Skriv här det du söker efter!

Börja använda digitala medier i den egna undervisningen – kurs för undervisande personal

Börja använda digitala medier i den egna undervisningen – kurs för undervisande personal

För dig som lärare – högaktuell online kurs om digitala lösningar och lekfullt lärande

Är du intresserad av att lära dig mer om digitala medier på ett mer lekfullt sätt och även testa på vad lekfullt lärande (playful learning) innebär? ”Play and Learn Digimedia” är en öppen online kurs på engelska, vars syfte är att sänka tröskeln för lärare att börja använda digitala medier i den egna undervisningen. Kursen ger både ny kunskap och nya färdigheter genom praktiska exempel och tips om nyttiga verktyg, samt introducerar lekfull pedagogik. Kursens teman är högaktuella för lärare på alla nivåer, som siktar på att förbättra inlärningen hos de egna studerandena. Kursen startar 18.3.2019 och du kan både läsa mer om kursen samt registrera dig här: http://bit.ly/PlayAnd

”Play and Learn Digimedia” är slutprodukten för ett ambitiöst europeiskt Erasmus+ -finansierat projekt om användning av digitala medier och lekfullt lärande, som leds av Centret för livslångt lärande. Projektets workshop i samband med Educa-mässan i Helsingfors drog fullt hus, och seminariet fick entusiastisk feedback.

Ifall du missade PLDM-seminariet har du chans att ta del av föreläsningarna, som finns publicerade på projektets hemsida: http://bit.ly/PlayAnd

 

Här kan du få ta del av ett smakprov från seminariet samt en kort intervju med en av projektets eldsjälar, Rikke Toft Nørgard, biträdande professor i lekfullt lärande vid Århus Universitet.

https://youtu.be/GDXeXXcEYho

Uppdaterad 6.3.2019