Skriv här det du söker efter!

Unescos nationella världsminnessamlingar vid Åbo Akademis bibliotek

Unescos nationella världsminnessamlingar vid Åbo Akademis bibliotek

Åbo Akademis bibliotek har under årens lopp fått ta emot ett betydligt antal kulturellt betydelsefulla bok- och arkivsamlingar, som bevaras för framtida generationer.

Unesco Memory of the World.

Samlingarna är en viktig del av det finlandssvenska kulturarvet, men en del av dem har en stor betydelse bortom Svenskfinland, antingen för hela Finland, eller också internationellt. Samlingarna har uppmärksammats av Unesco, som valt med fyra av bibliotekets samlingar med i det nationella världsminnesregistret. Av samlingarna är en, nämligen det Gadolinska biblioteket, en boksamling, medan två, Finska hushållningssällskapets arkiv och Edvard Westermarcks arkiv, är arkivsamlingar. Den fjärde, Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling, innehåller både böcker och arkivhandlingar.

Uppdaterad 28.9.2022