Skriv här det du söker efter!

Framtidsbygget

Framtidsbygget

Fortbildning i småbarnspedagogik för lärare vid yrkesläroanstalter

Fortbildningen Framtidsbygget har som mål att stöda kompetensutvecklingen hos lärare vid yrkesläroanstalter som utbildar examensstuderande i småbarnspedagogik. På så vis bidrar fortbildningen också till att stärka yrkeskunnandet inom den småbarnspedagogiska verksamheten. 

Du som utbildar framtidens personal inom småbarnspedagogiken medverkar i skapandet av professionella arbetsgemenskaper som förverkligar en kvalitativ verksamhet. Den här fortbildningen ger dig såväl forskningsbaserad kunskap om den småbarnspedagogiska verksamheten som inblick i nationell styrning och aktuella reformer. Du har också möjlighet att få studiepoäng (6 sp) för ditt deltagande i fortbildningen. 

Ni deltagare i Framtidsbygget får möjlighet att dela erfarenheter med varandra och bygga nätverk samtidigt som ni uppdaterar era kunskaper och utvecklar den gemensamma kompetensen tillsammans.  

Fortbildningen genomförs under verksamhetsåret 2024-2025. Vi startar i september. Välkommen med din anmälan! 

 

Målgrupp:

Lärare vid yrkesläroanstalter som utbildar examensstuderande i småbarnspedagogik. 

 

Genomförande och innehåll: 

Fortbildningen är webbaserad och består av två moduler. Båda modulerna omfattar fyra obligatoriska tematiska webbinarier med föreläsningar och workshoppar, kompletterade med webbaserat kunskapsmaterial.  

I vardera modul ingår också två valfria webbinarier (information om dessa ges senare). 

 

Modul 1 – Kvalitativ småbarnspedagogik som en del av lärstigen 

Tillfällen:

  1. Vi startar vår gemensamma process 12.9.2024 kl. 13-16 
  2. Nationell styrning och central lagstiftning 10.10.2024 kl. 13-16
  3. Kvalitet, utvärdering och utveckling 7.11.2024 kl. 13-16
  4. Stöd för barnet – ett gemensamt uppdrag 12.12.2024 kl. 13-16
Modul 2 – Den småbarnspedagogiska verksamhetens grundstenar 

Tillfällen:

  1. Fostran, undervisning och vård – en pedagogiskt inriktad helhet 15.1.2025 kl. 13-16
  2. Referensram för den pedagogiska verksamheten 11.3.2025 kl. 13-16
  3. Mångsidig kompetens 9.4.2025 kl. 13-16
  4. Pedagogisk dokumentation och tillbakablick 14.5.2025 kl. 13-16

 

Utbildare:

Charlotta Rehn, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Noora Lohi, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket
Tuomas Sarkkinen, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering
Katri Hansell, forskningsledare, Åbo Akademi
Eva Staffans, universitetslektor, Åbo Akademi
Johanna Still, universitetslektor, Åbo Akademi
Mikaela Svanbäck-Laaksonen, universitetslektor, Åbo Akademi
Sofie Tjäru, universitetslärare, Åbo Akademi
Cilla Nyman, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Jessica Nylund, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Petronella Bergfors, utbildningsplanerare, Åbo Akademi

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi egen bekostnad. 

 

Grönblå logo med texten Utbildningsstyrelsen finansierar projektet

 

Uppdaterad 18.6.2024