Skriv här det du söker efter!

Modul 1: MOOC – Massive Open Online Course (3sp)

Vad alla lärare behöver veta om läs- och skrivutveckling i ett livslångt perspektiv. Det är en uppdatering för alla lärare i modersmål och litteratur oberoende av stadium. Modulen innehåller ett spännande urval av digitaliserade expertföreläsningar, diskussioner i virtuell miljö och vägledning till nyutkommen didaktisk litteratur.

Här hittar du vår kursportal på Itslearning! Klicka på ”Kurskatalog för siten” och välj kurs för att självregistrera er. Ni får därefter ett mejl med era inloggningsuppgifter. Tiden för detta mejl kan variera beroende på e-postleverantören.

Centralt innehåll:

  • Hur sker läs- och skrivutvecklingen enligt den nyaste forskningen?
  • Hur stöttas den bäst?
  • Varför läsa skönlitteratur?
  • Hur utveckla kritisk läsning?
  • Hur hantera mångfald, flerspråkighet och stötta svenska som andraspråk?
  • Hur tänker man i dag om lärarens roll som skrivhandledare?

Denna gemensamma del (3sp) introducerar hela fortbildningshelheten om 15 sp. Modulen genomförs virtuellt så att alla lärare ska kunna delta oberoende av tid och plats.

Deltagarna går i dialog med sex stycken av de virtuella föreläsningarna. Särskilda anvisningar finns för varje föreläsning. Alla deltagare kommenterar de tre första föreläsningarna (a, b och c). Därtill väljer deltagarna tre föreläsningar från listan.

Idé och examination: Professor Ria Heilä-Ylikallio

MOOC-modulen innehåller följande delar:

a. Digitala literacypraktiker och interaktion i uppkopplade klassrum (del 1).

Christina Olin-Scheller, professor, Karlstads universitet och Marie Tanner, FD, Karlstads universitet.

b. Digitala literacypraktiker och interaktion i uppkopplade klassrum (del 2).

Christina Olin-Scheller, professor, Karlstads universitet och Marie Tanner, FD, Karlstads universitet.

c. Litteraturdidaktik, bilderböcker och grafiska romaner i teori och praktik.

Heidi Höglund PeD, universitetslärare, ÅA,  Mia Österlund FD, docent, ÅA litteraturvetenskap & Katrina Åkerholm, lektor, VÖS

d. Läs- och skrivutveckling.

Catharina Tjernberg, FD, Karlstads universitet

e. Teacher-Writers. Lärare som skribenter och skrivhandledare (på engelska).

Denise Patmon, Dr., Professor, University of Massachussetts, Boston, USA – intervjuas av Mindy Svenlin, FM, doktorand

f. Läskompetens och skrivkompetens i det digitala studentprovet i modersmål.

Jan Hellgren, utvärderingsexpert, Karvi & Annette Kronholm-Cederberg, FD, modersmålslärare – intervjuas av Anders Westerlund, universitetslärare, ÅA. Kommentar av Sara Routarinne, bitr.professor, Turun yliopisto.

g. Svenska som andraspråk. Strategier för språklig mångfald i klassrum.

Petri Salo, professor, Siv Björklund, professor i språkbad & Camilla Björk-Åman, PeD, speciallärare

Uppdaterad 23.5.2019