Skriv här det du söker efter!

Skolresurs personal

Skolresurs personal

Skolresurs byggs upp av engagerade resurspersoner som har kännedom om sitt ämnesområde och håller aktiv kontakt med lärarna. Dessa resurspersoner är Skolresurs viktigaste resurs.

Osäker på vem du ska kontakta? Allmän e-postadress till Skolresurs är skolresurs(a)abo.fi

Vi som jobbar vid Skolresurs är

Bengt-Johan Skrifvars
verksamhetsledare

Telefon: 050 560 8977
E-post: bengt-johan.skrifvars@abo.fi

Benco är verksamhetsledare för Skolresurs. Han är TkD i kemiteknik och docent vid Åbo Akademi i ”Oorganisk kemi i förbränningstekniska tillämpningar”. Benco har tidigare jobbat som forskare och lärare vid ÅA samt i ett företag specialiserat på kemisk yt- och mikroanalytik. Undervisning och utbildning har alltid engagerat.


Bild av Christian Ahläng.

Christian Ahläng
koordinator och vetenskapsinspiratör

E-post: christian.ahlang@abo.fi
Telefon: +358 46 9202306

Christian är vetenskaplig koordinator för Skolresurs. Han är FM i fysik och håller på att doktorera i materialfysik. Under doktorsstudierna har han också hunnit bekanta sig med programmering, kemi och pedagogik. Han är nyfiken på allt som har med naturvetenskaper och teknik att göra, men tycker att mötet mellan vardag och naturvetenskaper är speciellt intressant.


Linda Karvonen.Linda Karvonen
koordinator

E-post: linda.karvonen@abo.fi
Telefon: 046 922 3916

Linda är administrativ koordinator för Skolresurs. Hon är PM i folkrätt. Linda arbetar för Skolresurs och allmänt för Centret för livslångt lärande.


Nina Aspegrén.Nina Aspegrén 
resursperson, matematik, kemi, science

E-post: nina.aspegren@edu.pargas.fi

Nina är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnena matematik, kemi och tillvalsämnet science. Nina är FM och lärare i Sarlinska skolan i Pargas. Hon har alltid gillat matematik och tycker om att försöka komma på laborativt material samt hur man kan variera undervisningen med olika spel och praktiska övningar. Ta del av Ninas tankar i bloggen Räkna med mig.


Sonja Balthasar i somrig närbild. Sonja Balthasar
resursperson, biologi, geografi, kemi

E-post: sonja.balthasar@edu.pargas.fi

Sonja är engagerad i Skolresurs ämnesverksamhet, speciellt inom ämnena biologi, geografi och kemi. Sonja är FD i cellbiologi och lärare i Pargas, där hon undervisar samtliga naturvetenskapliga ämnen i åk 3-9. Sonja har också en specialyrkesexamen i miljöfostran. Hon är en mångsysslare med speciellt intresse av ämnesövergripande helhetsundervisning, utomhuspedagogik och hållbar utveckling.


Mats Braskén.Mats Braskén
resursperson, fysik

E-post: mats.brasken@abo.fi

Mats är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnet fysik. Mats är FD i fysik och jobbar som universitetslärare i fysikens didaktik vid Åbo Akademi i Vasa.


Profilbild på Sonja EnestamSonja Enestam
resursperson, näringslivsambassadör

E-post: sonja.enestam@outlook.com

Sonja är engagerad i Skolresurs verksamhet som näringslivsambassadör. Sonja är TkD med över 20 års erfarenhet från näringslivet och FoU inom energiindustrin, och fungerar inom Skolresurs inom projektet Klimatförändringen och finska näringslivet. Projektet strävar till att ta fram material för skolor gällande klimatförändringen och framtidens teknologi.


Aslak FellmanAslak Fellman
resursperson, fysik

E-post: aslak.fellman@helsinki.fi

Aslak är doktorand i beräkningsmaterialfysik vid Helsingfors universitet och tar emot skolbesök till Helsingfors universitets fysiklabb Fotoni samt besök till acceleratorlaboratoriet.


Anna Fogde.

Anna Fogde
resursperson, kemi, fysik och programmering

E-post: anna.fogde@abo.fi

Anna är doktorand i fysikalisk kemi vid Åbo Akademi och engagerad i emottagande av skolbesök till Fakulteten för naturvetenskaper och teknik samt övriga typer av outreach-verksamhet mot allmänheten.

Anna är intresserad av all naturvetenskap och teknik, men lite extra förtjust i kemi, fysik och programmering. Hon är även intresserad av science communication (SciComm) i allmänhet och vetenskapsshower i synnerhet. För tillfället är hon medlem och koordinator i SciComm-nätverket crastina.se.


Triin Gyllenberg.Triin Gyllenberg 
resursperson, kemi

E-post: triin.gyllenberg@edu.hel.fi

Triin är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnet kemi. Triin är FM och lektor i kemi vid Brändö gymnasium i Helsingfors.


Ann-Catherine Henriksson.

