Skriv här det du söker efter!

Jag utforskar min omgivning

Jag utforskar min omgivning – personalutveckling för personalen inom förskola och småbarnspedagogik.

”Jag utforskar min omgivning” är en fortbildningshelhet som arrangeras för alla som arbetar inom småbarnspedagogik och förskola inom kommunen. Inom fortbildningen utgår vi från barnets naturliga nyfikenhet att upptäcka och undersöka. Deltagaren får en verktygsback av olika aktiviteter och idéer då det gäller undersökande arbete såväl inomhus som utomhus kring naturen, miljöfostran, olika ämnen, ljud, vatten och luft.

Små barn utforskar, undersöker och experimenterar helt naturligt för att komma underfund med hur världen fungerar. Barnen undersöker med alla sina sinnen. Det är också nu som många attityder och värderingar befästs. För oss vuxna gäller det att stöda barnet att sätta ord på sina resultat och hjälpa barnen att se helheter och sammanhang. För att kunna göra detta behöver vi ha ett visst mått av ämneskunskap och kunskap om hur vi kan skapa aktiviteter och lärmiljöer som uppmuntrar till undersökningar.

Målgrupp:

Fortbildningsprogrammet riktar sig till personalen vid samtliga svenskspråkiga enheter inom kommunens undervisning inom småbarnspedagogik och förskola.

Vad handlar det om?

Läroplanens lärområde ”Jag utforskar min omgivning” handlar om att stöda barnet att iaktta, strukturera och förstå sin omgivning. I programmet ingår idéer för olika slags undersökningar kring miljöfostran och ex. naturen, vatten, väder, luft och teknik. Vi reflekterar kring barns frågeställningar och lärande och vad som redan nu görs på de olika enheterna. Vi delar idéer och erfarenheter, diskuterar utmaningar och tar del av forskningsrön inom området.

Tidpunkt:

Fortbildningen inleds i augusti 2020 och pågår fram t.o.m. våren 2021.

Ort:

Vi ordnar närstudietillfällen alternativt distanstillfällen på eftermiddagen på någon av enheterna 4 gånger under året. Fortbildningsmaterialet och alla idéerna kommer att finnas på en digital plattform där de är tillgängliga för alla. Nya aktiviteter och idéer prövas på den egna enheten mellan träffarna.

Avgift:

Programmet genomförs med stöd från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Deltagandet och materialet är kostnadsfritt.

Delaktighet:

Du har säkert en uppfattning om vad ni redan gör på er enhet, vad ni skulle vilja göra och vilka utmaningar ni har stött på. Jag skulle önska att alla ni som arbetar på de olika enheterna hjälper mig att skapa det här fortbildningsprogrammet. Vilka är era visioner? Era tankar skulle vara väldigt värdefulla bidrag för detta.

Om du har frågor eller önskemål gällande programmet, hör av dig till utbildningsplaneraren.

Uppdaterad 6.6.2020