Skriv här det du söker efter!

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö (BUV)

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö (BUV)

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

14.10.2020 Sidan är under uppbyggnad

Den största barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön i Svenskfinland

 

Vi har spetskompetens inom

  • småbarnspedagogik och pedagogik på alla stadier inom skola
  • professionellas arbete med barn och unga
  • barns och ungas hälsa och välfärd
  • barns och ungas aktörskap i samhället
NUOSKA

Åbo Akademi är konsoritemedlem i NUOSKA
som är ett nationellt kompetenscenter på ungdomsområden

NUOSKA lyder under Undervisnings-
och kulturministeriet i Finland
och är en del av Regeringens ungdomspolitiska
program RUNGPO

 

Som forskningsmiljö inom det svenska universitetet i Finland, Åbo Akademi, är vårt uppdrag att koordinera och producera forskningsbaserad kunskap om barn och unga i Svenskfinland i syfte att förbättra barns och ungdomars lärande, hälsa och välfärd.

Vi fungerar som en port genom vilken den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen i Finland och i de övriga nordiska länderna sammanlänkas. För vidare information se nedanstående länkar:

Gul bakgrund

Finlands port till Norden

 

Gul bakgrund

Nordens port till Finland

I enlighet med Åbo Akademis strategiska forskningsprofil innefattar den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ett fokus på minoritetsforskning.

 

Under följande temaområden finns våra forskningsprojekt presenterade:

 

Uppdaterad 14.10.2020