen teoksen erilaiset ominaisuudet, kuten sukupuolinäkökulma, sosiaaliset aspektit tai elämäntarinat.

 

Tutkinnon suorittaneet englannin kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat sijoittuvat mm. kieliammatteihin, kuten aineenopettajaksi, tutkijaksi ja kirjallisuuden asiantuntijaksi. Monet työskentelevät toimittajana, tiedottajana, kääntäjänä, tulkkina ja kielenhuoltajana. Osa työllistyy matkailu- tai kulttuurialalle tai kaupan pariin, toiset hakeutuvat diplomaattiuralle. Englannin kielen ja englanninkielisten maiden ja kansainvälisten kulttuurien asiantuntemusta tarvitaan monilla aloilla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, N-talo krs 2
Tehtaankatu 2, Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31