Skriv här det du söker efter!

LUMA-center Åbo Akademi

LUMA-center Finland vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga. Nytt och forskningsbaserat lärande inom vetenskap och teknologi riktar in sig på hela utbildningsspektret, från förskola till gymnasiet. Målsättningen är att uppmuntra till högskolestudier inom dessa ämnesområden. LUMA-center Finland fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra placerade vid alla finska universitet. LUMA-center Finland inledde verksamheten år 2013.

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).

Styrgrupp LUMA-center Åbo Akademi

Ronald Österbacka, prof. fysik, ordförande – även medlem i LUMA-center Finlands styrelse
Catharina Groop, vicedirektör CLL
Kirsti Hemmi, prof. matematiska ämnenas didaktik – suppleant för Ronald Österbacka i LUMA-center Finlands styrelse
Johan Werkelin, akademilektor i oorganisk kemi
Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare (LUMA-center Åbo Akademi/Skolresurs.fi)

Aktuellt

Aktuella händelser på skolresurs.fi
eller LUMA-center Finland

Projektet StarT
StarT är ett mångvetenskapligt fenomenbaserat projekt riktat till skolor, daghem, hobbygrupper och familjer. Ledorden är aktivitet och rörlighet där vetenskap kombineras med konst och idrott. Här är en filmsnutt från StarT-festivalen i Raseborg våren 2018 https://www.youtube.com/watch?v=R3s_Awdn8r4

Pågående projekt:

LUMA-FINLAND Utvecklingsprogram för 6-16-åringar

 • Projektledare vid Åbo Akademi:  Bengt-Johan Skrifvars och Katarina Drugg (ekonomi), CLL
 • Pilotprojekt:
  • Utforskande matematik: lärande, lärteknologi och arbetsliv
   • På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen – Ann-Sofi Röj-Lindberg, universitetslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
   • MAT(É)-TEMA(T)Ann-Sofi Röj-Lindberg
   • Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken – Lars Burman, lektor vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Utforskande naturvetenskap och omgivningslära: lärande, lärteknologi och arbetsliv
  • Från skogen till mikroskopet – Helen Cooper, forskardoktor vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  • Öppna laborationer i kemi – Berit Kurtén, akademilektor vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Teknologifostran: programmering, robotkunskap och informationssamhället
  • Mångsidig programmering – Linda Mannila, projektledare vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  • DigiSmart – Linda Mannila

LUMA-center Åbo Akademi är  placerat vid Centret för livslångt lärande.
Administrativt ansvarig: vicedirektör Catharina Groop, enhetschef

Verksamheten inom LUMA-center Finland: Åbo Akademi är inkluderat i Skolresurs verksamhet (skolresurs.fi)

Skolresurs.fi är ett tidsbundet projekt t.o.m. 31.12.2022, placerat vid Centret för livslångt lärande.

skolresurs-logo

Uppdaterad 29.1.2019