Kirjoita tähän hakemasi!

Unescon kansalliset maailmanperintökokoelmat Åbo Akademin kirjastossa

Unescon kansalliset maailmanperintökokoelmat Åbo Akademin kirjastossa

Unesco Memory of the World.

Åbo Akademin kirjasto on vuosien saatossa saanut ottaa vastaan merkittävän määrän kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kirja- ja arkistokokoelmia, joita se säilyttää tuleville sukupolville. Kokoelmat ovat tärkeä osa suomenruotsalaista kulttuuriperintöä, mutta osalla niistä on huomattavasti laajempaa merkitystä joko kansallisesti tai jopa kansainvälisesti. Myös Unesco on kiinnittänyt huomiota kokoelmiin ja on valinnut niistä neljä kansalliseen maailman muisti –rekisteriin. Yksi kokoelmista, nimittäin Gadolinin kirjasto, on kirjakokoelma, kun taas Suomen talousseuran ja Edvard Westermarckin kokoelmat ovat arkistokokoelmia. Neljäs, eli Vaasa svenska lyceumin kirjasto ml. Oskar Ranckenin kokoelma, sisältää sekä kirjoja että arkistoaineistoa.

Päivitetty 8.8.2022