Skriv här det du söker efter!

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö (BUV)

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö (BUV)

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Den största barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön i Svenskfinland

 

Vi har spetskompetens inom

  • småbarnspedagogik och pedagogik på alla stadier inom skola
  • professionellas arbete med barn och unga
  • barns och ungas hälsa och välfärd
  • barns och ungas aktörskap i samhället

 

NUOSKA

Åbo Akademi är konsortiemedlem i NUOSKA som är ett nationellt kompetenscenter på ungdomsområdet

NUOSKA lyder under Undervisnings- och kulturministeriet i Finland och är en del av Regeringens ungdomspolitiska program RUNGPO

studerande FPV

 

Som forskningsmiljö inom det svenska universitetet i Finland, Åbo Akademi, är vårt uppdrag att koordinera och producera forskningsbaserad kunskap om barn och unga i Svenskfinland i syfte att förbättra barns och ungdomars lärande, hälsa och välfärd.

Vi fungerar som en port genom vilken den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen i Finland och i de övriga nordiska länderna sammanlänkas.

PortNorden
Finlands port till Norden

 

Nordens port till Finland
Nordens port till Finland

 

 

I enlighet med Åbo Akademis strategiska forskningsprofil innefattar den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ett fokus på minoritetsforskning.

Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier omfattar temaområden så som lärande i daghem och skola; minoritet, språk och kultur; hälsa och välfärd; samhälle och delaktighet.

Forskningen vid miljön finns samlad i Åbo Akademis forskningsportal. Där kan du söka efter publikationer, projekt och enskilda forskare.

 

Uppdaterad 17.2.2021