Kirjoita tähän hakemasi!

Fysiikka

Fysiikka

Fysiikka

Tieteenalana fysiikka on kuin teoreettinen ja kokeellinen työkalupakki, jonka avulla keräämme tietoa ympäristöstämme. Hankkimamme tiedon pohjalta laadimme teorioita, malleja ja menetelmiä sekä teemme uusia havaintoja ja kehitämme uusia sovelluksia. Fysiikan opiskelijat perehtyvät mm. kokeelliseen tutkimukseen, teoreettiseen mallinnukseen, teknisten sovellusten kehittämiseen sekä luontoa koskevien perusteorioiden laatimiseen. Opinnot antavat kokonaiskuvan fysiikasta ja sen suhteesta muihin luonnontieteisiin. Matemaattisin yhtälöin ilmaistuja fysiikan luonnonlakeja voidaan soveltaa teoreettiseen kemiaan, biologiaan ja geotieteisiin. Tärkeitä fysiikan alan teorioita ovat esimerkiksi klassinen mekaniikka, klassinen sähködynamiikka, lämpödynamiikka, kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria.

Fysiikan opiskelijat voivat suuntautua joko fyysikkolinjalle tai fysiikanopettajalinjalle. Fyysikkolinjalla matematiikka on pakollinen lyhyt sivuaine, mutta muuten voit valita melko vapaasti haluamiasi kursseja. Tavanomaisia sivuaineita ovat esimerkiksi matematiikka ja kemia, mutta monet valitsevat sivuaineeksi myös tietotekniikan, tietojenkäsittelyopin tai biotieteellisiä aineita. Opettajalinjalla opiskellaan pitkinä sivuaineina kasvatustiedettä ja sen lisäksi joko matematiikkaa tai kemiaa. Myös fysiikanopettajalinjalla on mahdollisuus opiskella valinnaisia aineita, varsinkin erikoiskursseja. Myös muiden aineiden opiskelijat voivat valita fysiikan sivuaineeksi.

Åbo Akademissa fysiikan tutkimuksen painopisteenä on materiaalitutkimus ja erityisesti paperielektroniikka, tulevaisuuden aurinkokennot, biopohjaiset funktionaaliset materiaalit, magnetismi ja materiaalilaskenta. Tutkimus on sekä kokeellista että teoreettista menetelmäkehitystä, ja siinä käytetään erilaisia laskentamenetelmiä ja mallinnuksia. Monitieteisesti tutkimusta tehdään yhteistyössä esimerkiksi informaatioteknologian, matematiikan, biologian ja kemian tutkijoiden kanssa.

Fysiikan opinnot mahdollistavat monenlaisissa ammateissa toimimisen. Fysiikanopettajalinjalta valmistuvat voivat toimia aineenopettajana yläkouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa. Fyysikkolinjalta valmistuvista moni löytää työpaikan tutkijana yliopistolla, valtion laboratorioissa ja voimalaitoksissa tai vastaavissa suurlaitoksissa ja osa työskentelee asiantuntijatehtävissä erilaisten organisaatioiden ja virastojen palveluksessa. Työpaikka voi löytyä myös esimerkiksi tutkijana, tuotekehittäjänä tai myyjänä teollisuuden ja kaupan alalta tai erityisaloilta, kuten automaation, tietojenkäsittelyn, riskianalyysin ja patentoinnin parista. Osa fyysikoista työskentelee konsulttina tai perustaa oman yrityksen, ja toiset erikoistuvat sairaalafyysikoksi. Mahdollisuuksia on paljon ja työnäkymät ovat hyvät!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Fysik/Åbo Akademi
Henrikinkatu 2
20500 Turku