Skriv här det du söker efter!

Nationell tävling i geovetenskaper för gymnasister 16.4

Nationell tävling i geovetenskaper för gymnasister 16.4

Den nationella tävlingen i geovetenskaper ordnas i år tisdagen den 16.4.2024. Lärare kan anmäla sin skola till tävlingen senast söndagen den 14.4.2024 via anmälningsblanketten. Notera att även om anmälningssidan endast är på finska, så är all finskspråkig text i själva provet översatt till svenska. Efter att ha anmält sin skola behöver läraren ännu informera sina studerande om tävlingen (t.ex. genom att vidarebefordra reklambladet) och dela ut länken till tävlingen. Länken skickas ut till de anmälda skolorna den 15.4. De bästa i den nationella tävlingen får pris och blir inbjudna till ett geovetenskapligt läger där fyra studerande väljs ut till att representera Finland i GeoOlympiaden (IESO 2024) i Beijing i augusti. Dessa fyra får även en studieplats genom direktval till geovetenskaper vid HU och geologi vid ÅA.

Läs mera om tävlingen på Geologiska Sällskapet i Finlands nätsida eller kontakta Finlands IESO-koordinator Minja Seitsamo-Ryynänen (minja.seitsamo-ryynanen@helsinki.fi) om du har frågor angående tävlingen.