Kirjoita tähän hakemasi!

Filosofia

Filosofia

Filosofia pääaineena

Filosofit tietävät, että ajattelu vaatii aikaa ja työtä. Mielipiteiden esittäminen on helppoa, mutta mielipiteet ovat usein ajattelemattomia, kliseisiä ja latteita. Tiedämme myös, että on olemassa työkaluja parempaan ajatteluun. Filosofian opiskelu on yksi tällainen työkalu. Filosofian opinnoissa harjaannut ilmaisemaan itseäsi suullisesti ja kirjallisesti. Opit ajattelemaan yli kaksituhatvuotisen perinteen myötä ja avulla. Platonin dialogien repliikit saattavat yllättäen tuntua yhtä ajankohtaisilta kuin jokin äskettäin roihahtanut debatti. Filosofian opintojen myötä saat rohkeutta ottaa kantaa tärkeisiin asioihin, kun huomaat, että sinulla on jotain annettavaa keskusteluun. Åbo Akademin filosofian opinnoissa painotetaan keskustelua, eikä oppiaineessa erotella teoreettista ja käytännöllistä filosofiaa. Vaihteleva kurssivalikoima ja tutkijaseminaarit erilaisine teemoineen tarjoavat laaja-alaisen näkökulman filosofiaan. Oppiaine on kansainvälisesti hyvin verkottunut, ja opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus suorittaa opintoja ulkomailla vaihto-opiskelijana. Voit vapaasti valita, mitä sivuaineita haluat opiskella, mutta jos tähtäät aineenopettajaksi, tutkintoon pitää sisällyttää pitkinä sivuaineina kasvatustiede sekä jokin toinen opetettava aine (esim. psykologia, historia tai elämänkatsomustieto). Muita aineita pääaineena opiskelevat voivat valita filosofian sivuaineekseen.

Lue lisää blogistamme!

Opinto-oppaassa on lisätietoja kursseistamme:

Kansainvälisessä vertailussa Åbo Akademin filosofian oppiaine on pieni mutta tutkimuspainotteinen oppiaine. Vakinaiseen opetushenkilöstöön kuuluu professori, yliopistolehtori ja yliopisto-opettaja. Lisäksi oppiaineessa on useita ulkoisen rahoituksen turvin työskenteleviä tutkijatohtoreita ja tohtorikoulutettavia. Kun mukaan luetaan Turun yliopiston teoreettisen ja käytännöllisen filosofian laitosten väki, on perusteltua sanoa, että Turussa on Suomen toiseksi suurin ammattifilosofien keskittymä.

Tutkinnon suorittaminen filosofia pääaineena ei sido mihinkään tiettyyn ammattiin. Filosofian asiantuntija voi olla kielityöläinen, kuten toimittaja, tai toimia aineenopettajana koulussa. Muita meiltä valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi projektipäällikkö, kustannustoimittaja, henkilöstöpäällikkö, täydennyskoulutuspäällikkö, rehtori, käsittelijä ja arvioija. Filosofilla on kyky omaksua ja analysoida teoreettisesti monimutkaista tietoa sekä ilmaista se selkeällä tavalla. Tätä kykyä tarvitaan monilla eri aloilla ja erityisesti tutkijantyössä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, C-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31