Skriv här det du söker efter!

Skolresurs bloggar och undervisnings­material

Skolresurs bloggar och undervisnings­material

Bloggar

Flera av Skolresurs resurspersoner upprätthåller bloggar. För tillfället är följande aktiva:

 • EduGalaxen, som Jan Holmgård är en av upprätthållarna till. Bloggen startade i efterdyningarna av en fortbildning anordnad av Nordic ESERO riktad till lärare. På bloggen finns bl.a. inlägg om aktuella rymdrelaterade händelser och fördjupande artiklar.
 • Nina Aspegréns blogg Räkna med mig. Nina beskriver sin blogg så här: “Jag undervisar matematik i Sarlinska skolan i södra Finland. Jag gillar laborativt material och att testa nya saker i undervisningen. Denna blogg är till för att inspirera, tipsa, ge idéer och bara gotta sig i allt härligt man kan göra med matematiken. Hoppas att du har nytta och glädje av materialet!”
Sidor och temamaterial

Inom ramen för olika projekt har sidor med fokus på ett visst undervisningsområde eller en viss undervisningsmetod skapats. Nedan hittas länkarna målgruppsvis:

Småbarnspedagogik och förskola
 • Små barn undersöker. Syftet med materialet är att inspirera läsaren till undersökande arbete inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling tillsammans med barnen. Samtliga arbeten som beskrivs omfattas av läroplanens lärområde “Jag utforskar min omgivning”.
Lägre klasserna i grundskolan
 • Finland skärgård. Gör en tur i Finlands skärgård när som helst på året med hjälp av filmen Finlands skärgård! Nu finns dessutom webbmaterial för att fördjupa kunskaperna och ta reda på mer.
 • FyKe-resursen. Webbmaterialet Fy/Ke-resursen är tänkt för klasslärare som undervisar i åk 3-6 och innehåller bl.a. elevhäften och lärarhandledning för 16 teman, konkret material att skriva ut och webbövningar.
 • I tranmarker. Filmen “I Tranmarker” är 22 minuter lång och är tänkt som stöd för undervisningen i omgivningslära i åk 3-6. Uppgifter som hör till filmen hittas här.
 • Klimatpaketet. Klimatpaketet innehåller en samling informativt material kring klimatförändring för grundskolan och gymnasiet. Där finns bakgrundsinformation för lärare samt övningar och aktiviteteter för klassituationer.
 • MATTErial. Portalen har skapats av Skolresurs för att stödja alla elever som vill arbeta med intressanta och extra utmanande uppgifter i matematik. Portalen är uppbyggd enligt läroplanens innehållsområden för läroämnet matematik i årskurserna 1 – 6 och 7 – 9.
 • Matteva. Matteva är en samling övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen. Målgruppen är främst högre klasserna i grundskolan, men en del övningar är lämpliga också i de lägre klasserna. Matteva är ett undervisningsmaterial som utvecklats av en matematiklärare i Svenskfinland och som Skolresurs fått rätt att dela.
 • Vinter i naturen. Vilka utmaningar står våra växter och djur inför den kalla årstiden? Filmen “Vinter” är 19 minuter lång och kompletteras med diskussionsfrågor och interaktiva uppgifter. Versionen med enklare text är lämplig för åk 3-5, filmens originaltext passar för åk 6-9.
Högre klasserna i grundskolan
 • Klimatpaketet. Klimatpaketet innehåller en samling informativt material kring klimatförändring för grundskolan och gymnasiet. Där finns bakgrundsinformation för lärare samt övningar och aktiviteteter för klassituationer.
 • MATTErial. Portalen har skapats av Skolresurs för att stödja alla elever som vill arbeta med intressanta och extra utmanande uppgifter i matematik. Portalen är uppbyggd enligt läroplanens innehållsområden för läroämnet matematik i årskurserna 1 – 6 och 7 – 9.
 • Matteva. Matteva är en samling övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen. Målgruppen är främst högre klasserna i grundskolan. Matteva är ett undervisningsmaterial som utvecklats av en matematiklärare i Svenskfinland och som Skolresurs fått rätt att dela.
 • Vinter i naturen. Vilka utmaningar står våra växter och djur inför den kalla årstiden? Filmen “Vinter” är 19 minuter lång och kompletteras med diskussionsfrågor och interaktiva uppgifter. Versionen med enklare text är lämplig för åk 3-5, filmens originaltext passar för åk 6-9.
 • Öppna laborationer. Här hittas filmklipp, materialbeskrivningar, material om hur man kommer igång med öppna laborationer i sin undervisning m.m.. Dessutom finns en uppgiftsbank med öppna laborationer, huvudsakligen för gymnasiet men också en del för åk 7-9 (mera är på kommande). Tills vidare är det mest uppgifter i kemi, men också några i fysik och en del öppna uppgifter i kort matematik.
Gymnasiet och yrkesutbildningen
 • Klimatpaketet. Klimatpaketet innehåller en samling informativt material kring klimatförändring för grundskolan och gymnasiet. Där finns bakgrundsinformation för lärare samt övningar och aktiviteteter för klassituationer.
 • Öppna laborationer. Här hittas filmklipp, materialbeskrivningar, material om hur man kommer igång med öppna laborationer i sin undervisning m.m.. Dessutom finns en uppgiftsbank med öppna laborationer, huvudsakligen för gymnasiet men också en del för åk 7-9 (mera är på kommande). Tills vidare är det mest uppgifter i kemi, men också några i fysik och en del öppna uppgifter i kort matematik.

Glöm inte heller Skolresurs materialbank, med material för alla årskurser.

Bild: Chris Lawton/Unsplash

Uppdaterad 6.9.2022