Kirjoita tähän hakemasi!

Lapsi- ja nuorisotieteellinen tutkimusympäristö (BUV)

Lapsi- ja nuorisotieteellinen tutkimusympäristö (BUV)

Lapsi- ja nuorisotieteellinen tutkimusympäristö kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa

Laajin lapsi- ja nuorisotieteellinen tutkimusympäristö ruotsiksi Suomessa

Meillä on huippuosaamista seuraavilla alueilla:

  • varhaiskasvatus ja kasvatus koulun kaikilla kouluasteilla
  • ammattilaisten työ lasten ja nuorten parissa
  • lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi
  • lapset ja nuoret yhteiskunnaassa
NUOSKA

Åbo Akademi on valtakunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen NUOSKAn osatoteuttaja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemistä ja rahoittamista kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden.

studerande FPV

Tehtävämme tutkimusympäristönä Åbo Akademissa, Suomen ainoassa ruotsinkielisessä yliopistossa, on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsista ja nuorista. Tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.

Toimimme porttina minkä kautta Suomen ja muiden pohjoismaiden lapsi- ja nuorisotutkimus yhdistyy.

PortNorden
Suomen portti Pohjolaan

Nordens port till Finland
Pohjolan portti Suomeen

 

Åbo Akademin strategisen tutkimusprofiilin myötä kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan lapsi- ja nuorisotutkimus fokusoi vähemmistötutkimukseen.

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan lapsi- ja nuorisotutkimus kattaa teemoja, kuten oppiminen päiväkodissa ja koulussa; vähemmistö, kielet ja kulttuuri; terveys ja hyvinvointi; yhteiskunta ja osallisuus.

Tutkimusympäristön tutkimus on koottu Åbo Akademin tutkimustietoportaaliin, mistä voit etsiä julkaisuja, projekteja sekä yksittäisiä tutkijoita.

Tämä sivusto on rakennettu osana Svensk-Österbottniska Samfundet:in juhlavuoden projektia. Sivustoa hallinnoi Åbo Akademin nuorisotiede. Ota yhteyttä: ungdomsvetenskap@abo.fi

Päivitetty 2.7.2021