Skriv här det du söker efter!

Modul 3: Temakurser/workshops (2sp)

Välj enligt eget intresse och behov! Vi erbjuder följande temakurser inom projektet GRÄNSLAND.

 • Läsväskan och bokklubben Pic(ture)me!
 • Teater i undervisningen – workshop med ÅST
 • Teater i undervisningen – workshop med WT
 • Skrivhandledning och skrivverkstäder
 • Hållbara storylineprojekt i skärgårdsmiljö
 • Poesi i blickfånget
 • Långsam läsning och stora estetiska litteraturprojekt på andra stadiet
 • Ämnesöverskridande musikalproduktion
 • Specialpedagogik som stöd för elevers läs- och skrivutveckling
 • Klassisk retorik gör comeback!
 • Regi, dramaturgi och scenkonst för lärare
 • Fiktionsförståelse i virtuella världar

Uppdaterad 14.9.2018