Ann-Catherine Henriksson
resursperson

Telefon: +358 2 215 3295 / +358 46 920 2260
E-post: ann-catherine.henriksson@abo.fi

Ann-Catherine arbetar som resursperson vid Skolresurs och i första hand med den delen av verksamheten som riktar sig till pedagoger inom småbarnspedagogik, förskola och årskurserna 1 – 6. Fokusområden för arbetet är matematikens och naturvetenskapens didaktik samt olika aspekter av hållbar utveckling.


Jan Holmgård.Jan Holmgård
resursperson, fysik, matematik

E-post: jan.holmgard@pedersore.fi

Jan är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnena fysik och matematik. Han är PeM och lärare i Sursik skola i Pedersöre. Det är Jan som är en av upprätthållarna till EduGalaxen. Han sköter även CanSat-nätverket i Finland.


Elin Kjellberg
utbildningsplanerare

Telefon: 050 570 7452
E-post: elin.kjellberg@abo.fi

Elin jobbar som utbildningsplanerare vid Skolresurs. Främst har hon hand om verksamheten som riktar sig till pedagoger inom småbarnspedagogiken, förskola och årskurserna 1–6. Elin är FM i biologi och har även ämneslärarbehörighet. Hon har tidigare jobbat som ämneslärare på högstadienivå.


Berit Kurtén.

Berit Kurtén
resursperson, kemi

Telefon: +358 6 324 7364/+358 50 564 9309
E-post: berit.kurten@abo.fi

Berit är FD och pensionerad akademilektor i kemins didaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärdstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Berit är fortsättningsvis engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet med fokus på kemins didaktik. Öppna laborationer och undersökande arbetssätt hör till hjärtefrågorna, men också andra undervisningsmetoder med sikte på djuplärande och förståelse i naturvetenskap.


Markus Norrby.Markus Norrby
resursperson, fysik

E-post: markus.norrby@abo.fi

Markus är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnet fysik. Han är FD i fysik och jobbar som lektor i fysik vid Vasa Övningsskola.


Annika Norrgård.

Annika Norrgård
resursperson, småbarnspedagogik – åk 6

E-post: annika.norrgard@edu.pargas.fi

Annika är engagerad i Skolresurs klasslärarverksamhet. Hon har lång erfarenhet som klasslärare och ett starkt intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Annika jobbar vid Malms skola i Pargas.


Nikke Palmberg.Nikke Palmberg
resursperson, matematik, IKT

E-post: niklas.palmberg@abo.fi

Nikke är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom matematik och fysik för gymnasiet. Nikke är FD i matematik och lärare i matematik och fysik vid Vasa Övningsskola och censor i matematik för studentexamensnämnden. En extra krydda i undervisningen utgör roliga inslag som t.ex. tekniska uppfinningar,  tävlingar och korttrick. Undervisningsteknologi och dess användningsmöjligheter är något av ett specialintresse (blev år 2012 utnämnd till “SMART Exemplary Educator”).
Det är Nikke som startat en blogg med material i gymnasiets matematik och fysik.


Anna Pomoell.Anna Pomoell
resursperson, kemi, fysik, matematik

E-post: anna.pomoell@kirkkonummi.fi

Anna är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnena kemi och matematik för åk 7-9 och gymnasiet. Anna är FM och lärare i Kyrkslätts gymnasium men hon har ett långt förflutet i Winellska skolan. Anna diskuterar gärna hur man synliggör målen för lärandet och hon har varit med och utarbeta lärandematriser, som hittas i materialbanken


Anna Saukko
resursperson, geologi

E-post: anna.saukko@abo.fi

Anna är doktorand i geologi vid Åbo Akademi och fortbildar lärare om temat geologi samt skapar undervisningsmaterial om geologi som lämpar sig för undervisning inom geografi, omgivningslära och naturvetenskaper.


Mia Skog.Mia Skog
resursperson, biologi, geografi, science

E-post: mia.skog@abo.fi

Mia är engagerad i Skolresurs ämnes- och klasslärarverksamhet, speciellt bedömning, geomedia och making. Mia är FM (bi/ge/ke), tutor samt ansvarig för Teknikpoolen i Raseborg. Vid sidan om dessa uppdrag är hon utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande.


Kim Virta
utbildningsplanerare

Telefon: 050 4723 457
E-post: kim.virta@abo.fi

Kim jobbar som utbildningsplanerare vid Skolresurs. Han har tidigare jobbat som ämneslärare i matematik, fysik och kemi för åk 7-9.


Jonas Waxlax.Jonas Waxlax
resursperson, fysik

E-post: jonas.waxlax@edu.hel.fi

Jonas är engagerad i Skolresurs ämneslärarverksamhet, speciellt inom ämnet fysik. Jonas är FM och lektor i fysik i Gymnasiet Lärkan i Helsingfors.

 

Gruppbild på Skolresursteamet tagen i augusti 2022.
Skolresurs-teamet på teamträff i augusti 2022.

Uppdaterad 29.5.2024