Kirjoita tähän hakemasi!

Eksegeettiset aineet ja judaistiikka

Eksegeettiset aineet ja judaistiikka

Eksegetiikka erikoisalana

Vanhan testamentin tekstit ovat kristittyjen ja juutalaisten yhteistä traditiota, joka on muovannut länsimaista yhteiskuntaa. Eksegetiikan opiskelija voi valintansa mukaan syventyä Vanhan testamentin eksegetiikkaan, Uuden testamentin eksegetiikkaan tai judaistiikkaan. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin eksegetiikassa tarkastelun kohteena ovat Vanhan ja Uuden testamentin kieli ja sisältö. Eksegetiikan opintojen myötä omaksut alkukielten heprean ja kreikan perusteet sekä opit itsenäisesti analysoimaan Raamatun tekstejä ja kääntämään niitä ruotsiksi. Näiden valmiuksien pohjalta kykenet muodostamaan käsityksen Raamatun teksteistä. Perehtyminen Raamatun syntyhistoriaan, sen historialliseen taustaan ja kulttuuriympäristöön tukee sinua käsityksen muodostamisessa. Judaistiikka käsittelee juutalaisuuden historiaa, kulttuuria ja teologiaa. Se avaa juutalaisuuden merkitystä sekä kristinuskon sisaruskontona että sen vastaparina ja nykyisin myös kristinuskon keskustelukumppanina. Juutalaisuuden historia ja antisemitismi sekä nyky-Israelin ajankohtaiset ongelmat ovat tärkeä osa opintojasi.

Eksegeettiset aineet ovat maisterivaiheen erikoistumisala, jonka voit valita teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Eksegetiikan opinnot antavat laaja-alaista historiallista osaamista. Eksegeettisten aineiden ja judaistiikan lisäksi opintoihin sisältyy ammatillisen suuntautumisen (esimerkiksi pappi, opettaja tai tutkija) mukaisia kursseja, mutta sinulla on myös mahdollisuus valita itseäsi erityisesti kiinnostavia kursseja. Jos tähtäät papin ammattiin, sinun ei tarvitse opiskella mitään sivuaineita, mutta opintoihisi sisältyy enemmän valinnaisia teologian oppiaineen kursseja sekä työelämäharjoittelu. Jos haluat opettajaksi, opiskelet teologian lisäksi kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta sivuaineina. Yhteiskunnallinen suuntautumisvaihtoehto antaa mahdollisuuden valita vapaasti opintoja teologian eri opintokokonaisuuksista sekä sivuaineita kaikista Åbo Akademin oppiaineista. Omat vahvuutesi tukevat sinua sopivan aineyhdistelmän löytämisessä.

Vanhan testamentin eksegetiikan ja judaistiikan keskeisiä tutkimuskohteita ovat kolmen ns. abrahamilaisen uskonnon (juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin) väliset suhteet sekä Raamatun tekstien reseption (vastaanoton) historia. Tutkimusta harjoitetaan kahdessa kansainvälisessä verkostossa: Children of Abraham ja Network for the Study of the Reception History of the Bible. Yksi uusi reseptiohistorian tutkimushanke on Where are you, Adam? A New Understanding of Adam in Jewish-Christian-Muslim Context.

Uuden testamentin eksegetiikan tutkimuksessa keskeisiä tutkimusaloja ovat Jeesus-tutkimus, evankeliumit ja Paavali. Reseptiohistoria, retoriikan tutkimus ja yhteiskunnalliset lähestymistavat laajentavat näkökulmaa. Oppiaine on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa Jesus in Continuum.

Eksegetiikkaan suuntautunut teologian koulutus avaa kiinnostavia urapolkuja ihmisläheisissä työtehtävissä niin kirkon palveluksessa kuin opettajana tai tutkijana. Tutkinnon suorittaneena teologina voit ammatillisen suuntautumisesi mukaan työskennellä joko pappina tai aineenopettajana, mutta teologin asiantuntijuutta tarvitaan myös esimerkiksi uskontodialogissa ja Raamatun tulkinnassa. Eksegeettiset aineet ja judaistiikka ovat myös mielenkiintoisia tutkimusaloja, jotka tarjoavat työtehtäviä yliopistomaailmassa opettajana tai tutkijana.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Biskopsgatan 16
20500 Åbo

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31