Skriv här det du söker efter!

Mångsidig bedömning i ett välmående gymnasium 2.0

Vi fortsätter arbetet med att utveckla bedömningen inom gymnasieutbildningen!

Den nya gymnasieläroplanen togs i bruk i gymnasierna i augusti 2021. MBVG 2.0 erbjuder nu ett djupare fokus på bedömningen.

Enligt kap 5 i GLP 2021 skall studerandenas arbete, lärande och kompetensutveckling ska bedömas mångsidigt. Bedömningen ska stödja och handleda lärandet.

Frågor som avgörs på lokalnivå är till exempel principer för läroanstaltens bedömningskultur och genomförandet av bedömningen och därtill hörande olika sätt att ge respons.

Inom fortbildningen MBVG 2.0:

  • är målet att skapa samsyn inom bedömning i gymnasiekollegiet
  • stärker vi en mångsidiga bedömningskompetensen som stöder välmående
  • utvecklar och implementera vi skolvisa bedömningsplaner

 

Målgrupp: Gymnasierektorer och ledningsgrupper i gymnasiet, gymnasiekollegier, bildningsdirektörer.

Deltagande: Intresserade tar kontakt med utbildningsplanerare Arna Pellas. Anmälningslänken gäller redan anmälda och antagna skolor.

 

Innehåll:

Modul 1 – Kartläggning

 

Fortbildningen inleds med en kartläggning av den rådande bedömningskulturen, bedömningskompetensen och bedömningspraxis.
Kartläggningens resultat analyseras tillsammans med varje skolas ledningsgrupp i form av webbträffar.

Fortbildningens närstudiedag hösten 2024 granskar bedömningskapitel 5, bedömningens syfte och praxis och jämför den med nuläget i skolorna. Tidpunkter meddelas åt deltagarna.

Modul 2 – Mångsidig, hållbar bedömning leder till ökat välbefinnande


Deltagarna deltar i två närstudiedagar med olika teman:

  • Dag 1 handlar om mångsidig bedömning och hållbar bedömning.
  • Dag 2 handlar om välbefinnandet i samband med bedömning.

Tidpunkter meddelas åt deltagarna.

Modul 3 – Bedömningen i praktiken


Deltagande kollegium tar del av ett webbinarium om respons och ett om provkonstruktion. En skräddarsydd workshop ordnas därtill på plats i varje kollegium.

Fortbildningen avslutas med en närstudiedag, där skolans pedagogiska bedömningsplan presenteras.

 

Utbildare:

Doc. Najat Ouakrim-Soivio

Utbildningsplanerare Mia Skog, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Utbildningsplanerare Arna Pellas, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

 

Ort: närstudier preliminärt i Tammerfors

 

Tidpunkt:

September 2023 – september 2024.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 6.9.2023