Skriv här det du söker efter!

Skolresurs fortsätter fortbilda – häng med hösten 2020

Skolresurs fortsätter fortbilda – häng med hösten 2020

Skolresurs har under våren fått ett flertal positiva finansieringsbesked, vilket syns i utbudet av fortbildning på alla utbildningsstadier.

”Skolvis lärarfortbildning i naturvetenskaper och matematik” fortsätter ytterligare ett år. Fortbildningen för ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasiet, riktar sig till enskilda skolors ämneslärarkollegier, som tillsammans med Skolresurs fortbildare får utveckla och testa ämnesövergripande undervisningsmetoder och didaktiska grepp som passar i det egna kollegiet. Skolvis lärarfortbildning i naturvetenskaper och matematik har pågått sedan 2018 och har väckt stort intresse bland ämneslärarkollegier runt om i Svenskfinland. Fortbildningen finansieras av Svenska kulturfonden och Utbildningsstyrelsen. Skolorna deltar kostnadsfritt. Klicka på länken för mera information om Skolvis lärarfortbildning.

Projektet ”Undersök och upptäck, läs och skriv, förstå och berätta” inleddes 2018 och har nu fått fortsatt finansiering för 2020 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnesfond.

Detta innebär att vi också nästa läsår har möjlighet att erbjuda fortbildning för pedagoger såväl inom småbarnspedagogik och förskola som för lärare inom den grundläggande utbildningen. I projektet ingår fortbildningshelheterna:

Jag utforskar min omgivning som riktar sig till personalen vid samtliga svenskspråkiga enheter inom kommunens undervisning inom småbarnspedagogik och förskola. Inom fortbildningen utgår vi från barnets naturliga nyfikenhet att upptäcka och undersöka. Deltagaren får en verktygsback av olika aktiviteter och idéer då det gäller undersökande arbete såväl inomhus som utomhus kring naturen, miljöfostran, olika ämnen, ljud, vatten och luft. Klicka på länken för mera information om fortbildningen Jag utforskar min omgivning.

Språkutvecklande ämnesundervisning som riktar sig till skolans hela lärarkollegium (årskurs 1 – 6/9). Inom fortbildningen arbetar vi kring frågorna om hur vi kan utnyttja grundläggande färdigheter (läsa, skriva, presentera, diskutera)  för att lära t.ex. naturvetenskap eller historia samtidigt som läroämnet används som en kontext och en motivering för elevens lärande av de grundläggande färdigheterna. En språkmedveten ämnesundervisning  har visat sig gynna både elevens språkliga lärande och elevens ämneskunskap. Klicka på länken för mera information om fortbildningshelheten Språkutvecklande ämnesundervisning.

Lärarfortbildning i matematik för alla stadier kör igång i höst, i och med att LUMATIKKA-programmet fick fortsatt finansiering av Utbildningsstyrelsen. LUMATIKKA utvecklar deltagarnas kompetens beträffande matematikundervisningen och erbjuder idéer och verktyg för den egna undervisningen. Klicka på länken för mera information om fortbildningsprogrammet för matematikundervisning.

Skolresurs tillsammans med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier står för den svenska delen av fortbildningen Flexma – eller Flexibel matematik 2.0 – som är ett nätbaserat fortbildningsprogram avsett för alla som jobbar inom småbarnspedagogik och nybörjarundervisning. Programmet finansieras av Utbildningsstyrelsen och leds vid Åbo universitet. Klicka på länken för mera information om Flexma.

Det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO har fått fortsatt finansiering för 2020 av Europeiska rymdstyrelsen (ESA European Space Association). I projektet deltar Skolresurs som Svenskfinlands koordinator och ordnar program kring rymdrelaterade aktiviteter riktade till skolor. Aktiviteterna innefattar program både för lärare (främst fortbildningar) och elever. Klicka på länken för Nordic ESEROs webbplats.

Uppdaterad 8.5.2020