Skriv här det du söker efter!

Skolvis lärarfortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik

Fortbildningen riktar sig till hela ämneskollegiet i naturvetenskap och matematik inom en skola. Målsättningen är att stöda lärarna i att kollegialt utveckla undervisningen i naturvetenskap och matematik. Fortbildningens uppbyggnad och innehåll  anpassas till den enskilda skolans behov. Fortbildningsmodulen består av 4-6 närstudietillfällen (eftermiddagar) i den egna skolan (vid behov kan lärarna från två närliggande skolor delta i samma fortbildning). Mellan närstudietillfällena förväntas deltagarna arbeta i egen klass med ”verktyg” och metoder som behandlas under fortbildningen. För att stärka det kollegiala samarbetet kan deltagarna t.ex. skugga varandras undervisning (om det är praktiskt möjligt).

Målgrupp:

Ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena och i matematik i årskurserna 7-9 samt i gymnasiet

Det detaljerade programmet utarbetas tillsammans med lärarkollegiet i den deltagande skolan i inledningsfasen av fortbildningen.

Förslag till temaområden (innehåll):

 1. Meningsfull användning av digitala verktyg i mat-nat-vet undervisning
 2. Att undervisa utgående från elevernas förståelse
 3. Didaktiska verktyg för att arbeta med förståelse
 4. Det naturvetenskapliga arbetssättet
 5. Bedömning av laborativt arbete
 6. Elevaktiverande arbetsmetoder
 7. Utvärdering; formativ bedömning inkluderande bl.a. självutvärdering, kamratrespons
 8. Laborativa metoder i matematikundervisningen

 

Utbildare:

 • FD Berit Kurtén, akademilektor i kemins didaktik Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • FD Mats Braskén, universitetslärare i fysikens didaktik Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • FM Triin Gyllenberg, lektor i kemi, Brändö gymnasium, Helsingfors
 • FD Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors
 • FM Anna Pomoell, lärare i matematik fysik och kemi, Winellska skolan, Kyrkslätt
 • FM Nina Aspegrén, lärare i matematik och kemi, Sarlinska skolan, Pargas

Alla utbildarna är dessutom resurspersoner vid Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Ort:

Nyland och Österbotten.

Tidpunkt:

Hösten 2018 till 2020, exakta tidpunkter fastställs enskilt med de deltagande lärarkollegierna.

Omfattning:

Fortbildningen motsvarar 2 sp och genomförs som 4-6 närstudieeftermiddagar samt arbete med egen undervisning mellan fortbildningseftermiddagarna.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen och av Svenska Kulturfonden. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Anmälan till Bengt-Johan Skrifvars.

 

Uppdaterad 4.6.2019