Skriv här det du söker efter!

Skolresurs och Luma

Skolresurs och Luma

Ledstjärnan för Skolresurs är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Vårt mål är att sprida intresset särskilt bland barn och unga men varför inte i hela samhället. Dessa ämnesområden öppnar dörrar till fortsatta studier och en intressant yrkeskarriär. Dessutom behöver vi alla dem i vardagen, till exempel i köket, under motorhuven eller på banken.

Inom Skolresurs verkar två större projekthelheter, Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan och LUMA-center Åbo Akademi, samt en del mindre projekt med andra finansiärer.

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv. Resurscentret har aktiviteter för både lärare och elever/studerande. Lärarna erbjuds möjligheter att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. För elever och studerande ordnar vi bland annat klubbar, kurser och skolbesök. Strävan är att ha verksamhet runt om i Svenskfinland med program för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet.

LUMA-center Åbo Akademi ingår i det nationella nätverket LUMA-center Finland som också vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik hos barn och unga. Målsättningen är att uppmuntra till högskolestudier inom dessa ämnesområden. Det finns LUMA-center vid alla universitet i Finland. LUMA-center Åbo Akademi koordineras av Skolresurs.

Skolresurs är placerad vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL). Till Skolresurs webbplats skolresurs.fi.

Direktlänk till mera information om LUMA-center Åbo Akademi.

Till LUMA-center Finlands webbplats luma.fi.

 

 

Uppdaterad 5.1.2021