Skriv här det du söker efter!

Gränsland: Föreläsarna och utbildarna

Ria Heilä-Ylikallio Vetenskaplig ledare Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik, ÅA

Ria är professor i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi. Hon är vetenskaplig ledare för fortbildningsprojektet Gränsland.

Sigrid Ducander Koordinator och handledande lärare (åk 1-6) Sigrid Ducander, PeM

För tillfället jobbar Sigrid som utbildningsplanerare vid CLL med projektet Gränsland. Hennes specialintresse som klasslärare är läsning och skrivning i olika lärmiljöer och hon har ett forskningsintresse inom området multilitteracitet.

Lotta Dammert Handledande lärare (åk 7-9) Lotta Dammert, FM

Lotta är lektor i modersmål och litteratur i Sarlinska skolan i Pargas. Lotta är också utbildad speciallärare och har rektorsbehörighet. Hennes specialintresse som pedagog är läsning och för några år sedan framförde hon en vision som resulterade i att ett team pedagoger, en bibliotekarie och en IT-stödperson skapade lärmiljön Läsväskan. Dessutom skriver hon bloggen Bokduetten tillsammans med sin kollega och vän.

Annette Kronholm-Cederberg Handledande lärare (gymnasiet) Annette Kronholm-Cederberg, FD

Annette är modersmålslärare vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Annette har disputerat i skrivpedagogik och har länge haft ett specialintresse för unga människors skrivande och medieproduktion. På senare år har hon utvecklat kollegieprojektet ”KODKNÄCKAREN – strategier för genremedvetet lärande” tillsammans med alla ämneslärare på skolan. Hon är också ordförande i Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och kolumnist i Vasabladet.

Camilla Björk-Åman Handledande lärare (yrkesutbildningen) Camilla Björk-Åman, PeD

Camilla arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi, specialpedagogik. Camilla har mångårig erfarenhet av arbetet som speciallärare inom yrkesutbildningen. År 2013 disputerade hon med en diskursanalytisk studie av yrkeslärares tal om studerande som behöver särskilt stöd. Frågor om inkluderande utbildning och delaktighet ligger Camilla varmt om hjärtat och därmed även de utmaningar inom läs- och skrivområdet som kan försvåra studerandes delaktighet i utbildning och samhälle.

Mindy Svenlin Projektassistent Mindy Svenlin, FM, modersmålslärare

Modersmålslärare och doktorand i pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Hon fungerar som projektassistent för Gränsland.

Uppdaterad 7.9.2018