Skriv här det du söker efter!

Jag utforskar min omgivning

Jag utforskar min omgivning – personalutveckling för personalen inom förskola och småbarnspedagogik

Vi utgår från barnets naturliga nyfikenhet att upptäcka och undersöka. Deltagaren får en verktygsback av olika aktiviteter och idéer då det gäller undersökande arbete såväl inomhus som utomhus kring naturen, miljöfostran, olika ämnen, ljud, vatten och luft.

Små barn utforskar, undersöker och experimenterar helt naturligt för att komma underfund med hur världen fungerar. Barnen undersöker med alla sina sinnen. Det är också nu som många attityder och värderingar befästs. För oss vuxna gäller det att erbjuda olika möjligheter till undersökningar, stöda barnet att sätta ord på sina resultat och hjälpa barnen att se helheter och sammanhang.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Innehåll:

Modul 1: Vi undersöker naturen omkring oss
Modul 2: Miljöfostran inom småbarnspedagogik och förskola
Modul 3: Blanda, smälta, droppa – vi undersöker olika ämnen
Modul 4: Lysa, rulla, glida, falla – utgående från barnets undringar

Utbildare:

Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare, Centret för livlångt lärande, Åbo Akademi

Tidpunkt:

Fortbildningen inleds i september 2020 och pågår fram t.o.m. våren 2021.

Helsingforsregionen: Nästa tillfälle håller vi online den 10.11 och temat är då miljöfostran.

Sibbo: Nästa tillfälle håller vi online den 19.11 och temat är då miljöfostran.

Anmälningen är öppen till de båda tillfällena.

Ort:

Fyra eftermiddagsträffar. Fortbildningsmaterialet och alla idéerna kommer att finnas på en digital plattform där de är tillgängliga för alla. Nya aktiviteter och idéer prövas på den egna enheten mellan träffarna.

Avgift:

Programmet genomförs med stöd från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Deltagandet och materialet är kostnadsfritt.

 

Uppdaterad 2.10.2020