Skriv här det du söker efter!

LUMATIKKA – Fortbildningsprogram för matematikundervisning 2018-2019

LUMATIKKA-programmet är ett fortbildningsprojekt för pedagoger – från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet – som i sitt arbete lär ut matematik. LUMATIKKA-projektet utvecklar deltagarnas kompetens beträffande matematikundervisningen och erbjuder idéer och verktyg för den egna undervisningen. Målet med utbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Fortbildningen genomförs med hjälp av blandade lärmiljöer och innefattar både närstudier och distansstudier på nätet. Under projektets gång kommer kursinnehållet att samlas till en nätbaserad helhet (MOOC).

En närmare beskrivning av fortbildningsprojektet finns att läsa på sidan https://lumatikka.luma.fi/sv/

Målgrupp:

  • Personal inom småbarnspedagogik och förskola.
  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet

Innehåll:

  • En gemensam del för alla, fokus på problemlösning och differentiering
  • En del enligt årskursnivå
  • En del som består av valfria kurser

Ort:

Vasas kurstidtabell är följande:

Pedagoger inom småbarnspedagogik och förskola (lärare, socionomer, barnskötare): 11.3, 9.4 och 10.5

PDF för utskrift (Småbarnspedagogik)

Lärare inom nybörjarundervisning och årskurs 1-6: 13.3, 9.4 och 6.5

PDF för utskrift (Åk 1-6)

Ämneslärare i matematik, åk 7 – 9 + gymnasiet (8.3, 28.3, 16.4 och 15.5)

PDF för utskrift (Åk 7-9)

Helsingfors kurstidtabell är följande (gäller kursens första, gemensamma del):

TIS 19.3.2019
MÅN 8.4.2019

PDF för utskrift (Helsingfors)

Tidpunkt:

Start våren 2019.

Utbildare:

Kursmaterialet har producerats som ett samarbete mellan matematikdidaktiker från olika universitet i Finland. Universiteten ingår i nätverket LUMA Center Finland. Närstudietillfällena i Vasa leds av ämnesdidaktiker från Åbo Akademi/FPV.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 11.2.2019