Kirjoita tähän hakemasi!

Geologia

Geologia

Geologia ja mineralogia

Meillä on vain yksi maapallo, ja sen luonnonvarojen pitää riittää kaikille. Geologian ja mineralogian opiskelijat tarkastelevat maapalloa dynaamisena, jatkuvasti muuttuvana järjestelmänä, jonka tarina alkoi 4 565 miljoonaa vuotta sitten. Opintojen kuluessa tutustutaan prosesseihin, jotka auttavat meitä ymmärtämään kotiplaneettamme toimintaa, miksi elämä täällä on mahdollista ja mitä tapahtuu, jos geologiset prosessit jostain syystä häiriintyvät. Opiskelijat perehtyvät erilaisiin geologisiin materiaaleihin (esim. mineraalit, kivilajit, sedimentit ja vesi), maapallon eri kerrostumiin, eri alueiden geologiseen kehitykseen sekä siihen, miten laattatektoniikka muuttaa maankuorta. Voit soveltaa geologian osaamistasi maapallon rajallisten luonnonvarojen (esim. malmit, harvinaiset metallit, puhdas vesi, hiili ja öljy) käyttöä koskevissa asioissa sekä tie- ja vesirakennustekniikassa. Geologian tuntemuksesta on hyötyä, kun pyritään ratkaisemaan erilaisia ympäristöongelmia ennen kuin niistä tulee ympäristökatastrofeja.

Geologian ja mineralogian opiskelu antaa laajaa aineosaamista ja opettaa hyödyllisiä työmenetelmiä. Osa opinnoista suoritetaan kenttätyössä, jolloin opit havainnoimaan geologisia ilmiöitä. Kaikki geologian opiskelijat lukevat lyhyenä sivuaineena kemiaa, mutta muuten voit räätälöidä koulutuksesi valitsemalla muita sivuaineita ja valinnaisia opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa voit erikoistua kallioperägeologiaan tai ympäristögeokemiaan. Geologiaa ja mineralogiaa voi opiskella myös sivuaineena.

Åbo Akademissa harjoitettava geologian tutkimus painottuu pääasiassa kallioperägeologiaan ja ympäristögeokemiaan. Kallioperägeologisen tutkimuksen keskeisenä kohteena on Fennoskandian kilpi ja sen synty, kehitys ja luonnonvarat. Erikoistumisaloja ovat magmaattinen petrologia, rakennegeologia, isotooppigeologia ja mineralogia. Ympäristögeokemiallisen tutkimuksen pääpaino on sen selvittämisessä, miten maa-alueiden antropogeeniset ja ilmastoon liittyvät geokemialliset prosessit vaikuttavat vesistöihin. Tavoitteena on tunnistaa riskitekijöitä ja kehittää strategioita ja menetelmiä ympäristökuormituksen vähentämiseksi vesistöissä ja Itämeren rannikkoalueilla.

 

Geologit työskentelevät perinteisesti malminetsinnän ja kaivosgeologian parissa, öljyalalla sekä erilaisissa geologisissa kartoitus- ja perustutkimustehtävissä. Nykyään työpaikka voi löytyä myös valtiollisen tai kunnallisen ympäristöhallinnon sekä materiaalitieteiden parista ja rakennusalalta. Monet geologit toimivat tutkijoina yliopistoissa tai tutkimuskeskuksissa. Oppiaine on kansainvälinen, ja myös ulkomailta löytyy työmahdollisuuksia. Geosektorilla on monenlaisia mielenkiintoisia työtehtäviä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Geohuset
Akatemiankatu 1
20500 Turku

Postiosoite

Geologi och mineralogi
Åbo Akademi
Akatemiankatu 1
20500 Turku