Kirjoita tähän hakemasi!

SALT – materiaalipankki

SALT – materiaalipankki

Tälle sivulle olemme koonneet SALT-verkostossa tuotettua materiaalia.

Materiaalia voi käyttää inspiraationa ja tukena pedagogisten toimintamallien kehittämisessä maaseudun ja saariston lasten ja nuorten myönteisen kotiseutusuhteen puolesta. Materiaalipankkia täydennetään hankkeen kuluessa.

 

Suunnitteluprosessia tukevia materiaaleja

SALT Suunnitteluopas (pdf)

Suunnitteluopas on työkalu pedagogiseen toimintaan, jonka avulla lapset ja nuoret voivat rakentaa arvokasta ja merkityksellistä kotiseutusuhdettaan. Opas on jäsennelty niin, että se auttaa pitkän aikavälin suunnittelussa ja mahdollistaa myös pedagogisen toiminnan nopean käynnistämisen. Tavoitteena on, että oppaan avulla voi kehittää kunnissa tehtävän maaseutu- ja saaristokasvatustoiminnan rakennetta ja jatkuvuutta.

Kotiseudun supersankarit. Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa – opas (pdf)

Tämä opas sisältää syvennettyä tietoa erilaisista kestävän kehityksen teemoista ja vinkkejä siitä, miten niitä voidaan käsitellä jokapäiväisessä toiminnassa lasten kanssa helposti ymmärrettävällä ja hauskalla tavalla.

Kotiseudun supersankarit – minilähettiläspassi (pdf)

Minilähettiläspassiin voit kerätä tarroja siihen asti, kunnes esikoulu päättyy ja olet täysinoppinut kotiseutusi minilähettiläs!

 

Lukuvuosikalenteri Paikkani maailmassa (pdf)

Lukuvuosikalenteri inspiroi kasvattajia tutkimaan kotiseutua ja lähiympäristöä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Kalenterista saat vinkkejä siihen, miten opetukseen voidaan integroida tietoa kotipaikkakunnasta, millä puolestaan vahvistetaan oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta.

 

Jos haluat tilata materiaalit, ota yhteyttä Saaristointituuttiin: skargard@abo.fi tai Cecilia Lundberg 046 920 2007.

 

Webinaari: SALT-verkostossa opittua

Webinaari järjestettiin 30.5.2024. Webinaarissa oli simultaanitulkkaus (ruotis/suomi), joka ei kuulu tässä tallenteessa. Webinaarin ohjelma.

 

Saaristokasvatuksen ideapuu | Saaristoseminaari 11.10.2023 (pdf)


Blogeja ja artikkeleita maaseutu- ja saaristokasvatustoiminnasta

 

En vägg med en anslagstavla med bilder på. Högst upp texten SALT.

Kunnat panostavat lasten ja nuorten viihtyvyyteen kotipaikkakunnallaan
Artikkeli Maalahden ja Vöyrin kuntien saaristo- ja maaseutukasvatustoiminnasta SALT-hankkeen puitteessa. (21.2.2024)

Paikkani maailmassa – materiaali maaseutu- ja saaristokasvatukseen on ilmestynyt! (ulkoinen linkki)
Blogiteksti: Lukuvuosikalenteri Paikkani maailmassa antaa ideoita kotiseutukasvatuksen integroimisesta perusopetukseen tai muuhun kotiseututoimintaan. (15.2.2024)

Rektor Päivi Soukka presenterar Velkua skolas verksamhet, en del av eleverna sitter längst fram på golvet och lyssnar.

Velkuan koululla saaristo-osaaminen on aivan käden ulottuvilla
Artikkeli SALT-hankkeen pilottikuntien saaristo- ja maaseutukasvatustoiminnasta. (1.11.2023)

 

Mitä Saaristoakatemiat ovat ja miksi niitä kannattaa perustaa? (ulkoinen linkki)

Tutkijatohtori Kenneth Nordbergin blogiteksti akatemioiden rakenteesta ja toiminnasta. (4.10.2023)

 

Lasten ja nuorten saaristokasvatusta viedään innolla eteenpäin kunnissa (ulkoinen linkki)

Blogiteksti jatkuvuuden ja näkyvyyden tärkeydestä kotiseutukasvatuksessa. (29.6.2023)

 

SALT-yhteistyötä maaseudun ja saariston lasten ja nuorten kotiseutuidentiteetin hyväksi (ulkoinen linkki)

SALT-verkoston erityisasiantuntija, Tiina Saaresrannan blogiteksti Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutublogissa. (26.5.2023)

 

Två pojkar sitter mitt emot varandra och kollar i varsitt mikroskåp.

SALT auttaa lapsia ja nuoria näkemään kotipaikkakuntansa viehätyksen
Artikkeli SALT – saaristo ja maaseutu yhteistyössä -teemaverkoston ajatuksesta ja toiminnasta (16.5.2023)

 

Meidän tulee muistaa arvostaa hyvää elämää maaseudulla ja saaristossa (ulkoinen linkki)

Blogiteksti seminaarista ”Kestävän kehityksen brändi ja kotiseutuidentiteetti maaseudun ja saariston elinvoimana”, jonka Maaseutu- ja saaristopolitiikan verkostot KEHÅ (Kestävän kehityksen viikko) ja SALT (Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) järjestivät Helsingissä 28.3.2023.

Päivitetty 7.6.2024