Skriv här det du söker efter!

Ett regionalt ekosystem för kontinuerligt lärande i Egentliga Finland

Ett regionalt ekosystem för kontinuerligt lärande i Egentliga Finland

Tid

1.3.2024–30.6.2026

Projektägare

Åbo stad

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Åbo yrkeshögskola
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä – Novida
 • Linnasmäen opisto
 • Finansiär

 • Mellersta Finlands ELY-central (Europeiska socialfonden
 • Målsättning 4.2. Ny kompetens i arbetslivet)
 • Åbo Akademis del av budgeten

  160 814 euro

  Projektets målsättning är att skapa ett regionalt ekosystem och utveckla servicestigar för kontinuerligt lärande samt säkra tillgången till prognostiserings- och vägledningstjänster och -information på både finska och svenska i Egentliga Finland.

  Det tvåspråkiga projektet riktar sig till alla utbildningsanordnare på tredje stadiet, inom andra stadiets yrkesutbildning och fria bildningen. Målsättningen är att få med alla utbildningsaktörer i ett gemensamt ekosystem för kontinuerligt lärande i syfte att arbeta fram en strategi för kontinuerligt lärande, samt att sprida och implementera nya modeller och bästa praxis för kontinuerligt lärande.

  Åbo Akademi koordinerar arbetspaketet AP8: En svenskspråkig servicestig för kontinuerligt lärande och deltar även i arbetspaketen AP2, AP3 och AP7.

  Innehåll:
  Arbetspaket 1: Arbetslivsrelevans, livskraft och sysselsättning
  Arbetspaket 2: Utnyttjande av prognostiseringsinformation för utbildningsplanering av kontinuerligt lärande
  Arbetspaket 3: Väglednings- och stödtjänster inom kontinuerligt lärande
  Arbetspaket 4: Fria bildningen som serviceproducent av kontinuerligt lärande
  Arbetspaket 5: Yrkesutbildningen som serviceproducent av kontinuerligt lärande
  Arbetspaket 6: Högskolor som serviceproducenter av kontinuerligt lärande
  Arbetspaket 7: En svenskspråkig servicestig för kontinuerligt lärande
  Arbetspaket 8: Ett svenskspråkigt ekosystem för kontinuerligt lärande i Åboland

  Kontakta oss

  Mona Riska

  Utbildningschef 

  Centret för livslångt lärande

  Majlen Saarinen

  Utbildningschef 

  Centret för livslångt lärande

  Janne Roslöf

  Direktör 

  Centret för livslångt lärande

  Centret för livslångt lärande

  Eija Laitinen

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal