Skriv här det du söker efter!

LUMA-center Åbo Akademi

LUMA-center Åbo Akademi

LUMA-center Åbo Akademi ingår i det nationella nätverket LUMA-center Finland som vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik hos barn och unga. Nytt och forskningsbaserat lärande inom vetenskap och teknologi riktar in sig på hela utbildningsspektret, från förskola till gymnasiet. Målsättningen är att uppmuntra till högskolestudier inom dessa ämnesområden. LUMA-center Finland fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra placerade vid alla finska universitet.

Den svenskspråkiga verksamheten koordineras av LUMA-center Åbo Akademi som är en del av Skolresurs aktivitetshelhet.

Målsättningen är ett gott matematiskt-naturvetenskapligt och teknologiskt kunnande i hela Finland. LUMA-verksamheten:

  • inspirerar och uppmuntrar 3–19-åriga barn och unga till att studera matematik, naturvetenskaper, teknologi och informationsbehandling (LUMA-ämnena) både i skolan och på fritiden
  • stöder nuvarande och blivande lärare och handledare, på alla stadier från småbarnspedagogik till universitet, i att upprätthålla och utveckla högklassig och inspirerande undervisning inom LUMA-ämnena
  • ökar allmänhetens förståelse för LUMA-ämnenas betydelse för individens, samhällets och miljöns välmående

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).  


Styrgrupp LUMA-center Åbo Akademi

 

Ronald Österbacka, prof. fysikordförande – även medlem i LUMA-center Finlands styrelse 

Catharina Groop, vicedirektör CLL 

Johan Werkelin, akademilektor i oorganisk kemi 

Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare (LUMA-center Åbo Akademi/Skolresurs) – suppleant för Ronald Österbacka i LUMA-center Finlands styrelse 


Aktuellt

Uppdaterad 8.12.2022