Skriv här det du söker efter!

Modul 3: Temakurser/workshops (2sp)

Välj enligt eget intresse och behov! Vi erbjuder följande temakurser inom projektet GRÄNSLAND.

 • Läsväskan
 • Pic(ture)me!
 • Teater i undervisningen – workshop med ÅST
 • Teater i undervisningen – workshop med WT
 • Poesi och dans i blickfånget
 • Hållbara storylineprojekt i skärgårdsmiljö
 • Litteraturdidaktiska ingångar till samtida barnlitteratur
 • Långsam läsning och stora estetiska litteraturprojekt på andra stadiet
 • Ämnesöverskridande musikalproduktion.
 • Specialpedagogik som stöd för elevers läs- och skrivutveckling.
 • Klassisk retorik gör comeback!
 • Fiktionsförstålse i virtuella världar

Uppdaterad 13.2.2019