Skriv här det du söker efter!

Dags att söka in till Åbo Akademi – det finns studiemöjligheter för alla

Dags att söka in till Åbo Akademi – det finns studiemöjligheter för alla

Den 13 mars 2024 öppnar ansökan till Åbo Akademi. Det finns flera vägar in till universitetet och många möjligheter till studier. Här följer några tips och olika alternativ för dig som vill studera och höja din kompetens!

 

Sök till ett utbildningsprogram vid Åbo Akademi

Gemensam ansökan för utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet är 13.3.2024 kl. 8.00–27.3.2024 kl. 15.00. Läs mera om antagning till studier för kandidat- eller magisterexamen vid Åbo Akademi.

 

Sök till Åbo Akademi via Öpuleden – en alternativ väg till universitetet

Vill du prova på universitetsstudier innan du söker in? Funderar du kanske på att byta bransch? Då är Öpuleden för dig. Det innebär att man avlägger kurser vid Öppna universitetet och kan sedan med dessa studieresultat ansöka om studieplats för examensstudier och få kurserna till godo inom sin examen. De flesta av Öpus kurser kan avläggas på distans, så Öpuleden är ett enkelt sätt att komma igång med examensstudierna.

Har du redan avlagt de kurser som behövs, då ska du söka in i samband med gemensam ansökan. Ansökan via Öpuleden är en separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan: 13.3–27.3.2024, kl. 15.00. Mera information om Öpuleden.

 

Universitetskurser för dig på andra stadiet

Öppna universitetet vid Åbo Akademi arrangerar varje läsår några kurser med omfattningen 2 sp som specifikt riktar sig till dig som studerar på gymnasium eller yrkesinstitut. Våren 2024 finns ännu en kurs i utbudet, nämligen Bioraffinaderier för en hållbar framtid inom ämnet kemi- och processteknik.

Kursen pågår 8.4–8.5.2024. Anmäl dig senast 2.4.2024.

Det är gratis för studerande på andra stadiet att delta och kursen hålls helt på distans så du kan gå kursen oberoende av var du bor. Det är ett bra sätt att prova på om ämnet och universitetsstudier är något för dig! Mera information om kurser för studerande på andra stadiet.

 

Studier i ledarskap med inriktning på social- och hälsovård

I Öppna universitetets temahelhet Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård har man samlat kurser från olika ämnen vid Åbo Akademi, som kan beröra personalledarskap, att förstå organisationer, budgetering samt lagstiftning. Kurserna riktar sig till dig som har en utbildning inom social- och hälsovård. Eventuellt siktar du på en förmansposition? Eller har du kanske jobbat länge som förman och vill fräscha upp dina kunskaper? Du kan komma igång ännu under våren och sedan fortsätta avlägga kurser i höst. Läs mera om temahelheten Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård.

 

Studera vid Öppna universitetet

Öppna universitetet är öppet för alla – här kan du avlägga kurser för ditt eget höga nöjes skull, för att höja dina aktier på arbetsmarknaden eller för att ta sikte på branschbyte. Oberoende av vilket ditt motiv är, så är du välkommen! De flesta Öpukurser kräver ingen förhandskunskap och de flesta ordnas på distans. Bekanta dig med Öpus kursutbud.